12.8 C
București
joi, aprilie 25, 2024

Din „internele” Poliției Române

Cele mai mari realizări ale lui Negreanu Victor la CNP sunt 3 „puciuri” şi aranjarea alegerilor pentru organele centrale

     Principiile democratice şi scopul nobil al înfiinţării organizaţiei profesionale Corpul Naţional al Poliţiştilor (CNP) prin art. 49-52 din legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, precum şi reglementările din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1305/2002, nu mai pot fi recunoscute astăzi, după 8 ani de zile, în activitatea şi funcţionarea Corpului. Deşi s-au împăunat cu titlul discutabil de instituţie de drept public şi fac caz de autonomia şi independenţa organizaţiei faţă de structurile MAI din care provin membrii săi, conducătorii CNP au început încet-încet să se îndepărteze de obiectivele iniţiale, a început să le placă puterea şi patrimoniul apreciabil constituit din cotizaţiile a peste 50000 de membri, cărora majoritatea organelor locale şi centrale de conducere le apără în mod contestabil drepturile şi interesele. Aceasta în loc să lupte pe diverse căi pentru democratizarea reală a poliţiei şi celorlalte structuri, să se impună în faţa şefilor în apărarea colegilor cercetaţi disciplinar de multe ori abuziv ori la comandă, în asigurarea unor examene ori concursuri transparente şi corecte, în promovarea profesioniştilor şi eliminarea imixtiunilor politice şi cumetriilor la numirea în funcţii de conducere, în acordarea la timp si integrală a drepturilor băneşti şi de altă natură, în respectarea timpului de lucru, asigurarea unor condiţii mai bune de muncă şi a protecţiei necesare în desfăşurarea misiunilor. Ce să mai vorbim, mai ales de un an şi jumătate încoace, ultima conducere a CNP care şi-a reînnoit mandatul de curând, nu a mişcat în front şi se poate lăuda doar cu ajutoarele financiare acordate membrilor, activităţi de protocol, organizarea unor petreceri fără măsură cu preşedinţii-electori din teritoriu şi alţi invitaţi din rândul şefilor şi altor instituţii, simultan cu acceptarea fără discuţie a măsurilor de pseudo-reorganizare şi disponibilizării a mii de colegi şi membri, a reducerilor salariale şi pierderii ori amânării repetate a acordării unor drepturi. În timp ce simplii membrii suportau toate acestea, cu două excepţii, membrii organelor centrale nu şi-au redus salariile provenind din cotizaţiile membrilor cu salariile amputate, trăiesc ca-n sânul lui Avraam şi nu sunt preocupaţi decât de perpetuarea cu orice preţ la putere şi la gestionarea unui patrimoniu care naşte invidii. Ceea ce nu poate decâr să convină şefilor din minister, care nu vor să aibe în CNP un adversar precum sindicatele poliţiştilor şi sunt interesaţi în statusul actual de vacă de muls.

            Cei ce nu se încadrează în această politică a tăcerii şi deranjează şefii ori doresc să fie mai activi în realizarea scopului organizaţiei, trebuie să plece. Şi dacă nu vor de bună voie, grupul de interese începe acţiuni de denigrare, de găsire de nod în papură, de izolare, de compromitere, de vânare, de  coalizare cu şefii, de ticluire a unor acte ilegale care să le confere puterea totală. Vom prezenta în continuare trei acţiuni puciste prin care un subofiţer obscur şi complexat ajuns ofiţer cu miloaga şi lustruitul la şefi şi un ofiţer de la economic arogant şi cu o lăcomie greu de satisfăcut, care nu au condus în viaţa lor o structură MAI  cu a cărei rezultate să-şi justifice gradele şi cariera, mediocri în pregătire, dar cu pretenţii nestăvilite, au pus la cale şi acaparat conducerea CNP, ca într-o ţară bananieră. Prin aceasta şi cumpărarea de influienţă din partea şefilor, s-a închis orice cale democratică de dezbatere publică şi acţiune hotărâtă în organizaţie pentru drepturile membrilor- poliţiştii de rând, orice încercare de primenire şi revitalizare este compromisă, iar serviciile sunt gras răsplătite celor care ajută la instaurarea puterii absolute a grupului de interese.      

       Plecând de la definiţia cea mai simplă din D.E.X. a puciului, am adaptat-o la repetatele acţiuni ale Victor Negreanu şi Baicu Florea de a prelua puterea / conducerea CNP în forţă, pentru el şi alţi colegi, prin manevre oculte, în 3 situaţii intermediare dintre campaniile electorale normale:

      1. Premergător Congresului al II-lea al CNP din 9 martie 2008, cei doi, în calitate de preşedinte al comisiei juridice şi de disciplină, respectiv comisiei de buget-finanţe, ajutaţi de alţii cărora li s-au promis funcţii şi bani, au pus la cale înlăturarea primului preşedinte C. Vieriu. Profitând de concediul medical al acestuia, au înaintat la DGMRU o solicitare de încetare a detaşării la CNP, pentru că i-a expirat mandatul (deşi fuseseră aleşi odată, la 19 martie 2004 şi deci le expiraseră la toţi mandatele de 6 luni), astfel încât să se asigure de: reducerea şanselor de a mai candida ale acestuia, conducerea de către ei a campaniei electorale şi lucrărilor congresului, aranjarea şi validarea unor candidaturi ale lor şi unor cunoştinţe, neconforme cu condiţiile legale, pentru următorul mandat.

       Numărul candidaţilor care nu fuseseră în primul mandat a fost redus prin impunerea de condiţii ilegale pe care nici ei nu le îndeplineau şi printr-o promovare foarte discretă a noilor alegeri din 2008, desfăşurate şi aşa cu 6 luni întârziere, din motive culpabile. Operaţiunea le-a reuşit atât cu Vieriu înlăturat prin încetarea detaşării, cât şi printr-o propagandă negativă exagerată,

în care puciştii erau imaculaţi, preluând şi posturile cheie în noul Birou Executiv Central: Dobrescu I.A. –preşedinte, V. Negreanu – vicepreşedinte şi F. Baicu – trezorier general. Pe Chirică E, l-au lucrat la prezentare, votare şi compromiterea prin oferirea de alcool, ceea ce a dus la pierderea funcţiei şi înlăturare. Complice la toate manevrele nu putea să fie prin organizare şi documente decât un om şantajabil, secretarul general, I. Dobre, pensionat între timp şi care nu ar mai fi trebuit să fie validat şi ales.

       2. Pe la jumătatea celui de-al doilea mandat, în 2010 relaţiile perfecte din grup s-au stricat, după ce preşedintele Dobrescu nu-i mai tolera inactivitatea şi şantajul permanent a lui Negreanu, motivul imediat fiind un presupus abuz de reducere a salariilor cu 25%, măsură hotărâtă de fapt de Consiliul Naţional, din solidaritate cu colegii noştri cărora le redusese guvernul astfel salariile pentru 6 luni şi le mai tăiase şi alte drepturi. Ca să nu bată la ochi membrilor cotizanţi din ţară, noua echipă pucistă condusă de aceleaşi personaje: Negreanu, Baicu, Dobre, cărora li s-au alăturat şi ceilalţi membri BEC şi din comisii, cu excepţia vicepreşedintelui Asofronie, a luat la puricat arhiva şi a adunat nişte capete de acuzare discutabile faţă de gravitatea propunerii: convocarea unui congres extraordinar şi revocarea preşedintelui Dobrescu din funcţie la 9.04.2011.

      Împotriva oricăror prevederi statutare şi democratice, organizatorii revocării nu au admis completarea ordinii de zi şi nu şi-au mai pus problema alegerii unui alt preşedinte sau măcar unuia

interimar, de către congres, după eliberarea din funcţie a fostului preşedinte Dobrescu în baza art. 44(1) din ROF al CNP, nici măcar de către Consiliul Naţional care conduce activitatea Corpului între congrese! Mai grav, fără a stabili durata şi întinderea mandatului, Negreanu V. s-a impus preşedinte interimar doar cu ajutorul a 4 colegi din BEC, ca şi când mai exista preşedintele şi era absent un timp de la serviciu ori era suspendat de Consiliul Naţional pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, în baza unei prevederi inaplicabile în acest caz, respectiv art. 44(3).

      Rezultă clar nulitatea actelor pe care vi le vom prezenta în ataşament, în baza cărora Negreanu a asigurat interimatul la conducerea CNP în perioada 09.04.2011– 28.09.2012, prin fals, minciună şi cumpărarea de influenţă, fapte pentru care va fi sesizat parchetul competent. Ulterior, unii din coautorii puciului au revendicat ocuparea funcţiei de vicepreşedinte a lui Negreanu, ca şi când era liberă, pentru bani, putere şi influienţă, la toată povestea găsindu-şi în celălalt vicepreşedinte, Asofronie, un critic vehement, bazat pe legalitate şi responsabilitate, aşa că manopera nu le-a iesit. Poziţia acestuia faţă de reducerea cu 25% a salariilor, ilegalitatea mandatului de preşedinte uzurpat de Negreanu şi activitatea recunoscută în sprijinul colegilor cu deranjarea şefilor, aveau să-i aducă în trepte izolarea, reducerea atribuţiilor şi înlăturarea din funcţia de vicepreşedinte pe care a onorat-o deplin.

         3. După numai jumătate de an, profitând de absenţa vicepreşedintelui Asofronie şi invocând faptul că acesta susţine contra lor nişte modificări la legea nr. 360/2002 (voiau să nu se mai aleagă la congres comisiile de specialitate, ci să rămână veşnic pe poziţii dacă nu ocupă altele mai sus, să nu mai fie aleasă permanent şi plătită comisia de cenzori, să nu mai apară preşedintele şi B.E.C. între organele de conducere ale CNP), preşedintele interimar ilegitim Negreanu, susţinut de colegii de conspiraţii a emis Decizia nr. 3795181/02.09.2011, prin care: la art. 1 era împuternicit permanent ca reprezentant al preşedintelui (?) trezorierul general Baicu F. (motivare falsă şi ridicolă: „este mai cunoscut decât Asofronie”), iar la art. 2, „Atribuţiile de conducere şi reprezentare a(le) Corpului, precum şi angajarea organizaţiei profesionale în relaţiile cu MAI ori alte instituţii, inclusiv mass-media, se vor exercita de (către) Comisarul şef Baicu Florea, în baza prerogativelor conferite de lege pentru preşedinte.”!!! cu încălcarea flagrantă a art. 43 lit. d) din ROF al CNP aprobat cu HG 1305/2002: „în lipsa sa, împuterniceşte la conducerea Biroului Executiv Central pe unul din vicepreşedinţi”!

        Vicepreşedintele Asofronie, căruia i se reduceau astfel atribuţiile ca să nu mai încurce socotelile complotiştilor de profesie coordonaţi de Negreanu şi Baicu, a contestat această Decizie ca fiind un act juridic nul de drept, din următoarele motive:

A. ca bază legală pentru emiterea acestui act juridic se invocă greşit art. 43 lit. e), nefiind vorba numai de delegarea atribuţiilor de reprezentare a preşedintelui, ci şi a Corpului şi mai ales, A CELOR DE CONDUCERE, conform art. 2. MINŢINDU-SE PERMANENT APOI CĂ ESTE VORBA DOAR DE  REPREZENTARE!!!

B. Atribuţiile de conducere ale preşedintelui CNP de la art. 43, în schimb, nu trebuiau date prin împuterniciri „de reprezentare”, oricărui membru al organelor de conducere, în absenţa preşedintelui interimar V. Negreanu, ci date în temeiul art. 43 lit.d) la „unul din vicepreşedinţi”! În condiţiile în care vicepreşedintele C. Asofronie era prezent la sediu, era de drept împuternicit în absenţa celuilalt vicepreşedinte, care deţine interimatul funcţiei de preşedinte.

C. Nu există temei legal ca vicepreşedintele Asofronie să nu poată fi împuternicit la conducerea BEC, în lipsa preşedintelui, de unde rezultă că măsura dispusă prin decizia contestată, nu este numai ilegală, ci şi o manifestare de forţă abuzivă a preşedintelui interimar, care restricţionează pe considerente personale fără temei, îndeplinirea atribuţiilor legale de către Asofronie.

D. Acest act ilegal nu are un termen de aplicare, fiind dat pe durată nedeterminată şi dă o împuternicire generală nu numai pentru reprezentare, ci pentru toate atribuţiile preşedintelui, ori această împuternicire s-ar fi putut da numai la revocarea lui Asofronie de către Congres! În plus, avizul de legalitate este nul faţă de forma şi conţinutul actului juridic şi dat de o persoană fără competenţa necesară!

E. Această decizie excepţională, netemeinică, nejustificată şi fără precedent nu este rezultatul unei constatări de ilegalităţi, succesiv, de către membrii B.E.C., apoi de către membrii Consiliului Naţional, rezultând că este luată abuziv în numele acestora şi Congresului naţional!

F. Trezorierul general, asimilat sau similar contabilului şef, este incompatibil la înlocuirea ordonatorului de credit – preşedintele CNP, întrucât semnează simultan pentru cele două calităţi pe foarte multe acte. Situaţia este reglementată legal în general ca incompatibilitate pentru şef faţă de orice şef de entitate: instituţie publică, societate comercială, asociaţie, fundaţie, etc., iar la Corp există probe în Dispoziţia zilnică, pe alte acte administrative şi financiare, că Baicu a exercitat simultan aceste funcţii, iar din alte verificări se mai poate dovedi că uneori a îndeplinit simultan şi atribuţii de preşedinte al comisiei de buget-finanţe şi de casier!!! fiind vorba de o încălcare gravă şi crasă a legislaţiei şi separării atribuţiilor de trezorier investit şi cu viza de control financiar preventiv, prevăzută de exemplu de art. 52(2) din Legea nr. 500/2002, Corpul gestionând şi fonduri publice, dar şi de legislaţia privind entităţile cu caracter nepatrimonial ori societăţile comerciale!

      Faţă de aceste considerente, vicepreşedintele Asofronie a prezentat adresele nr. 3795192 /05.09.2011 şi nr. 4561108/18.01.2012 preşedintelui interimar al CNP, membrilor BEC şi CN, fără răspuns până astăzi(!?!), considerând că Decizia 3795181/02.09.2011 este nulă de drept conform art. 18 (3) din ROF al CNP şi a solicitat anularea şi retragerea sa din uz. Membrii BEC şi CN au refuzat complici şi laşi să pună în discuţie acestea, drept pentru care vicepreşedintele Asofronie s-a adresat instanţei de contencios administrativ, în faţa căreia pârâtul Negreanu A MINŢIT DIN NOU  că este vorba de delegarea numai a atribuţiei de reprezentare şi nefiind în stare să se apere singur, a

contractat asistenţa soţiei, pentru care a cerut 1000 lei cheltuieli de judecată!

      4. Această acţiune pucistă a fost continuată prin izolarea şi restrângerea treptată şi a celorlalte atribuţii ale vicepreşedintelui Asofronie, prin: neconsultarea în luarea unor decizii importante, care se luau într-un cadru neorganizat, BEC reunindu-se sporadic pentru acordarea de ajutoare sau alte probleme mai puţin importante, desconsiderarea punctelor de vedere, verificarea şi validarea candidaturilor, precum şi delegarea reprezentanţilor BEC la adunările generale din teritoriu făcându-se fără Asofronie, ca şi stabilirea măsurilor pentru întâlnirea cu reprezentanţii ATOP şi altor instituţii şi reuniunea anuală cu preşedinţii de CD şi CT din 2011. precum şi pentru Congresul al III-lea, împieedicare participării la redactarea sau aprobarea conţinutului multor documente organizatorice şi Raportului BEC, a derulării activităţii curente la sediu şi legătura cu organizaţiile teritoriale, etc.

     5. Pentru eliminarea totală din conducerea CNP a lui Asofronie şi prevenirea alegerii altor intruşi, Negreanu V. şi acoliţii săi au stabilit înaintea Congresului al III-lea Norme de organizare a alegerilor organelor centrale care conţin condiţii de depunere a candidaturilor abuzive, permițând accesul pe funcţiile din BEC şi comisii numai unui număr foarte redus de membri din cei aproape 50000 cât are organizaţia, apoi au acordat derogări unora, pe fondul unei lipse totale de publicitate şi neadmiterii discutării contestaţiilor depuse înaintea alegerilor la Congres. Concomitent, s-a făcut campanie negativă celor nedoriţi, au confiscat munca altora pe care i-au trecut sub tăcere, s-au făcut târguieli murdare şi s-a admis prezenţa şi votul unor preşedinţi cu mandatul expirat, cu organizaţii fără să mai aibe numărul minim de membri, cu desfăşurarea de alegeri cu încălcarea ROF şi normelor emise de Consiliul Naţional.

       Astfel, grupul de interese condus de Negreanu şi Baicu au acaparat total puterea în al treilea mandat, în dispreţul unor alegeri democratice, cu acordul şefilor care nu au băgat în seamă semnalele de alarmă trase de cei corecţi şi responsabili faţă de legalitate şi membrii organizaţiei,   fără să dovedească competenţa profesională, onorabilitatea, capacitatea managerială şi comportarea necesare, fără să analizeze şi să propună soluţii de păstrare şi  dezvoltare a organizaţiei profesionale, singurele obiective ale luptei lor necinstite şi ilegale, fiind păstrarea cu orice preţ la putere încă patru ani, prin mijloace contestabile, demne de pucişti marcanţi! Cei care nu agreează şi nu acceptă aceste condiţii electorale devin duşmani de clasă şi sunt înlăturaţi, pentru ca junta întunecată să guverneze o organizaţie slabă şi neopozabilă şefilor, dar bună ca sursă de bani din buzunarul poliţiştilor membri pentru diverse activităţi care nu-i ajută cu nimic!

       Preşedinţii de CT şi delegaţii la Congresul al II-lea al CNP au fost convinşi uşor să aleagă formal un astfel de regim nedemocratic, ilegal şi abuziv, mai rău ca mulţi şefi, completând o epocă la putere timp de 12 ani, nefirească într-o organizaţie sau orice structură administrativă ori economică, în loc să SĂ ALEAGĂ SCHIMBAREA, DEZVOLTAREA ŞI PROGRESUL CNP!

  I. ACTELE LOVITE DE NULITATE PRIN CARE NEGREANU A PRELUAT ABUZIV  ŞI ILEGAL MANDATUL DE PREŞEDINTE INTERIMAR LA 9 APRILIE 2011.

 1. Procesul verbal au şedinţei BEC neînregistrat, deci nul d.p.v. formal şi nul d.s.p. al conţinutului, pentru că este întemeiat nu pe votul participanţilor la congres, ci propunerea unei persoane care nu face parte din BEC de a se aplica ilegal art. 44(3) , contrar situaţiei juridice reale impuse de art. 44(1) ROF. Mai mult, BEC NU ARE COMPETENŢA LEGALĂ SĂ DESEMNEZE UN PREŞEDINTE CHIAR ŞI INTERIMAR, ACEST ATRIBUT ESTE AL CONGRESULUI, ÎN FAŢA CĂRUIA LE-A FOST FRICĂ SĂ SUPUNĂ LA VOR O ASEMENEA PROPUNERE! Ulterior s-a recidivat cu această stratagemă.

2. Hotărârea BEC de desemnare ilegală a lui Negreanu să îndeplinească atribuţiile preşedintelui. Nu se invocă baza legală pentru că nu există competenţa legală a BEC să desemneze preşedintele, iar menţiunea din preambul se referă doar la cadrul în care se desfăşoară şedinţele BEC: cine le convoacă, cvorumul, adoptarea hotărârilor cu majoritatea simplă. În plus, în loc să aibă în spate semnăturile membrilor BEC, Negreanu se desemnează singur preşedinte, în complicitate cu pensionarul Dobre, ocupant ilegal al postului  de secretar general!

Aceste documente au fost ţinute ascunse de Asofronie şi membri până după al III-lea Congres al CNP!

  II. Acte prin care preşedintele nelegitim Negreanu i-a confiscat atribuţiile de înlocuitor la conducere vicepreşedintelui Asofronie timp de un an de zile înainte de Congresul al II-lea

 3. Decizia 3795181/02.09.2011 a preşedintelui Negreanu, prin care îi conferă trezorierului general Baicu, pe lângă atribuţii de reprezentare ŞI ATRIBUŢII DE CONDUCERE, contrar contrar art. 43 lit. d) din ROF al CNP aprobat prin HG 1305/2002, care prevede că “în lipsa sa, împuterniceşte la conducerea BEC pe unul din vicepreşedinţi.”.

 4. Una din zecile de dovezi că trezorierul general Baicu a exercitat în situaţie de incompatibilitate şi ATRIBUŢII DE CONDUCERE, nu numai de reprezentare, cum au minţit mereu puciştii Negreanu şi Baicu, cu complicitatea celorlalţi membri BEC, care i-au confiscat atribuţiile vicepreşedintelui Asofronie. În lipsa preşedintelui, Baicu a îndeplinit uneori, simultan 4 funcţii: de preşedinte al Corpului şi ordonator de credite, de trezorier general cu viza de control financiar preventiv, de preşedinte al comisiei de buget-finanţe dispunând plăţi şi de casier chiar, efectuând plăţi! Numai la CNP este posibil aşa ceva!

Articole similare

  1. Prin Decizia nr. 299/23.01.2014 ICCJ / SCAF adnite recursul declarat de Constantin Asofronie si dupa aproape 2 ani anuleaza Decizia nr. 3795181/2.09.2011 emisa de presedintele interimar negreanu victor prin care ii lua atributiile de inlocuitor la conducerea Biroului Executiv Central! Mai asteptam un dosar si o sa inceapa din nou razboiul cu infractorii ramasi in fruntea Corpului National al Politistilor, in frunte cu plutonierul ajuns comisar sef negreanu si complicele sau baicu florea! Exista un Dumnezeu acolo sus!

Ultimele aparitii