13.2 C
București
joi, aprilie 25, 2024

Prin hotărârea pronunțată ieri, Tribunalul Bucuresti confirmă faptul că fundamentul pe care este clădit Fondul Proprietatea are la bază o hotărâre nulă, fapt ce nu poate fi ignorat de nici un for de decizie din România

COMUNICAT DE PRESĂ

  

Prin decizia adoptată ieri, 21 decembrie 2011, Tribunalul București a admis cererea de constatare a nulității absolute a hotărârilor 1, 2 si 8 și 9 din 6 Septembrie 2010 ale Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor Fondului Proprietatea, hotărâri în baza cărora au fost modificate actele constitutive ale Fondului și a fost aleasă noua conducere a Fondului în persoana administratorului unic Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România. Hotărârea Tribunalul București este rezultatul litigiului demarat de doamna avocat Ioana Sfîrăială, la data de 1 Octombrie 2010, în calitate de reclamant, Fondul Proprietatea având calitatea de pârât.

“Demersul meu a fost și este bazat pe un singur considerent: respectarea deplină a legii, în litera și spiritual ei. Tot ceea ce am făcut a fost să îmi exercit drepturile și obligațiile conferite de calitatea de acționar al Fondului Proprietatea (FP), invocând legea atunci când am constatat că am investit într-o societate a cărei conducere nu a fost numită cu respectarea legii și ale cărei acte pot fi oricând invalidate” afirmă doamna avocat Ioana Sfîrăială, inițiatorul acțiunii în justiție amintite mai sus.

În opinia sa, “întreg eșafodajul pe care este clădit Fondul Proprietatea trebuie să fie în perfectă concordanță cu legea” cu atât mai mult cu cât acest Fond a fost creat cu scopul de a repara anumite nedreptăți istorice, respectiv de a despăgubi acele persoane ale căror bunuri au fost confiscate abuziv de regimul comunist.

“Prin hotărârea pronunțată ieri, Tribunalul Bucuresti confirmă faptul că fundamentul pe care este clădit Fondul Proprietatea are la bază o hotărâre nulă, fapt ce nu poate fi ignorat de nici un for de decizie din România,” a spus doamna Sfîrăială. Mai mult, “același argument legal pe care s-a bazat demersul meu – respectiv adoptarea unor decizii prin convocarea AGA fără respectarea termenelor legale a fost invocat chiar de către FP în cadrul altor procese în care a contestat în calitate de reclamant hotărârile adoptate în cadrul unor companii la care are FP este acționar,” precizează doamna Sfîrăială.

“Un principiu de drept spune că un act valid nu poate avea la bază un act nul, păstrându-și în acelașI timp validitatea,” a mai spus doamna avocat Ioana Sfîrăială. Ca urmare, toate deciziile ulterioare ale FP (respectiv hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor din Noiembrie 2010 și din Noiembrie 2011, prin care s-a încercat o confirmare a actului constitutiv adoptat în Septembrie 2010 și a poziției administratorului unic) sunt NULE din următoarele motive: în primul rând pentru că, juridic, o nulitate absolută nu poate fi confirmată printr-un act ulterior, iar în al doilea rând pentru că, prin efectul nulității absolute recunoscute acum prin hotărâre judecatorească definitivă și executorie, la acea vreme Franklin Templeton nu avea calitatea legală de a convoca AGA, însăși numirea administratorului Fondului fiind lovită de nulitate absolută.

“Pentru aceasta am acționat în instanță FP și am solicitat anularea și a hotărârilor AGA adoptate ulterior. Procesul are primul termen de judecată în Mai 2012.”

Doamna avocat Ioana Sfîrăială a mai spus că, în calitate de acționar, anterior declanșării litigiului, a notificat Fondul, dar nu a primit nici un răspuns, aceeași poziție având-o ulterior CNVM și BVB, care, de asemenea, au fost notificați în legatură cu viciile hotărârii din 6 septembrie 2010.

 

Biroul de presă

Data: 22 decembrie 2011

 

Avocat Ioana Sfîrăială

Articole similare

  1. Această Hotărâre Definitivă şi Executorie poate fi atacată la forurile superioare Tribunalului Bucureşti,ca de ex. la ÎCCJR?

    Noul dosar are primul termen în mai 2012.Câte termene vor mai fi?Cât va dura acest proces?Cât va mai dura recursul la Curtea de Apel?Primul proces a durat 14 luni!!!
    Şi până se va da o Hotărâre Definitivă ce se întâmplă cu „hotărârile ulterioare” ale AGA???

Ultimele aparitii