27.1 C
București
vineri, iulie 19, 2024

Pe urmele banilor pierduti la CIM Krivoi Rog Ucraina – episodul3

* Pe ruinele investiþiei sovieitice CIM Krivoi Rog (Dolinska), unde România a investit sute de milioane de dolari, japonezii vor sã scoatã fontã din piatrã seacã * Maiak, povestea unei colonii jefuite cãrãmidã cu cãrãrmidã * Secretul veteranilor, traficul cu droguri ºi rãzboiul din Afganistan * Mafioþii locali Bahaiev ºi Cergun au prosperat de pe urma combinatului *Cârciumi vechi ºi noi *Despre combatanþii ceceni din Ucraina :”Kak bîli tak i esti”


Pe la începutul anilor ’80, japonezii au fãcut o ofertã generoasã URSS. Erau interesaþi de munþii de steril (rezultaþi din extracþiile de suprafaþã) din regiunea Krivoi Rog – parte a fostei RSS Ucraina. Sterilul acid conþinea metale rare, wolfram, aur, crom, vanadiu, dar nu putea fi procesat în cuptoare normale. Trebuia “spãlat”. Sovieticii i-au refuzat pe niponi. Apoi, în cadrul CAER, au hotãrât construcþia CIM Krivoi Rog (KGOKOR) la Dolinska. Un combinat gigant ridicat la circa 80 de Km de cel mai lung oraº din lume Krivoi Rog, care transforma sterilul în niºte chiftele metalice numite pelete aglomerate.
Alãturi de RDG, Cehoslovacia ºi Bulgaria, statul român a investit sute de milioane de dolari la combinatul din Dolinska, fãrã sã primescã nimic în schimb. Se preconiza cã în schimbul participãrii noastre la construcþia CIM Krivoi Rog, vom primii materie primã pentru Combinatul Siderurgic Galaþi.
Anii au trecut, Uniunea Sovieticã s-a destrãmat, iar de investiþia faraonicã s-a ales praful. Lovite de crizã, exploataþiile miniere de suprafaþã de la Krivoi Rog (dupã ultimile mãsurãtori 128 Km lungime) se închid una dupã alta. Munþii de steril au rãmas pe loc.
Insistenþi cum îi ºtim, japonezii au revenit pe tãrâmuri ucrainene dupã circa 30 de ani. În septembrie 2008, ucrainenii le-au propus românilor, ca pe obiectele industriale neterminate sã implanteze o tehnologie niponã de obþinere din steril a granulelor de fontã. În timp ce responsabilii români ºi ucraineni ai CIM Krivoi Rog se îndeletniceau cu devalizarea investiþiei,  japonezii, ca niºte adevãraþi bucãtari, au instalat lângã Dolinska o “cratiþã” de înaltã tehnologie care roteºte, încãlzeºte ºi scuturã sterilul. Cei care au fost de faþã la experiment, spun cã fonta se lichefiazã ºi se scurge sub formã de bobiþe.

                                                    Colonia Maiak furatã cu autorizaþie

În aceiaºi perioadã în care explozia de la Cernobâl contamina jumãtate din Europa cu radiaþii ucigãtoare, la Dolinska au început sã se ridice primele blocuri pentru viitorii angajaþi ai CIM Krivoi Rog. Efervescenþa creatoare a popoarelor sovietice nu putea fi opritã de un mic incident nuclear. S-au decopertat importante suprafeþe de teren agricol, iar unele sate au fost strãmutate. Nu conta cã la o adâncime relativ micã (între 15 ºi 50 de metri) sub viitorul combinat se afla al doilea filon de uraniu ca mãrime din lume. Astfel, au apãrut colonia de barãci de lângã satul Maiak ºi localitatea strãmutaþilor Malovodine. Foºtii cehoslovaci, bulgarii, nemþii ºi românii trãiau ºi munceau cot la cot, dar erau retribuiþi dupã standarde diferite. De departe, cel mai bine o duceau redegiºtii. Românii stabiliþi la Dolinska îºi aduc aminte cu plãcere de fetele care se prãjeau la soare dezbrãcate pe acoperiºurile barãcilor din maiakul nemþesc. Nu era vorba despre ucrainence cum am fi tentaþi sã credem. Conducerea de partid ºi de stat s-a gândit cum sã evite conflictele dintre localnici ºi muncitorii germani, aºa cã au hotãrât sã trimitã în ºantier prostituate nemþoaice.
Astãzi, accesul în fosta colonie internaþionalã este restricþionat. Drumul dinspre satul Maiak cãtre colonie este blocat de o caºcarabetã metalicã albastrã cu barierã. Colonia este furatã numai cu autorizaþie de la Þenter (conducerea ucraineanã KGOKOR). Armeanul Roman a primit monopol pe demolãri. Maiakul cehoslovac e jefuit cãrãmidã cu cãrãrmidã, ca dealtfel ºi blocurile construite de români în centrul oraºului, dar rãmase nepredate. La Dolinska, ruºii, nemþii ºi bulgarii au construit din plin, dar cele mai multe blocuri au fost ridicate de români.  Peste 2 mii de apartamente cu toate utilitãþile, centrale termice, pompieri, poºtã modernã, spital municipal cu morgã ºi maternitate, preventoriu, alte anexe. Ai noºtri, câþi au mai rãmas (sã tot fie vreo 80 de suflete, majoritatea paznici), locuiesc în blocurile microraionului românesc de lângã bulevardul Lenin. Înainte de a se muta definitiv la bloc, paznicii filialei ARCOM S.A Krivoi Rog au fost însãrcinaþi de conducere cu demontarea pãrþii româneºti a coloniei Maiak. S-aîntâmplat dupã ce fostul director Nicolaie Ghirþoi încercase sã  vândã partea româneascã pe nimica toatã. Dupã un scandal-monstru, Ghirþoi a fost scos la pensie ºi trimis în þarã. Din zona româneascã s-a luat tot ce se putea valorifica – de la centrale termice, la paturi metalice saltele ºi lenjerie. Nu s-a þinut o evidenþã clarã. Actualul director al filialei ucrainene ARCOM, Viorel Dragomirescu spune cã de la Maiak au dispãrut în jur de 50 de frigidere.

Secretul veteranilor din Dolinska

Cum era de aºteptat, de pe urma miilor de muncitori ucraineni ºi strãini prezenþi la Dolinska, mafia localã a înflorit. De la comerþul cu bãuturi alcoolice, contrabandã cu metal ºi materiale furate din combinat, la traficul de droguri, a fost doar un pas. Dupã spusele muncitorilor români cei mai mari afaceriºti  prosperi de pe urma combinatului au fost Bahaiev ºi Cergun. Din nevoia de distracþie a popoarele frãþeºti participante la ridicarea CIM Krivoi Rog au rãsãrit numeroase cârciumi ºi discoteci. Au prins foarte bine la un popor vesel ºi plin de viaþã cum este cel ucrainean. Dacã pânã la construcþia combinatului, discoteca se organiza doar la kinoteatrul Arsenal (un fel de casã de culturã), frãþia caerului a adus sânge proaspãt. Cehii ºi slovacii au deschis cel mai bun restaurant Staraia Praha, dar ºi cel mai bun discobar Nadia. Bulgarii se distrau la discobarul Poker, iar românii se lãfãiau la Zodiac ºi la Caravela, locul în care s-a fãcut de basme senatorul penelist Paul Pãcuraru prin ’98, când venise în control cu o comisie parlamentarã la CIM Krivoi Rog. Localurile Intim, Zodiac, Vecernîi, Irina, Lion sau Eden erau pline zi ºi noapte. Mafia localã, cecenii sau chiar interlopii Krivoi Rogului completau fauna cârciumilor. Ofiþerii de miliþie ºi procurorii, mulþi dintre ei veterani de rãzboi, erau mânã-n mânã cu interlopii. La jumãtatea anilor ’90, cârciumile erau inima oraºului Dolinska. Foºti soldaþi Spetsnaz (trupe speciale de comando), ex-ofiþeri GRU (serviciul secret al armatei sovietice) sau combatanþi ceceni (toleraþi de Ucraina în timpul rãzboiului ceceno-rus), nu ºtiai niciodatã cu cine stai la masã. Din gura lor am putut afla unul dintre secretele mafiei (provenitã din armata sovieticã) care a prosperat în statele ex-sovietice dupã rãzboiul din Afganistan.
Traficul cu droguri de origine afganã se fãcea prin intermediul soldaþilor sovietici decedaþi, cu complicitatea doctorilor militari ºi a ofiþerilor de rang înalt. Înainte de repatriere, morþii erau tãiaþi pe burtã ca pentru autopsie, li se îndepãrtau organele interne, apoi, cadavrele erau umplute cu droguri. La vamã, coºciugele militarilor erau controlate superficial, iar dupã intrarea pe teritoriul URSS, se scoteau drogurile din cadavre ºi se sigilau sicriele. Rudele soldaþilor nu aveau acces la cei dragi. Foºtii veterani spun cã, deºi  GRU era la curent cu aceste ”obiceiuri”, nu s-a luat nicio mãsurã.

Kak bîli, tak i esti

Toamna anului 2009. Dupã 4 ani de la ultima vizitã, la Dolinska am gãsit totul schimbat. Nemþii ºi cehii au plecat demult. Combatanþii cecenii au dispãrut fãrã urmã. Investiþia devalizatã CIM Krivoi Rog a fost declaratã în stare de faliment de un tribunal local. Falimentat, interlopul Bahaiev a lãsat în voia Domnului cele 4 baruri pe care le deþinea ºi  a plecat la Kiev. Doar Cergun o duce bine. Localnicii spun cã acesta din urmã prosperã cu ajutorul rudei sale Abramovici, director la KGOKOR. Cergun are monopol pe tãierea ºi vânzarea materialelor din combinat. Cârciumile vechi s-au închis (oficial din cauza zgomotului), iar cele noi sunt în prag de faliment. Neoficial, se pare cã noua procuroare ºefã, hotãrâtã sã  punã capãt consumului de droguri în Dolinska, a avut un cuvânt greu de spus la închiderea vechilor cârciumi sau mutarea lor la marginea oraºului. Caravela s-a transformat în magazin de þoale, iar pe locul fostei discoteci Zodiac a apãrut un supermarket – Areal. Gim, un român stabilitla Dolinska a deschis Beriozka (Salcâmul), un club modern în clãdirea celei mai vechi ºcoli din Dolinska. Este singura discotecã în care tinerii se înghesuie în fiecare weekend, deºi plãtesc o taxã de intrare de 10 hrivne.
Stoparea activitãþii la CIM Krivoi Rog a împuþinat semnificativ muncitorii români. Au rãmas doar paza ARCOM S.A. ºi o mânã de oameni de la firma UzinExport S.A., care taie frunzã la câini pe bani de la buget. Românii stau în casã ºi fac economie, în ciuda faptului cã noul patron ARCOM S.A. Gigi Becali a mãrit indemnizaþiile de strãinãtate (600$/lunã pentru paznici). Criza bat-o vina.
Pe terasa cârciumii Holostiak (sau mai nou Taverna), Vasea, veteran GRU din Afganistan, bea o cinzeacã de Nemiroff.
“Unde sunt cecenii Vasea, i-au gonit pe toþi la îndemnul ruºilor ?, îl întrebãm pe veteran. Ucraineanul mai dã pe gât o vodcã ºi ne spune zâmbind pe sub mustaþã :
“ Kak bîli, tak i esti”. Pe româneºte : cum a fost aºa a ºi rãmas.

Articole similare

 1. NU AM PUTUT NOI ,VOTA,
  CAT AU PUTUT EI ,FURA !!!

  DESI STIE CUM A FRAUDAT ALEGERILE BASESCU(137.000 DE VOTURI IN FAVOAREA LUI GEOANA -ANULATE DE GHERILA BASESCIANA) ,SANTAJATUL TARICEANU PROPUNE SA SE REZOLVE IN GRABA VALIDAREA,VRAND SA PREIA PUTEREA IN P.N.L..
  VOTANTII FIDELI FRAUDATORI AI LUI BASESCU –P.D.L.SUNT CEI CARE AU VENIT LA VOT LA ADAPOSTUL INTUNERICULUI -INTRE ORELE 19.00-21.00(ASA CUM AU SUSTINUT BASESCU TRAIAN SI P.D.L.).
  B.E.C.-ul ,CURTEA CONSTITUTIONALA SUNT CATELUSII LUI BASESCU.LESA PREZIDENTIALA SI-O PUN UNII DE VOIE- PRECUM TARICEANU -!
  REZULTATELE ALEGERILOR LE AVEA PDL_ul SI BASESCU DE LA B.E.C.,DAR PENTRU CA ELECTORATUL –CARUIA IAU FOST ANULATE VOTURILE SA NU-SI DEA SEAMA DE COMPLICITATE,INTAI APAREA P.D.L.-ul SA ANUNTE REZULTATE,IAR DUPA 15 MINUTE ,APAREA B.E.C.-ul SA ANUNTE APROAPE ACELEASI REZULTATE CA SI P.D.L.!!
  COLABORAREA CU P.D.-ul LUI BASESCU. INSASI DENUMIREA P.D.L.-ului IMPLICA INTENTIA LUI BASESCU DE A SPARGE P.N.L.-UL.
  TARICEANU ESTE UN PION–CARUIA I S-A- PROMIS DE CATRE BASESCU -FOTOLIUL DE PREMIER DE CATRE BASESCU.
  PRIN ACCEPTAREA PROPUNERII BASESCIENE,TARICEANU DUCE LA INDEPLINIREA PLANULUI LUI BASESCU DE A SPARGE P.N.L.-ul –FOLOSINDU-SE SI DE U.D.M.R.
  TARICEANU VREA SA FIE PRIM-MINISTRUL LUI BASESCU SI PRESEDINTE P.N.L. PUNAND INTERESUL PERSONAL SI DE GASCA , INAINTEA INTERESULUI NATIONAL.
  STRATAGEMA ASA ZISEI SCHIMBARI A LUI TARICEANU DE CATRE BASESCU A FOST DOAR O INCERCARE DE DUCERE IN EROARE A P.N.L.-ului,PENTRU CA P.N.L. SA NU SI DEA SEAMA DE TRADAREA LUI TARICEANU .AMBII SUNT SPRIJINITI DE CATRE EVREIME!ASTA II UNESTE !
  EU MI-AM SACRIFICAT FAMILIA ,SERVICIUL,DAR NU AM CEDAT MAFIOTULUI BASESCU!
  BANCHERII,OAMENII DE ALEGERI MAFIOTI ,NU AU REACTIONAT DIN VARA PANA IN IARNA-CA ACUM SA FIU FOLOSITI DE P.D.L. SI BASESCU PENTRU A GRABII .
  TOTUL A FOST CALCULAT CU PRECIZIE MILIMETRICA DE AGENTUL SECURITATII BASESCU SI MILITARIZATUL P.D.L.,CARE AU MITUIT PESTE 2,5 MILIOANE DE ELECTORI -PENTRU A-SI ASIGURA REALEGEREA PRINTR-O FRAUDA DE TIP HITLER!!
  IN 2004 PENTRU A IESI BASESCU, AU FOST ANULATE 100.000 DE VOTURI IN FAVOAREA LUI NASTASE.
  PROEVREUL TARICEANU TREBUIE EXCLUS DIN P.N.L. .!!!!!
  DUMINICA(06,.XII) SI LUNI (07.XII)AM AVUT PROBLEME CU DESKOPUL DIN CAUZA VIRUSILOR BASESCIENI!!
  IOHANNIS A CEDAT PENTRU CA BASESCU II FACE PROBLEME IN SIBIU .DEFLAGRATIA DIN SIBIU DE LA ORA 12.00 07.XII.09,ESTE DOAR UN EXEMPLU CONCRET AL CRIMINALITATII LUI BASESCU SI AL LUI P.D.L.-CU CARE TARICEANU VREA SA SE ALIEZE!!!!
  RECUNOASTEREA LUI TARICEANU DESPRE BASESCU A FOST PROVOCAT DE MINE!RECUNOASTEREA A FOSTV PREMEDITATA PENTRU CA STIA DESPRE PLANUL DE FRAUDARE BASESCIANA.PASUL INAPOI AL LUI TARICEANU ,(INTERVIUL ULTERIOR PRIN CARE O DA LA INTORS)I SE DATOREAZA SANTAJISTULUIBASESCU
  SI LA P.S.D. EXISTA TRADATORI DE GENUL LUI TARICEANU SAU MITREA.
  NU MAI PUTEM TRAI IN TEROARE PERMANENTA! DACAT UN SECURIST,MAI BINE UN “PROSTANAC”!!
  NU NOI TREBUIE SA EMIGRAM DE TEAMA CA NE VA CIURUI!
  BASESCU SI AI LUI ,SA SE DUCA DRACULUI!!

 2. ALEGERILE DIN STRAINATATE AU FOST ORGANIZATE DE DIPLOMATII SECURITATII. UN FURT DE DIMENSIUNI INIMAGINABILE.

  O URIASA FRAUDA ELECTORALA IN USA
  Domnule Rosca Stanescu
  Va scriu din New York. Sunt o persoana cinoscuta in mediile diasporei americane. In decursul ultimelor doi ani nu am intalnit nici o persoana care sa se declare partizanul lui Traian Basescu. La primul tur de scrutin Basescu a castigat 70%. la New York Lucrurile sunt mai mult decat ciudate, Ne apropiem de procentele de pe vremea Ceausescu. Am atras atentia in mai multe articole de diversiunea condusa din cladirea de I6 etaje a securitatii. Nu ramane decat a rasfoii numarul anteriior alegerilor al ziarului comunitatii din NewYork Magazin care se arata ” neutru”. Nu ramane decat sa amintesc faptul redactorul acestui ziar si o delegatie a comunitatii sa intalnit cu TRAIAN BASESCU la Bucuresti .( biletul de avion, hotellul so masele copioase au fost platite din buzunarul comun al romanilor) inainte de alegeri. CONCLUZIE : IN SUA ASISTAM LA O URIASA FRAUDA ELECTORALA. DIASPORA A VOTAT IMPOTRIVA LUI BASESCU SAU NU SA PREZENTAT LA VOT. Citesc in ziare faptul ca diaspora a fost elementul hotaritor in victoria lui Basescu. Toate comisiile electorale ale diasporei sunt compuse din diplomati, ofiteri acoperiti care au furat poporul roman. ASIGUR CA DIASPORA AMERICANA A VOTAT IMPOTRIVA CLICII BASESCU. DESCHIDETI DE URGENTA O ANCHETA !
  http://devanewyork.blogspot.com/

  http://www.devagallery.com/

 3. COMPLOT TERORIST INTERNATIONAL

  Comunisti, tortionari, mercenari, teroristi, disidenti si agenti straini organizati si protejati de guvernele SUA-ISRAEL, GERMANIA, RUSIA, ITALIA, MAREA BRITANIE, JAPONIA, OLANDA si altele comploteaza de 20 de ani pentru jefuirea si distrugerea Romaniei.

  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/34801/INTERNATIONAL_TERRORIST_PLOT_I/

  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/34797/INTERNATIONAL_TERRORIST_PLOT/

  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/34795/INTERNATIONAL_TERRORIST_PLOT_III/

  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/34793/INTERNATIONAL_TERRORIST_PLOT_IV/

 4. DOMNULE PRESEDINTE AL Curţii Constituţionale,

  Subsemnatul,ENE Nicanor George,domiciliat în Bucureşti Şos.Mihai Bravu nr. 2,bl.60 B, Sc.1,Et.8.ap.45,sector 2,descendent al defuncţilor părinţi fireşti şi bunici,în calitate de cetăţean român ,victimă a regimului comunist şi neocomunist ,dar şi luptător anticomunist,in temeiul ART.36 din constitutie -referitor la DREPTUL LA VOT,-[CORELATIV dreptului de a fi ales PRESEDINTE al ROMANIEI -prevazut in art.37 alin (2)din constitutie, art.3 PROTOCOL nr. 1 [DREPTUL LA ALEGERI LIBERE]), art.10, 13,art.14,17,18 din C.E.D.O,precum si pe prevederile tezei finale a art.53,adică pe prevederile Convenţiilor Civile şi Penale împotriva CORUPŢIEI,art.6(1), art.10, art13, art.14,17,18 din C.E.D.O., -art.5-ref. la Responsabilitatea Statului.,art.18 paragraf 1, paragraf 3 -din Convenţia penală privind corupţia,formulez si depun preznta
  CONTESTATIE
  solicitand e renumărare a voturilor în TOATE SECTIILE DE VOTARE INTRUCAT cel putin ASUPRA SECTIILOR IN CARE S-A INTRRUPT PREMEDITAT ENERGIA ELECTRICA Splaneaza SUSPICIUNEA DE FRAUDA ELECTORALA.
  Solicit aceasta ,avand in vedere atributia pe care v-o confera art.146 litera f)VEGHEAZA LA RESPECTAREA PROCEDURII PENTRU ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMANIEI SI CONFIRMA REZULTATELE SUFRAGIULUI.
  SOLICIT TOTODATA, CA PANA LA RENUMARAREA VOTURILOR SA SUSPENDATI NUMIREA IN FUNCTIE A CELUI CARE A ORDONAT FRAUDAREA ALEGERILOR IN INTERES PROPRIU SI DE GRUP CRIMINAL ORGANIZAT!!
  VOTURILE A 137.000 DE ROMANI –PRINTRE CARE SI AL MEU A FOST ANULAT DE CATRE UNELTELE MURDARE ALE LUI BASESCU,PENTRU CA ACESTA SA FIE REALES!!!! PRIN ANULAREA VOTURILOR CELOR 137.000 DE CETATENI ROMANI CU DREPT DE VOT ,ACEST DREPT GARANTAT DE CONSTITUTIE A FOST DESFIINTAT DE O MANA CRIMINALA, INTRUCAT ,ACESTEA AU FOST LIPSITE DE EFICIENTA PRIN SIMPLA STAMPILARE DE CATRE UNELTE OBEDIENTE ANTIDEMOCRATICE!!!
  ORICE DISPOZITIE A UNEI LEGI (DE ALEGERE A PRESEDINTELUI)-PRIN CARE SE INGRADESTE ORI NU SE DA DE PLANO VOTANTULUI POSIBILITATEA CONTESTARII A REZULTATELOR ALEGERILOR ,ESTE NECONSTITUTIONALA,PENTRU CA CEL CE ARE DREPTUL DE A VOTA ,TREBUIE SA AIBA IMPLICIT SI DREPTUL DE A CONTESTA REZULTATUL VOTULUI! –CU ATAT MAI MULT CU CAT EXISTA SUSPICIUNI DE FRAUDA ELECTORALA!!IN CONDITIILE IN CARE NONSIDERATI CA BU POATE FI PRIMITA CONTESTATIA MEA,INVOC EXCEPTIA DE NECONSTITUTIONALITATE A DISPOZITIEI INVOCATE DE CURTE,EVIDENT DETERMINANTA IN REZOLVAREA CAUZEI.
  AVEM DREPTUL SA NE HOTARAM SINGURI DESTINUL.
  POTRIVIT ART.4 ALIN (1 )DIN LEGEA FUNDAMENTALA,STATUL ARE CA FUNDAMENT UNITATEA POPORULUI ROMAN SIN SOLIDARITATEA CETATENILOR SAI.UN DICTATOR NU POATE ASIGURA RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI..BASESCU DISCIMINEAZA CPE CEI 5 MILIONE DE CETATENI ROMANI DISCRIMINANDU-I DUPA CRITERIUL APARTENENTEI POLITICE –DESI ALINEATUL 2 AL ACELUIASI ARTICOL CONSTITUTIONAL II INTERZICE ACEASTA PORNIND DE LA CONSIDERENTUL CA ROMANIA ESTE PATRIA COMUNASI INDIVIZIBILA TUTUROR CETATENILOR SAI
  BA SESCU A INCALCAT PREVEDERILE ART.3 DIN CONSTITUTIE INTRUCAT ,BASESCU SI P.D.L. ISI EXERCITA SUVERANITATEA IN NUME PROPRIU,NETINAND CONT CA SUVERANITATEA NATIONALA APARTINE POPORULUI,ELECTORATULUI CARUIA I-A ANULAT VOTURILE ,PRIVANDU-L DE DREPTUL LA ALEGERI LIBERE SI CORECTE !!!
  În aceste zile… in diverse zone ale patriei au ajuns emisari oranj de la Bucureşti. Oamenii au venit cu directive clare din Modrogan direct din gura lui Vasile Blaga. Potrivit unor oameni care au participat la astfel de întâlniri, tuturor le sunt confiscate telefoanele si apoi sunt prelucrati metodic:
  1.Dacă nu facem treabă bună toţi veţi zbura din funcţii.
  2.Fiecare dintre voi să îşi controleze bine oamenii din subordine.
  3.Faceţi în 2 zile un buget estimativ pentru a aduce fiecare minim 100 de voturi controlabile.
  4.Fiecare om de legătură va fi dota cu un mobil cu SIM special (se va putea vorbi doar în reteaua creata de partid).
  5.Fiecare sa incerce „sa convertească” cât mai mulţi membri ai secţiilor de votare.
  6.Obligatoriu fiecare om din secţie să aibă cel puţin 10 oameni în afara secţiei pentru acţiuni specifice.
  7.Voturile celor din deconcentrate să fie fotografiate pentru control la partid.
  8.Echipe de câte 5 oameni care să se ocupe de diversiuni în zona secţiilor de votare.
  9.Cel puţin un specialist IT care să lanseze (sub coordonare de la Bucuresti) mesaje pe site+urile de socializare.
  10.Fiecare organizaţie judeţeană să fie în stare să mobilizeze cel puţin 5.000 de persoane după ora 21.00 în oraşele reşedinţă de judeţ.
  ŞI TOTUŞI, MAFIA PDL A FURAT DE-A RUPT. BĂSESCU ŞI-A COMANDAT REZULTATELE LA ORA 21( SEARA), IAR B.E.C. I LE-A LIVRAT LA 8 DIMINEAŢA. VIDEANU SCOATE PARTIDELE ÎN ILEGALITATE ŞI NE IA CETĂŢENIA. BLAGA ŞI VIDEANU AU TRANSFORMAT MINISTERUL DE INTERNE ÎN CÂRCIUMĂ. CA SĂ SĂRBĂTOREASCĂ FURTUL. O FRAUDĂ INACCEPTABILĂ. CEI PESTE 5 MILIOANE DE ALEGĂTORI CARE AM VOTAT SCHIMBAREA. AVEM OBLIGAŢIA SĂ LUPTAM
  In judeţele în care Geoană a câştigat detaşat, la secţiile speciale, rezultatul a fost pe dos.
  Cum au scos-o pe EBA, aşa fac acum şi cu taică-său.
  De fapt, dovada flagrantă a fraudei constă în simplul fapt că aseară, cu câteva minute înainte de ora 9, deci înainte de cele trei exit-poll-uri care l-au indicat victorios pe Geoană, Băsescu a declarat, din curte de la Modrogan, că a câştigat peste 5 milioane de voturi şi e învingător, iar rezultatul a fost validat de B.E.C. la 8 dimineaţa.
  Şi după feţele căzute ale PD-L, Videanu a developat frauda, anunţând periodic, toată noaptea, rezultate ale numărării lor paralele, care denotă controlul totalitar asupra instituţiilor statului, folosite în coordonarea fraudei. Ministerul de Interne a fost transformat în complice al infractorilor. Iar faptul că Blaga – ministru ilegal şi Videanu s-au dus la Ministerul de Interne şi au declarat că au făcut-o ca să mănânce indică nivelul inimaginabil de sfidare pe care l-au atins aceste fraude politice şi umane.
  În zori, când a proclamat că are câteva mii de voturi în plus, Băsescu s-a hăhăit: “un fleac, i-am ciuruit”. Adică pe noi. Cinci milioane două sute de mii de alegători. Nimic neobişnuit pentru Băsescu, care mereu a avut un comportament incompatibil cu al unui şef de stat. Ceea ce ar urma cu el încă un mandat n-ar putea fi decât distrugerea României, ca popor şi ca stat.
  La ora 11, Videanu l-a proclamat câştigător pe Băsescu, cu aproape 70000 de voturi în plus şi a zis că el a avut ca aliat “cetăţeanul”, contra “celei mai mari coaliţii a partidelor împotriva unui om”. Şi a mai zis Videanu că dacă PSD nu va recunoaşte rezultatele după ce ele vor fi anunţate de B.E.C. va fi în ilegalitate. Adică parvenitul din Videle bagă partidele în ilegalitate şi ne ia cetăţenia. Nouă, celor peste 5 milioane de alegători, pentru faptul că am îndrăznit să nu avem creierele spălate (ca “anticomuniştii” care şi-au făcut idol dintr-un nomenclaturist sau “anticorupţii” care susţin patronul corupţiei din România) şi nici furajate (ca nenorociţii mituiţi). La fel, pe noi n-au cu ce să ne şantajeze. Iar ameninţările le explodează în faţă.
  67% dintre alegătorii lui Crin l-au votat pe Mircea Geoană. Contribuţia lui Crin este uriaşă. Ca atare, multe dintre voturile anulate au fost si ale P.N.L.-istilor!PRESIUNEA LUI TARICEANU asupra lui Crin Antonescu se va solda cu necontestarea rezultatelor B.E.C.???Violenta CA SI FRAUDA, SUNT cauze de viciere a EXPRIMARII DREPTULUI LA VOT intr-_o anumita directie prescrisa de altii ,SI NU ALEASA DE TITULARUL DREPTULUI LA VOT!!!
  VOTANTII FIDELI FRAUDATORI AI LUI BASESCU –P.D.L.SUNT CEI CARE AU VENIT LA VOT LA ADAPOSTUL INTUNERICULUI -INTRE ORELE 19.00-21.00(ASA CUM AU SUSTINUT BASESCU TRAIAN SI P.D.L.).
  B.E.C.-ul ,CURTEA CONSTITUTIONALA SUNT CATELUSII LUI BASESCU.LESA PREZIDENTIALA SI-O PUN UNII DE VOIE,DE NEVOIE-
  REZULTATELE ALEGERILOR LE AVEA P.D.L.-ul SI BASESCU DE LA B.E.C.,DAR PENTRU CA ELECTORATUL –CARUIA IAU FOST ANULATE VOTURILE SA NU-SI DEA SEAMA DE COMPLICITATE,INTAI APAREA P.D.L.-ul SA ANUNTE REZULTATE,IAR DUPA 15 MINUTE ,APAREA B.E.C.-ul SA ANUNTE APROAPE ACELEASI REZULTATE CA SI P.D.L.!!
  AGENTUL SECURITATII BASESCU SI MILITARIZATUL P.D.L.,CARE AU MITUIT PESTE 2,5 MILIOANE DE ELECTORI -PENTRU A-SI ASIGURA REALEGEREA PRINTR-O FRAUDA DE TIP HITLER!! IN 2004 PENTRU A IESI BASESCU, AU FOST ANULATE 100.000 DE VOTURI IN FAVOAREA LUI NASTASE.
  „Mă îngrijorează modul de presiune pe care l-a făcut (Traian Băsescu – n.r.) cu aparatul de stat şi, mai mult, chiar întâlnirea care au avut-o la ministerul de Interne (Blaga, Videanu şi Berceanu – n.r.), pentru că, vedeţi dumneavoastră, ne învârtim cu toţii în România şi aflăm ce se întâmplă. Întâlnirea de acolo a fost pentru a stabili ca nu cumva să se afle unele din fraudele pe care le-au făcut şi să încerce cât mai mult să reţină PSD, să nu poată să depună dosarul foarte bine pregătit”, a declarat Vanghelie.
  El a declarat că democrat-liberalii sunt disperaţi şi conştienţi de ceea ce au făcut, crezând că pot să „păcălească” toată opinia publică, presa şi partidele politice.
  , “sunt peste un milion de români şantajaţi sau cărora li s-au dat bani pentru buletine”””Şantajurile pe care le încearcă în continuare Traian Băsescu, care le-a făcut şi în campanie, la unii lideri ai noştri, vă spun că nu vor funcţiona. Mă refer la o parte dintre colegii cu care am discutat – e vorba de tot felul de presiuni care s-au făcut şi în campanie, inclusiv la adresa mea, şi care se încearcă în continuare să se facă. Asta nu ne opreşte să ne spunem punctul de vedere şi să-l prindem pe Traian Băsescu că a furat aceste alegeri”.
  La Vaslui au fost renumărate cele 3.000 voturi nule şi s-a constatat că 42 dintre acestea sunt valabile.
  Dragnea: Blaga, Videanu, Berceanu au cerut prefecţilor să şteargă înregistrările de la secţii speciale.VIDEANU SPUNE CA ASA ZICE LEGEA!!!!
  Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marţi, că, potrivit unor informaţii pe care le-a primit, democrat-liberalii Blaga, Berceanu şi Videanu au cerut prefecţilor, în urma întâlnirii pe care au avut-o la MAI, să şteargă imaginile filmate de camerele video la secţiile speciale.”Am primit informaţii că, în urma întâlnirii pe care au avut-o ieri (luni – n.r.) la MAI, domnii Blaga, Videanu şi Berceanu au solicitat prefecţilor să facă tot ce le stă în putinţă să şteargă imaginile filmate de camerele de luat vederi la secţiile speciale”, a spus Dragnea.
  El a arătat că PSD face apel la prefecţii din România să nu comită această ilegalitate.
  Liderul PSD Bucureşti Marian Vanghelie a declarat, marţi, că Blaga, Videanu şi Berceanu au avut o întâlnire la ministerul de Interne, care a avut drept scop acoperirea fraudelor pe care le-a făcut PDL, precum şi împiedicarea PSD de a face un dosar foarte bine pregătit despre fraudarea alegerilo

  Brânză este cel care a organizat operaţiunea de fraudare a voturilor din străinătate, conform declaraţiilor mai multor persoane care se află în străinătate. El asavarsit infrac tiunea de constituire de grup criminal organizat
  Deputatul PDL William Brânză, preşedinte al Organizaţiei PDL Diaspora, a declarat, marţi, răspunzând afirmaţiilor liderului PSD Dan Nica despre fraudarea alegerilor, că în străinătate votul românilor a fost corect.
  Fraudarea prezidenţialelor în turul doi, în favoarea lui Traian Băsescu, a avut un caracter naţional, sistematic şi premeditat. Seful Direcţiei de Evidenţă a persoanei de la Sectorul 3, considerând că acesta se face vinovat de operaţiune de fraudare care a fost pusă la cale prin eliberarea de cărţi de identitate

  617.135 români au votat în turul al II-lea în secţiile speciale,. Adică… aproximativ 6% din voturile valabil exprimate au fost date de turiştii electorali în condiţii foarte neclare.Am asistat la cozile interminabile din faţa secţiilor speciale şi cu autobuzele şi autocarele care au bătut ţara în lung şi în lat timp de o zi pentru a căra de colo colo oameni care au votat (şi nu vor păţi nimic) de câte două, trei sau mai multe ori. Diferenţa e de 15.000 de voturi în ţară în favoarea lui Geoană. Numai că Băsescu a câştigat majoritar în afara ţării
  Cei de la UDMR ar marşa rapid pe o soluţie cu PD-L, justificată foarte uşor şi de apartenenţa la aceeaşi familie europeană. PDL a solicitat reprezentanţilor PNL în BEC, BEJ.uri şi BES-uri lsa nu conteste rezultatele alegerilor PENTRU A PRIMI FUNCTII IN GUVERN! Basescu l-a sunat pe Tariceanu si i-a promis ca il pune prim-ministru daca scapa de Crin si aduce PNL la guvernare cu PDL. Tariceanu a raspuns la telefon si a raspuns si la propunere. Si raspunsul a fost “da, vreau, vreau, vreau!!!”. Caci imediat dupa aia, inainte de sedinta Biroului Politic al partidului sau, s-a apucat sa spuna ca PNL nu e un catel de plus al PSD. Iar in sedinta a incercat sa ii momeasca pe colegi sa puna botul la Basescu din nou, povestind cum s-a conversat el cu amicul Traian.
  Călin Popescu Tăriceanu este atît de încrezător în renașterea alianței DA încît a trecut peste toate resentimentele și a purces la negocieri de taină cu nimeni altul decît soțul Elenei Udrea, ca reprezentant al lui Zeus…
  pervers al ielelor portocalii a sfarsit lamentabil. Cine tradeaza azi , tradeaza mereu. Portocala mecanica trebuie lasata sa se satisfaca in poftele guvernarii absolutiste, de una singura, validati-l pe etnotevistul Negoitza si lasati-i sa explodexe pe limba lor in maxim sase luni .
  Singura solutie pe care Crin Antonescu o are la dispozitie acum este opozitia radicala, a demonstrat ca poate si are in spatele sau un urias suport care in perioada urmatoare se va multiplica progresiv . Indiferent ce decizie va lua forul de conducere al PNL, Crin Antonescu si Ludovic Orban pot angrena oricand si in orice formula o larga sustinere populara. Ei sunt si vor fi perceputi ca vectori ai opozitiei reale in fata tavalugului neocastrist al lui Traian Basescu, perceput ca un pericol iminent de peste jumatate din electorat.
  Jocul de glezne al celor carora nu le-a placut cu Basescu dar ar mai vrea odata , se apropie ca nuanta de cel al lui Radu Vasile si Grupul de la Brasov . Apropos, mai stie cineva ceva de Radu Vasile? Atunci s-a jucat fatal soarta taranistilor.
  Daca Dl. Tariceanu isi va continua lambada ambitiilor personale in acelasi ritm, va deveni probabil o copie fidela a lui Marian Milut, impostorul care perfecteaza terenul pentru a topi brandul PNTCD in ciorba de udre a lui Traian Basescu. De ce? Pentru ca liberalii de azi nu mai sunt taranistii din ’98. Au si ei defectele lor, evolueaza si invata din cand in cand, din greselile altora.
  Ministerul de Interne implicat in fraudarea alegerilor la ordinele lui Blaga

  Cine se astepta ca buldogul porocaliu infipt cu coltii in legea si ordinea statului va dormi in cotet, se inseala. Am atras atentia de la bun inceput ca miza ocuparii in forta a Ministerului de interne, schimbarea a tot ce misca in teritoriu de la prefecti pina la nominalizarea discretionara a presedintilor sectiilor de votare care sa-i asigure lui Basescu si mafiei aderente, imunitatea si banul public, pentru urmatorii ani. Evident ca vor urma vremuri grele si cine se bucura astazi , va avea de decontat masiv foarte curand.
  Se contureaza imaginea „succesurilor” elctorale ale Basescului prin implicarea directa a Minsiterului de Interne condus ilegal si din umbra de ministrul demis , interimar, suspendat,Vasile Blaga. Asul castigator din cacealmaua lui Basescu a contat enorm la rasturnarea rezultatelor deja contestate. Ieri in jurul orelor 15.30 , Blaga , Flutur si Videanu, speriati de exit poluri, au initiat o intalnire secreta cu sefii PDL si ai Internelor din teritoriu Ioska Buble confirma ca in fapt au avut loc doua astfel de intalniri, orele 12.30 si cea de la 15.30.Ulterior celor doua intalniri , Vasile Blaga a transmis prin sute de SMS uri structurilor PDL din tara ca Basescu va castiga cu scorul racnit disperat, cu 5 minute inaintea exit polurilor. Camarila mafiei portocalii demonstreaza inca odata ca infractiunea si delatiunea au pus stapanire pe o tara intreaga.
  Si ca tacamul sa fie cat se poate de exotic, aseara la plecarea din sediul intunecat al PDL, Nuty Udrea era insotita de marele deontolog contractual cu STS si SRI, Bogdan Chireac.

  Nu, nu e glumă!

  Disperaţi de scăderea în sondaje şi de faptul că proiectul Iohannis se bucură de încredere din ce în ce mai mare din partea românilor, PD-L a schimbat tactica.

  *
  La Brăila, de ex, în această seară, în faţa magazinului Billa de pe Râmnicul Sărat, un grup de tineri purtând geci de culoare galbenă împărţea de zor pliante…

  De fapt, e mult spus pliante… ci nişte fluturaşi alb-negru, traşi la xerox pe hârtie A4. Mesajul? Aşa cum puteţi vedea mai jos, de a nu-l susţine pe Iohannis.

  Culmea tupeului, se recomandau a fi de la TNL! Impostorii!!!!

  Concluzia? Dacă Băse se luptă cu moguli la TV, pe stradă reprezentanţii săi se dau drept TNL! Că altfel nu-i mai crede nimeni şi îi mai ia şi lumea cu huoo…

  Cine îl susţine pe Geoană? Toate partidele, în afară de PD-L. Ce ne aduce Băsescu, aşa cum s-a şi lăudat, că va face la fel ca până acum? Dezbinare, haos, corupţie, ţigănie, instabilitate, criză generalizată, incapacitate de plată Coaliţia dreptei autentice – PNL şi PNŢCD – în alianţă cu stânga autentică, PSD care, prin Mircea Geoană, pentru prima oară, şi-a recunoscut sub semnătură greşelile trecutului, unele chiar sub numele de criminale. Geoană nici nu a fost, pe atunci, membru al FSN.
  Iar dacă PSD şi-a cerut iertare pentru mineriade, PD(-L) nu a făcut-o niciodată, chiar dacă partidul lor este legatar juridic al FSN (îl poartă ca denumire la tribunal). Nu l-am auzit vreodată pe Vasile Blaga cerându-şi iertare pentru telegrama de felicitare trimisă minerilor după mineriada din iunie 1990, ca prefect de Bihor. Ce să mai zicem de Băsescu, care era subsecretar de stat la Transporturi, şeful lui Dobre, care l-a dat afară pe ing.Mănucu, care oprise trenurile cu mineri, iar Dobre le-a repornit şi la câteva zile după mineriada din iunie 1990, Băsescu a fost avansat ministru al Transporturilor. Şi după mineriada din septembrie 1991, Stolojan l-a menţinut pe Băsescu la Transporturi.
  Traian Basescu isi sterge pantofii cu filele Constitutiei si ar putea curata presa de “gaozari” incomozi.Cei care tăiesc în afara graniţelor nu au dreptul de a decideexclusiv soarta celor care trăiesc înlăuntrul aceloraşi graniţe.Nu mai simt că aș aparține acestei țări O țară unde alegerile se câștigă cu autobuzul și cu heblul tras, o țară unde votul meu e egal cu al celui care primește 10-15 euro sau o găleată cu produse alimentare pentru o ștampilă, o țară care tocmai este pe cale să consfințească triumful suprem al cercopitecilor, al analfabeților, al hoților, al securiștilor și al curvelor Vor încerca să fure, să întoarcă rezultatele, să se isterizeze în stradă. Va fi o zi solicitantă, un veritabil război psihologic. Care premeditează frauda masivă. Şi mişcările de stradă prin care, fie să descurajeze electoratul schimbării şi să-l determine să se predea în faţa fraudei
  N-au putut ei fura, cât am putut noi vota. Şi ne apărăm voturile. Nimeni nu-şi permite să mistifice. Pentru ce – şi pentru cine – să-şi rişte pielea? Deja penalii care au furat vor plăti. Videanu e absolut penibil în slugărcinia lui de a fura. Pretinde că numărătoarea lor paralelă îl indică pe Băsescu câştigător. La o sutime de secundă. Deja portocaliii fac porcării, sting lumina ca să deturneze voturi, dar bine că pe străzi nu îndrăznesc să mai iasă. Oricum, patetic. Urâtă, grotescă ieşire din scenă.
  PREMEDITARRA FURTUL:UI!!!!!
  Vicepreşedintele PDL, Gheorghe Flutur, a declarat vineri că PDL face o invitaţie colegilor liberali, aşa cum a făcut-o şi anul trecut, după alegerile parlamentare, ca cele două partide să se întâlnească duminică, după ora 22.00, pentru formarea unui guvern de dreapta în România.
  Gheorghe Flutur a mai făcut o invitaţie către electoratul liberal: să voteze duminică în turul doi al alegerilor prezidenţiale singurul candidat de dreapta, Traian Băsescu.

  Statul mafiot romanesc condus de o frauda umana
  Bateti-va voi joc de cei 137.000 de eklectori carora le-au anulat votul gherial P.D.L. si o sa vedeti ce urmeaza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  NIMENI, NU SE POATE JUCA CU MANIA POPORULUI INSELAT!!! „Cine ridica sabia, de sabie va pieri”
  Întâmplări din ziua votului
  Duminică a fost o zi agitată şi plină de evenimente. De la orele de început când am încercat reglarea unelor nereguli, până la aglomeraţia de seara, aş avea multe de povestit, mă voi opri însă doar la câteva momente grăitoare.
  Peste tot atârnau banerele unor candidaţi, iar în preajma secţiilor de votare – sau mai exact chiar în poarta unor şcoli – atârnau cu precădere banerele celor calificaţi în finală.

  În urma sesizărilor, poliţia comunitară a acţionat (pentru că fără sesizare singuri nu s-au prins) şi a decupat sloganul, lasând bannerul eventual la locul lui: vezi poza de pe Calea Giuleşti.

  Asta la una dintre secţii, că la altele atârnă şi acum neatinse.

  La intrarea într-o altă secţie de votare, şedea parcat un microbuz tapetat cu afişele altui candidat. Şi aici am făcut sesizare de dimineaţă, dar autobuzul nu s-a clintit până la închiderea urnelor.

  Am amintit aceste nereguli – minore să le spunem – pentru a continua cu întâmplarea din miez de noapte. Obosiţi după o zi de alergătură, sub tensiunea ultimelor evenimente, şi, recunosc, în ceea ce mă priveşte puţin surescitat, cu ceva vreme înainte de miezul nopţii am început să mergem pe la fiecare secţie de votare pentru a aduna copiile după procesele verbale. Am observat că o maşină echipată corespunzător, dar fără vreun semn de identificare, tăia toate banerele PNL-ului amplasate legal, pe toate ale PNL-ului, dar pe niciunul al altora (Băsescu, Geoană, Remus cernea ş.a.m.d.). Am sesizat un echipaj de poliţie care nu a reacţionat, am sesizat un al doilea echipaj şi a urmat o mini-urmărire până la oprirea maşinii respective. După discuţii, echipajul de poliţie a venit şi m-a informat că respectivii sunt reprezentanţii ADP. …Uitasem că pe perioada campaniei, primarul dispusese ştergerea siglei ADP de pe maşini ca să nu mai fie acuzat că face campanie din bani publici. Dar de ce tăia banerele PNL-ului? De ce acum şi nu aşa cum ar fi fost normal, la încheierea campaniei şi înainte de ziua votului? Trişti şi umiliţi, poliţiştii comunitari mi-au dat un singur răspuns la întrebări: „E ordin de sus, de sus de tot!” De unde să fie aşa de sus? „Tocmai de la Primarul Poteraş!!!”

  Pentru mine a fost momentul de maximă tristeţe, şi pe fondul oboselii, să văd că singura regulă a unor autorităţi chiar în ziua alegerilor este arbitrariul, abuzul şi ordinul nelegal de la şeful administrativ. Sau poate ar trebui să spun, de la şeful de tarla…
  Se intampla acum :PD-L face apel la mobilizarea generala , terorizati de posibilitatea pierderii privilegiilor si a puterii absolute, camarila lui Traian Basescu cheama populatia la revolutia portocaliu securistoida. In Piata Universitatii din Bucuresti si in alte locatii din marile orase, mafia lui Basescu speculeaza orice posibilitate pentru a putea crea diversiuni majore pe ultima suta de metri inaintea votului de duminca. Disperarea lor cheama la razboi impotriva „comunismului”, Basescu este curpins de panica provocata de cifrele reale din sondaje unde scade vertiginos in ultimile zile. Structurile sistemului basescoid pregatesc o lovitura machiavelica pentru a putea remonta diferentele procentuale dintre el si Geoana.
  Iata cateva dintre indemnurile la lupta de clasa promovate de fascistoizii sustinatori ai Basescului:
  ”Nu e timp de plîns! E clipa revoltei! Au ars a doua oară morţii Timişoarei. Banda lui Geoană, Antonescu şi Johannis a intrat în Timişoara, prin trădarea primarului Ciuhandu, trădătorul neuitatului Corneliu Coposu. Au dansat pe sîngele care a scăldat Piaţa Oprei!
  De ajuns! Pînă aici! Lăcomia nefericiţilor care vor să înghită România a îndrăznit, astăzi, să se atingă de Timişoara. Astăzi, de 1 decembrie, ziua naţională a României!
  Dragii mei prieteni, aţi văzut ce ne aşteaptă sub Geoană!
  Protestaţi! Oricum şi oriunde! Pe stradă, pe net, între prieteni şi mai ales PRIN VOT, PE 6 DECEMBRIE!
  Gloria Timişoarei nu se va stinge niciodată!
  Apăraţi democraţia! Apăraţi libertatea!”.-
  Aparati statul mafiot si camarila infractionala promovata si protejata de Traian Basescu…

  Vasile Blaga si-a „delegat” atributiile dar va lovi din umbra

  Interimarul Vasile Blaga se retrage in umbra respectand decizia Curtii de Apel Bucuresti care l-a suspendat din fruntea Ministerului de Interne transferandu-si atributiile de servici catre miercuri atributiile secretarului de stat Mihai Capra.
  Lui Mihai Capra i-au fost delegate toate atributiile legate de buna organizare a alegerilor, iar secretarului general al ministerului i-au fost delegate toate atributiile legate de calitatea de ordonator de credite al Ministerului Administratiei si Internelor, consemneaza comunicatul MAI.
  Sarcinile de servici , mult prea riscante pentru Vasile Blaga in cazul in care Traian Basescu va pierde alegerile, fraudele si gravele ilegalitati comise sub ochii inchisi ai Politiei Romane in turul intai, se vor amplifica masiv in finala prezidentialelor. Basescu nu accepta nici in ruptul capului eventualitatea esecului, semnalele clare puse in scena ieri 1 decembrie , secondate de apelurile disperate ale staffului prezidential in frunte cu Sebastian Lazaroiu si Traian Radu Ungureanu, strigate disperate si incitare la „lupta de clasa” impotriva dusmanului poporului. Infrangerea lui Traian Basescu echivaleaza cu dezmembrarea mafiei promovate de acesta in structurile statului roman iar pentru Traian Basescu , posibilitatea previzibila de a raspunde penal pentru fapte deosbit de grave coomise sub juramant. O revolutie portocalie cu iz bolsevic pluteste in atmosfera si este cat se poate de posibil ca in zilele urmatoare , inclusiv dupa afisarea exit polurilor , sa asistam la miscari violente de strada provocate de personaje specializate in arta mineriadelor , fostul ofiter DIE, Silvian Ionescu , seful ierarhic al lui Traian Basescu la Anvers sprijint de Dl. Dobre , adjunctul lui Basescu de la Transporturi.
  Blaga si-a delagat atributiunile unor colaboratori de nadejde pe care i-a readus in Minister dupa ce ei fusesera trecuti pe linie moarte din pricina unor scandaluri de coruptie cu iz penal.Nu va inchipuiti ca delegarea atributinilor inseamna si pierderea controlului total al Internelor tocmai acum cand pericolul iminent bate la poarta Cotrocenilor. Pe langa sumele de sute de milioane de euro aruncate in lupta , un element important folosit in strategia staff-ului de campanie si al autoritatilor statului aflate in subordinea direcata a sefului suprem , este folosirea fortei acolo unde ea se impune , impotriva opozitiei la Basescu. O dictatura in mijlcul Comunitatii Europene, un regim cu tenta neonazista care va musca intens inainte de prabusire.Blaga a trasat ordine clare inc ainainte de primul tur cu promsiunea ferma ca toti cei care vor actiona se afla sub protectia sa si a Ministerului pe care-l conducea , tot ilegal.
  Secretarii de stat Dan-Valentin Fatuloiu si Marian Tutilescu vor coodona activitatile pe domeniul ordinii si sigurantei publice, respectiv departamentul Schengen si relatii internationale, iar doamna secretar de stat Irina Alexa relatiile institutionale ale MAI.
  Secretarii de stat Marius Tiberiu Marinescu si Liviu Gradinaru vor coordona in continuare segmentele privind reforma administratiei publice locale si relatia cu comunitatile locale.
  BASESCU VREA SA SCAPE CU AJUTORUL MAGISTRATILOR CORUPTI SI SANTAJATI,CU UN AVIZ EMIS IN BAZA LEGATURII DE COLABORARE CU GENERALUL S.I.E .GRIGORAS=TATAL EXPERTULUI CARE A ELABORAT AVIZUL EXTRAJUDICIAR CU PRIVIRE LA FILMULETUL IN CARE AGRESORUL BASESCU LOVEA IN ANUL 2004-CU PUMNUL UN MINOR DE 10 ANI DE ZILE.
  PRIN SECURITATEA DIGITALA PERSONALA ,BASESCU CENZUREAZA CONVORBIRILE TELEFONICE DAR SI SECRETUL TRIMITERILOR POSTEI ELECTRONICE . ESTE INCALCATA LIBERTATEA PE INTERNET A UNOR PERSOANE INCOMODE,PE CARE LE SUPRAVEGHEAZA IN MOD PERMANENT,ATAT CAUTARILE PE INTERNET .DAR MAI ALES INCALCA SECRETUL CONTINUTURILOR EMAILurile TRIMISE JURNALISTILOR –PENTRU CA ACESTIA SA FACA CIOCUL MIC,SI SA NU- INDEPLINEASCA ROLUL SOCIAL CONFERIT DE CONSTITUTIE –ZIARISTULUI-de investigatie!!!!
  ATATA TIMP CAT CEL DIN FRUNTEA STATULUI NU RESPECTA CONSTITUTIA SI LEGILE TARII, SLUJBASII STATULUI ,PRETIND CA NU AU DE CE SA SE SUPUNA LEGII!!
  ARANJAMENTUL dintre BASESCU SI LIDIA BARBULESCU –privind ocuparea functiei de PRESEDINTE al Inaltei Curti de CASATIE si JUSTITIE in schimbul REALEGERII PRESEDINTELUI BASESCU ,a vut in vedere blocarea instantelor a arhivei ,pentru ca OPINIA PUBLICA SOCIETATEA CIVILA sa nu cunoasca CE SE INTAMPLA IN REALITATE in INSTANTELE JUDECATORESTI,la PARCHETE si mai ales la D.N.A.,la C.N.S.A.S. ori la A.N.I.PRIN JUDECATORII CURTII CONSTITUTIONALE<BASESCU ISI VA MENTINE PUTEREA ABSOLUTA ,DICTATORIALA !! Precum judecatorii care tergiverseaza solutionarea echitabila si in ternen rezonabil a cauzelor,(inclusiv redactarea si eliberarea copiilor dupa incheierile sedinta )din data de 22.x.2009,(ZIUA TRIMITERII DOSARULUI DE LA C.S.M. LA ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA)BASESCU Traian a amanat strategic numirea LIDIEI BARBULESC-CA PRESEDINTER AL I.C.C.J.-pana in 03.XII.2009,pentru a nu pierde din voturile justitiabililor care sunt victime ale INJUSTITIEI romane MINTIND PERMANENT opinia publica CA NU A PRIMIT DOSARUL DE LA C.S.M..,acum a intors-o dorind numirea altei persoane(LA FEL DE OBEDIENTA CA MEMBRUL PERMANENT AL C.S.M.) care sa ii asigure NERASPUNDEREA PENALA IN FATA LEGII IN CAZUL FLOTA CA SI IN ALTE DOSARE PENALE!!!S-A SPERAT DE CATRE BASESCU ,CA POATE INSELA ELECTORATUL CU PRETEXTUL POTRIVIT CARUIA NU A AVUT TIMP SA SEMNEZE DECRETUL DE NUMIRE AL LIDIEI BARBULESCU DIN CAUZA CAMPANIEI ELECTORALE PREZIDENTIALE!!!!
  CAZURILE UDREA RIDZI,EBA SUNT CAUZELE ESENTIALE REZOLVATE CUM DORESTE BASESCU -IN ULTIMUL TIMP DE SLUGILE: :LIDIA BARBULESCU,DANIEL MORAR,CODRUTA KOEVESI,PRESDINTII INSTANTELEOR JUDECATORESTI SI PRESDINTII SECTIILOR
  FOSTII MINISTRII AI JUSTITIEI STOICA SI MACOVEI SUNT PRINCIPlALII VINOVATI de STAREA JALNICA IN CARE SE AFLA JUSTITIA ROMANA. DEVENITA O ANEXA PREZIDENTIALA-CA SI TOATE INSTITUTIILE IMPORTANTE ALE STATULUI

  Au fost anulate 138.476 de voturi, toate aparţinînd lui Mircea Geoană. A nu se uita că Traian Băsescu se laudă că are cu cca. 70.000 de voturi mai mult decît contracandidatul său. Iată de unde apare diferenţa.
  La acestea trebuie adăugate şi numărul mare de voturi exprimate în Secţiile de Votare Speciale, 617.135, numărate pînă acum, şi asupra cărora există suspiciuni dar şi dovezi de fraudă. Au fost, de asemenea luate în calcul – fiind măsluite în favoarea Dictachiorului – 300.000 de buletine de vot pe care sînt înregistrate tot atîtea coduri numerice greşite. Pînă acum, s-a constatat că la 1.600 de Secţii de Votare au fost falsificate procesele verbale şi modificate tot în beneficiul lui Traian Băsescu. Ele însă nu se potrivesc, şi nu se închid corect, aruncînd o nouă lumină asupra diverselor forme de fraudă aplicate de banda lui Pazvante Chiorul. Un calcul elementar ne arată, însă, că s-a furat cu toptanul, şi uneori fără acoperire. Astfel, numărul total de voturi valabil exprimate, de 10.481.568 adunat cu numărul de voturi nule, 138.476, ar trebui să fie egal cu numărul celor prezenţi la vot, adică 10.620.116 (conform datelor furnizate de BEC), dar, după cum se poate observa, cifra rezultată diferă (10.620.044). Este o diferenţă de 72 de persoane!
  Tot cu scop de fraudare s-au ordonat întreruperi de curent electric în localităţile controlate de primarii pedelişti – Bucureşti, Cluj-Napoca, Alba, Arad, precum şi în localităţi din judeţele Prahova, Teleorman, Olt, Mehedinţi ş.a. Aşa se explină faptul că pînă luni dimineaţă, Dictachiorul a putut răsturna situaţia în favoarea sa.
  COMUNISTII DE PANA IN 1989 AU FOST MAI INTELIGENTI DECAT CEI ACTUALI,CACI AU STIUT SA SAPE DE CEL CE VROIA SA DOMNEASCA VESNIC!!!
  EU PREFER UN PRESEDINTE CARE NU VA AVEA IMIXTIUNI IN JUSTITIE ORI IN ACTIVITATEA CURTII !DE CE NU PUNETI CAPAT TERORII ACESTOR CRIME IMPOTRIVA UMANITATII?????? STIU CA VETI RESPINGE SI CONTESTATIA MEA –CA SI CONTESTATIA PSD-ului –ori a reprezentantuluiu lor,PENTRU CA SUNTETI SANTAJATI DE BASESCU=CREATURA SITUATA LA NIVELUL 15 PE SCARA RAULUI !!!!
  SOLICIT admiterea CONTESTATIEI ,e renumărare a voturilor în secţii le de votare sin care s-a interrupt planificat energia electrica la ordinal P.D.L.al carui minister are in subiordine IDEB
  Bucureşti,.09.XII..2009 ENE NICANOR GEORGE
  Victimă a abuzurilor neocomuniste
  personal şi prin mandatarul meu fiu
  Ene Dragoş Marian

  ……………………. ……………………..

  DOMNULUI PRESEDINTE AL Curţii Constituţionale,

 5. CINE STRIGA DE 20 DE ANI JOS COMUNISMUL: FARA COMUNISTI?
  Persoane care au participat la LOVITURA DE STAT, AU SEMNAT DECLARATIA DE LA Budapesta din 16 iunie 1989, au semnat la 11 MARTIE 1990 PROCLMATIA DE LA TIMISOARA, AU CREAT REVOLTA DE LA TARGU MURES 15 MARTIE 1990, AU PARTICIPAT LA MINERIADELE DIN 13-15 IUNIE IN CARE AU VRUT SA DEA LOVITURA DE STAT DUPA ALEGERILE DIN 20 MAI, AU PARTICIPAT SI LA CONSTITUIREA RAPORTULUI TISMANEANU, iar Teodor Baconschi- acelasi Teodor Baconsky numit ambassador la Paris DE BASESCU dupa RAPORTUL TISMANEANU II ADUCE LUI BASESCU PESTE 3000 DE VOTURI DE LA PARIS
  Declaratia de la Budapesta, 16 iunie 1989 – Autonomie pentru TRANSILVANIA
  Transilvania a fost si este un spatiu de complementaritate si trebuie sa devina un model de pluralism cultural si religios. Este in folosul popoarelor noastre ca diversitatea culturala, religioasa si de traditii care a facut specificul Transilvaniei sa fie prezervata.Dreptul la o reprezentare politica autonoma si la autonomie culturala a fiecarei natiuni trebuie garantat. Realizarea sa implica, printre altele, asigurarea unei scolaritati de toate gradele in limba maghiara, inclusiv reinfiintarea universitatii maghiare din Cluj.
  Antal G. Laszlo, Antall Jozsef, Balogh Julia, Biro Gaspar, Csoori Sandor, Fur Lajos, Illzes Maria, Jeszensky Geza, Keszthelyi Gyula, Kodolanyi Gyula, Molnar Gusztav, Stelian Balanescu, din partea Cercului Roman din RFG, Mihnea Berindei, vicepresedinte al Ligii pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania (LDHR), Ariadna Combes, vicepresedinte al LDHR, Mihai Korne, director al revistei „Lupta”, Ion Vianu, reprezentant al Ligii pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania din Elvetia, Dinu Zamfirescu, membru al Biroului LDHR, membru al Partidului National Liberal, Rockenbauer Zoltan si Vagvolgyi Andras, din partea Federatiei Tineretului Democrat (FIDESZ), Partidul Liber Democrat, Asociatia Maghiarilor din Transilvania, prin presedintele Kiss Bela si secretarul Spaller Arpad, intregul colectiv redactional al revistei „2 000”, Bojtar Endre, seful sectiei pentru Europa rasariteana a Institutului de Istorie Literara, prof. Bela Kallman, Dan Alexe, Daniel Boc, Theodor Cazaban, Matei Cazacu, Antonia Constantinescu, Sofia Cesianu, Florica Dimitrescu, Neagu Djuvara, Paul Goma, Virgil Ierunca, Eugen Ionescu, Marie-France Ionescu, Monica Lovinescu, Bujor Nedelcovici, Adrian Niculescu, Alexandru Niculescu, Alain Paruit, Alex. Sincu, Sanda Stolojan, Vlad Stolojan, Vladimir Tismaneanu, Ileana Vrancea, George Barbul, Doru Braia, Dina Bratianu-Missirliu, Alexandru Missirliu, Ileana Verzea, Teodor Baconsky(ambassador la Paris dupa Raportul Tismaneanu), Laslo Tokes, Ana Blandiana, Emil Hurezeanu, Herta Muller( a primit in 2009 premiul Nobel), Monica Macovei si alti.

  Grupul pentru dialog social infiintat de SILVIU BRUCAN in Ianuarie 1990
  Gabriela Adamesteanu, Calin Anastasiu, Vlad Alexandrescu, Sorin Alexandrescu, Catalin Avramescu, Teodor Baconsky, Radu Bercea, Victor Barsan, Magda Carneci, Mariana Celac, Vitalie Ciobanu, Marilena Stancu Constantinescu, Andrei Cornea, Doina Cornea, Livius Ciocarlie, Adrian Cioroianu, Eugen Ciurtin, Aurelian Craiutu, Rodica Culcer, Mircea Diaconu, Mircea Dumitru, Smaranda Enache, Radu Filipescu, Armand Gosu, Stere Gulea, Sorin Iliesiu, Thomas Kleininger, Alexandru Lazescu, Gabriel Liiceanu, Monica Macovei, Mircea Martin, Costea Munteanu, Horea Murgu, Andrei Oisteanu, Marius Oprea, Anca Oroveanu, Rodica Palade, Horia-Roman Patapievici, Dan Perjovschi, Andrei Plesu, Rasvan Popescu, Cristian Preda, Victor Rebengiuc, Mihai Sora, Ana Sincai, Ioan Stanomir, Alin Teodorescu, Vladimir Tismaneanu, Alexandru Tocilescu, Florin Turcanu, Ion Vianu, Sorin Vieru, Sever Voinescu, Serban, Radulescu Zoner.

 6. Azi este 10 decembrie ,adica ziua drepturilor omului! SUNTEM INSELATI ,EXPLOATATI,UMILITI DE UN AGRAMAT TRADATOR ,DE UN FARISEU CORUPATOR !!!!

  “ZDROBITI ORANDUIALA CEA CRUDA SI NEDREAPTA
  CE LUME O IMPARTE IN MIZERI SI BOGATI!”
  MORTII CARE L-AU VOTAT PE BASESCU ,SUNT ACEASI CARE AU STAT IN JUDECATA CAND PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI (CONDUSA DE INFRACTORUL BASESCU)A PIERDUT SUTE DE MII DE PROCESE CU COMPLICITATEA JUDECATORILOR CARE ACUM FAC PARTE DIN BIROUL ELECTORAL CENTRAL-FIIND ASOCIATI LA SAVARSIUREA DE INFRACTIUNI DE ANI DE ZILE CU CORUPTUL BASESCU!!!
  CE INSEAMA DE FAPT CEEA CE A SPUS JURNALISTILOR TRAIAN BASESCU=AGENTUL SECURITATII =IN NOAPTEA SCHIMBARII REZULTATULUI ALEGERILOR PREZIDENTIALE?Un fleac! I-am ciuruit!
  A CIURUI=A GAURI,A PERFORA,A STRAPUNGE, A composta (a controla ),a SFREDELI.
  CE NE ASTEAPTA DACA CURTEA CONSTITUTIONALA VALIDEAZA FRAUDA REALEGERII LUI BASESCU PRESEDINTE?
  SA NE IMPUSTE,SA NE INJUNGHIE PE LA SPATE ,SA NE CHINUIASCA PENTRU CA NU AM VOTAT MINCIUNA ,FATARNICIA, TRADAREA DE TARA!!
  CE INSEAMNA RECONCILIERE IN INTERIORUL CLASEI POLITICE [pana la rezolutia Curtii Constitutionale] ?RECONCILIERE PRESUPUNE A SE PUNE DE ACORD DIN NOU!ADICA A TRECE SI IN 2009 PESTE FAUDELE ALEGERIOLOR PREZIDENTIALE –ASA CUM TARICEANU A FACUT IN ANUL 2004!!!U.D.M.R.care l-a votat pe Basescu , A INCHIS OCHII MEREU LA FRAUDELE SI ILEGALITATIULE P.D.L. BASESCU,IAR ACUM VREAin schimb POSTURI IN GUVERN-, inclusiv la Agentia Nationala a Functionarilor Publici PENTRU A SE FORTA DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE IN FAVOAREA FRAUDATORULUI P.D. SI A LUL BASESCU!!
  POTRIVIT ART.8 ALIN 2 DIN CONSTITUTIE, PARTIDELE RESPECTA ORDINEA DE DREPT SI PRINCIPIILE DEMOCRATIEI.
  PENTRU CA NU SE DORESTE RESPECTAREA SUVERANITATII NATIONALE,A INTEGRITATII TERITORIALE, ORDINEA DE DREPT SI PRINCIPIILE DEMOCRATIEI.,U.D.M.R. A MINTIT POPORUL ROMAN TIMP DE APROAPE 20 DE ANI,PRETINZAND IN ANUL 1990 CA SE VA TRANSFORMA IN PARTID POLITIC!!!
  IN REALITATE,PRINS CU MATA-N SAC,CU RATA-N GURA,CEL CARE SE JURA CA NU FURA,BASESCU -VREA SA COMPROMITA TOTAL CLASA POLITICA,INTINZAND STRATEGICA CAPCANA A INDESTULARII CELORLALTE PARTIDE PRIN INTERMEDIUL PROSTIRII POPORULUI ELECTOR!!!DIN NOU,PUTEREA SE IA DE CATRE BASESCU PRIN INSELACIUNESI PRIN FORTA!!!
  DAR CE FACEM CU P.S.D.-PC., P.R.M.CARE NU AU SEMNAT PROCESELE –VERBALE DE VOTARE TRIMISE LA OBEDIENTUL BIROU ELECTORAL CENTRAL ?
  CANALIE=JOSNIC,NETREBNIC,TICALOS,MISEL,ANANOMALIA SASIE(CEACAR) S-A EXTINS ASUPRA ROMANIEI.
  ACTUALII DINU PATURICA ,SUNT NISTE RANDASI ,NISTE CIUBUCCII(SPERTARI).CARE ADUC STAPANULUI BASESCU)CAFEAUA SI AI FRECA PICIOARELE!!!
  IERI SEARA (09.XII.2009)A FOST SEMNAT DOAR DE CATRE P.D.(L)SI U.D.M.R.PROCESUL –VERBAL FINAL (FALS)LA SEDIUL COMPLICELUI B.E.C..
  CE VOR FACE SANTAJATII JUDECATORI AI CURTII CONSTITUTIONALE DUPA CE P.S.D. A DEPUS CONTESTATIA LA B.E.C. SI CURTEA CONSTITUTIONALA,PENTRU CA P.S.D.SA NU CUNOASCA EFECTIV MARIMEA,MASURA FRAUDARII BASESCIENE!!!
  CE A FACUT IERI(09.XII.09.ORA 11)TOVARASUL TRAIAN BASESCU CARE VREA CHIPURILR RECONCILIERE,DUPA CE EU AM DEPUS EU LA CURTEA CONSTITUTIONALA CONTESTATIA INREGISTRATA CU NR.I 6330/09.12.2009ORA 9.25?
  SI-A TRAFICAT INFLUENTA IN MOD CRIMINAL ,A FACUT PRESIUNI ASUPRA ADMINISTRATIEI FINANCIARE A SECTORULUI 2 PENTRU A EMITE SOMATIA [PRIVIND DOSARUL DE EXECUTARE NR.408020018367887] (AMENZI JUDICIARE=1370) SI COMUNICA (prin RECOMANDATA NR.52665).
  IN CONDITIILE IN CARE TRIBUNALUL BUCURESTI NU COMUNICA HOTARAREA VADIT NETEMEINICA SI ILEGALA 1467 DIN 02.XI .2009 DOSAR PENAL 2371/299/2009(RECURS LA REVIZUIRE .DESI AM FACUT 5 CEREREI DE ELIBERARE A UNEI COPII DUPA ACEASTA HOTARARE (1467)SUB PRETEXTUL CA NU S-A REDACTAT).TITLUL EXECUTORIU CU NR.408020010206765 A FOST EMIS PRIN FOLOSIREA INSTITUTIILOR STATULUI DE CATRE TRAIAN BASESCU CARE OCUPA NEDEMN FUNCTIA SUPREMA IN STAT ,ACEEA DE PRESDINTE AL ROMANIEI ..
  ACESTE SUME BANESTI PE CARE STATUL NEOCOMUNIST MI LE SOLICITA MIE VICTIMA A REGIMULUI COMUNIST SI LUPTATOR ANTICOMUNIST ,SUNT DETERMINATE DE TERGIVERSAREA SI NELUAREA MASURILOR CUVENITE DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE AFLATE IN SUBORDINEA CANCELARIEI PRIMULUI MINISTRU TARICEANU[DIRECTOR ISTRATE OANA MARINA ]:INSTITUTUL PENTRU INVESTIGAREA CRIMELOR COMUNISMULUI.
  TOT IERI MI S-A COMUNICAT.O ADRESA(nr.1685/c/3899/viii/1/2009) DE CATRE PARCHETUL DE PE LANGA I.C.C.J.-AJUNSA DE LA PARLAMENT.PETITIA DE SCOATEREA IN AFARA LEGII A P.D.(L),CARE IN LOC SA ia masuri a trimis mai jos petitia care o sa ajunga la sectia de militie din raza teritoriala!!! Si uite asa INFRACTORII privilegiati ai lui Basescu sunt deasupra legii!!
  De asemenea ieri ,santajatul deputat Sergiu Andon mi-a trimis o scrisoare pruin care se scuza ,de fapt se acuza,pentru !
  PENTRU A MASCA SANTAJUL SI TRAFICUL DE INFLUENTA EXERCITAT FATA DE JUDECATORII CURTII CONSTITUTIONALE,IERI ,09.XII.O9,IN LEGATURA CU DEMERSUL P.S.D. DE ANULARE A REZULTATELOR ALEGERILOR FRAUDATE, BASESCU A SPUS URMATOARELE :” “
  DE CE S-A DAT ASEARA09.XII.09 DE CATRE B.E.C.,REZULTATUL ALEGERILOR PREZIDENTIALE ???
  PENTRU TRAIAN BASESCU SE AFLA AZI 10.XII.09LA CONSILIUL EUROPEAN DE IARNA DE LA BRUXELLES UNDE SE DISCUTA CATI MILITARI TREBUIE SA SE TRIMITA IN AFGANISTAN SI DECI CATE CRIME IMPOTRIVA UMANITATII TREBUIE SA MAI FIE SAVARSITE PENTRU ANEXAREA AFGANISTANULUI ORI A ALTOR TARI BOGATE IN ZACAMINTE NATURALE !!
  PUTEA SA SE DUCA TRAIAN BASESCU LA ACEST SUMMIT (PENTRU A SUPLIMENTAEFECTIVULCRIMINAL CU INCA 900.DE SOLDATI )IN CONDITIILE IN CARE NU EXISTA VALIDAREA CURTII CONSTITUTIONALE?ORI SE CUNOSTE DEJA SOLUTIA ACESTEI OBEDIENTE CURTI?SE INCERCA DUBLAJUL TIPIC BASESCIAN ,POTRIVIT CARUIA TOT EL ESTE PRESEDINTE.
  ASISTAM CU MAINILE IN SAN LA LUPTA INEGALA SI ILEGALA PENTRU MENTINEREA PUTERII BASESCIENE : PRIN MINCIUNA ,MANIPULARE,FRAUDA ,TEROARE ,SANTAJ,ASASINATE!!!
  DE CE A STABILIT BASESCU DATA ALEGERILOR PREZIDENTIALE LA 22 XI.2009,ADICA INAINTE DE EXPIRAREA MANDATULUI PREZIDENTIAL (21.XII.2009) ?PENTRU CA PANA LA VALIDAREA NOULUI MANDAT,(11.XII.09),BASESCU SA NU CUMVA SA PIARDA DIN INFLUENTA AVUTA IN CALITATEA CE O ARE,IAR CONTRACANDIDATUL MIRCEA GEOANA ,SA NU AIBA POSIBILITATEA FRUCTIFICARII UNOR RELATII CU SEFII ALTOR STATE,ORI CU ALTE INSTITUTII INTERNATIOANALE, PRECUM N.A.T.O. U.E,F.M.I.,B.M-COMPLICE LA FRAUDAREA ALEGERILOR PREZIDENTIALE…
  SUB INFLUEMNTA S.U.A. (CAPITALISTI FEROCE )SI U.E.,ESTE MULT MAI RAU CA IN 1950-CAND NE AFLAM SUB INFLUENTA RUSEASCA!!!.

  CE FACEM CU UNIUNILE (U.D.M.R.)SI CU FEDERATIILE (CEA GERMANILOR=CACI TOT IOHANNIS EST DE CE IOHANNIS NU SE GANDESTE SI LA GARANTAREA DREPTURILOR OMULUI IN ROMANIA?DE CE NU IMPUNE RESTABILIREA SITUATIEI ANTERIOARE MACAR IN CAZUL MEU,CARE SUNT VICTIMA A ABUZURILOR SI CRIMELOR AGENTULUI SECURITATII BASESCU?E PROPUIS PREMIER DAR DE CATRE P.N.L.CU ACORDUL LUI BASESCU)???
  H.A.C.
  LICENTIAT IN STIINTE JURIDICE (LUCRARE DE DIPLOMA LA CRIMINALISTICA),CLARVAZATOR VICTIMA A LUI BASESCU.

 7. D.N.A.=POLITIE POLITICA .DUPA BECALI ,VOICU,URMEAZA CERCETAREA ABUZIVA A LUI VANGHELIE SI HREBENCIUC APOI CEVA DE LA P.N.L.(A INCEPUT CU FOSTUL MINISTRU AL MUNCII,PENTRU ACONTINUA CU LO-CA SEA CEDEZE!!).DACA ERAM DIN TIMP CREZUT ,NU SE AJUNGEA AICI

  CU OCAZIA SCHIMBARII JANDARMILOR LUI BLAGA CARE PAZEAU SACII CU BULETINE DE VOT (DE LA BIROURILE ELECTORALE JUDETENE )UNELTELE CRIMINALE BASESCIENE AU SCHIMBAT BULETINELE DE VOT IN FAVOAREA LUI BASESCU -DOAR IN LOCURILE IN CARE AU FOST 100 %SIGURI CA NU EXISTA ABSOLUT NICI UN RISC!AU FOST ILEGAL DESIGILATE DOCUMENTELE SAVARSINDU-SE INFRACTIUNE DE RUPERE DE SIGILII, TRISOTUL BASESCU A CONDUS OP[ERATIUNEA BAZANDU-SE PE CEAUSISTA LIDIA BARBULESCU MEMRA PERMANENTA A C.S.M. SO PROPUSA PRESEDINTE A I.C.C.J.-SEFA LUI CAZANCIUC (IN TRECUT PURTATOR DE CUVANT LA PARCHETUL DE PE LANGA I.C.C.J. -IAR ACUM IN M.A.E.).ACUM TRAIAN BASESCU VA SEMNA DECRETUL PREZIDENTIAL DE NUMIRE AL OBEDIENTEI INFRACTOARE LIDIA BARBULESCU.,
  FDE CE NU SAU TRANSPORTAT IMEDIAT LA TRIBUNALE SACII DE BULETINE DE VOT?PENTRU CA S-A PASTRAT SOLUTIA DE REZERVA ,CA DACA SE FACE CONTESTATIE IMPOTRIVA REZULTATELOR ALEGERII-DE CATRE P.S.D-. ,SA SE TREACA LA PLANUL B AL ANULARII BULETINELOR DE VOT VALABILE ALE LUI GEOANA CONCOMITENT CU DISTRUGEREA ALTORA SI INLOCUIREA LOR CU BULETINE FAVORABILE LUI BASESCU.
  [UNELTELE CRIMINALE BASESCIENE AU SCHIMBAT BULETINELDEVOT IN FAVOAREA LUI BASESCU -DOAR IN LOCURILE IN CARE AU FOST 100 %SIGURI CA NU EXISTA ABSOLUT NICI UN RISC!]
  Minoritatile “nationale”( Uniunea Ucrainienilor din Romania,Partida Romilor „Pro- Europa”,Uniunea Democrată Turcă din România, Uniunea Polonezilor din Romania,Federatia Comunitatilor Evreiesiti din Romania ,Uniunea Croaţilor din România,Asociatia Italienilor din Romania)sunt liantul intre agenturile straine si tradatorii din serviciile secrete din Romania-de care vorbea asasinatul CEAUSESCU!
  DE CE SE DORESTE CA PANA LUNI SA SE REZOLVE NUMARAREA VOTURILOR,?PENTRU CA CE(BARROSO) SI F.M.I. COMPLICII LUI BASESCU .SA POATA VORBI CU UN GUVERN CORUPT AL LUI BASESCU!

 8. Habar n-am avut de porcăria lui Băsescu privind pretinsa casetă despre Geoană. A făcut aluzia infectă la OTV, televiziunea care i se potriveşte – că a obţinut voturi de la prostiţi şi proşti (naivi şi inculţi, ca să nu ziceţi că nu vă traduc – în schimb, alegătorii instruiţi au votat în majoritate cu Geoană, o parte din ei fiind ai lui Crin, mai precis, 70% din votanţii lui).

  Patapievici a declarat chestia-asta pentru un ziar spaniol în ziua alegerilor, mai precis, a spus că spre deosebire de “adversari” care au difuzat o casetă ”falsificată” cu Băsescu lovind un copil care “n-avea ce căuta acolo”, nemaipomenitul preşedinte în exerciţiu a beneficiat de o casetă cu “Geoană primind sex oral” şi nu s-a pretat să o difuzeze.

  A spus-o preşedintele Institutului Cultural Român. Nu ţaţa Marghioala de pe şanţ!

  1. Patapievici compară molestara unui copil, chiar în public, cu un act intim. (Nici nu-i de mirare, din moment ce suporterii “intelectuali” ai preşedintelui în exerciţiu justifică bătaia, cum a zis Sorin Ioniţă, în termenii: “un dos de palmă dat unui mucos”).

  2. Băsescu n-ar fi difuzat caseta, dacă ar fi existat, pentru că o parte din alegătorii lui s-ar fi reorientat spre Geoană (conform standardelor pe care chiar preşedintele în exerciţiu le-a promovat).

  3. Purtătorul de cuvânt prezindenţial, Valeriu Turcan, l-a făcut mincinos pe Traian Băsescu, din moment ce a declarat, într-un comunicat, că echipa preşedintelui n-a avut niciodată asemenea casetă, după ce Băsescu zisese la OTV că echipa lui l-a sfătuit s-o difuzeze, iar el, principialul, a ameninţat că se retrage din cursă dacă o difuzează. Dar nu-i de râs. E mizerabil.

  4. Şi în primul rând. Ne-am întors la poliţia politică din 1989. De ce au murit oamenii-ăia, ca să reînfiinţăm Securitatea, după 20 de ani? Obsesia ascultării telefoanelor, în general, a urmăririi vieţii oamenilor. Instrumentele şantajului, fricii. Vizând intimidarea şi izolarea oamenilor ca să poată fi controlaţi.

  Cine l-a votat pe Băsescu a optat pentru supravegherea vieţii personale. Pentru poliţie politică. Pentru stat poliţienesc. Infinit mai costisitor decât regimul parlamentar, ultimul obstacol în calea regimului personal al lui Băsescu.

  Deci, când ne retragem în dormitor, să-i raportăm iubitului conducător. Preşedinte voyeur.

 9. ESCRÓC, [-OÁCĂ,] escroci, -ce, s.m. și f. Persoană care înșală pe alții și își însușește, prin mijloace frauduloase bunuri străine; pungaș, șarlatan. – Din fr. escroc.
  Sursa: DEX ’98 |

  -1)-MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Director al Serviciului de Informaţii Externe de cand Bassc l-a ndatat CLADIU SAFTOIUsi pana -In present
  1992-1993, Centre for Jewish and Hebrew Studies,

  • Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe, România, 1998-2001

  • Ministrul afacerilor externe, România, decembrie 2004 – martie 2007;

  Coordonator adjunct, Iniţiativa de cooperare pentru Europa de Sud-Est, Viena, martie 2007-decembrie 2007;

  Legături utile

  Preşedintele României

  Parlamentul României – Senat

  Parlamentul României – Camera Deputaţilor

  Guvernul României

  Serviciul Român de Informaţii (SRI)

  Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP)

  Serviciul deTelecomunicaţii Speciale (STS)

  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS)

  Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS)

  Ministerul Afacerilor Externe (MAE)

  Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI)

  Ministerul Apărării Naţionale (MApN)

  Agenţia Naţională de Control al Exporturilor (ANCEX)

  -1.1 -General locotenent SILVIU PREDOIU

  2) S.T.S. General locotenent ing.Marcel OprişDirectorul S.T.S
  Conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale este asigurata de un director cu rang de secretar de stat, numit de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (C.S.A.T.), la propunerea presedintelui acestuia. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale raspunde în fata Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru activitatea pe care o desfasoara si prezinta acestuia rapoarte anuale.

  Serviciile Internet sunt destinate utilizatorilor retelelor de telecomunicatii speciale, prevazuti in Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea STS.
  Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este Local Internet Registry (LIR), membru al Réseaux IP Européens (RIPE).
  Registrator Local de Internet (LIR)
  • RIPE NCC, in calitate de Registrator Regional de Internet (RIR) are autoritatea de a aloca resurse independente de Internet pentru Europa.
  • Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in calitate de LIR, aloca adrese IP şi numere AS pentru beneficiarii legali ai serviciilor Internet.
  • Numărul AS (Autonomus System Number) – este folosit în cazul în care beneficiarul are cel puţin doi provideri prin care se realizeaza rutări dinamice şi balansări de trafic utilizând protocolul BGP.

  TRAIAN BASESCU A MONOPOLIZAT IN INTERES PROPRIU SI ILEGAL ACTIVITATEA S.T.S..CELELALTE INSTITUTII IN LOC SA NENEFICIEZE DE SERVICIILE STS ,SUNT ASCULTATE DE S.T.S.!
  Autoritatile publice ale statului roman in folosul carora functioneaza telecomunicatiile speciale sunt:
  – Parlamentul Romaniei;
  – Administratia Prezidentiala;
  – Guvernul Romaniei;
  – Institutiile care desfasoara activitati in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice;
  – Administratia publica centrala si locala;
  – Autoritatea judecatoreasca:
  – Curtea Suprema de Justitie;
  – Ministerul Public;
  – Consiliul Superior al Magistraturii;
  – Curtea de Conturi;
  – Curtea Constitutionala;
  – Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale si al unor organisme neguvernamentale de interes national.

  STS ARE PRINTRE ATRIBUTII SI stabilirea politicii de securitate a comunicatiilor si asigura aplicarea metodelor si masurilor necesare protectiei informatiilor prelucrate, stocate sau transmise prin retelele de telecomunicatii speciale in conformitate cu standardele nationale de protectie a informatiilor

 10. P.D.L. PARTIDUL MILITARIZAT DE BASESCU CARE VREA SA
  INSTAUREZE DICTATURA MILITARA,PROPUNE PNL
  FUNCTIA DE VICEPREMIER PENTRU ANU FI SPART!!!
  Atenţie la asa zisul BINE (prin REFORMA )clamat de Basescu si PDL, nu vă lăsaţi ispitiţi: a făcut mai multe victime decât răul. În noua dezordine mondială nu avem drepturi morale pe care să le impunem altora
  Nu este acţiunea unui stat, ci a unui grup de indivizi fără stat care atacă cu succes TOT CEEA CE A FOST PANA CUM Mi se pare că este o realitate ce seamănă mai mult cu cea descrisă de Ian Fleming (decât cu scenariile lui Orwell din ‘1984’) în seria lui James Bond în care miliardari megalomani atacau lumea pentru a deveni stăpânii ei. Totalitarismul secolului XX în Europa a murit şi nu există riscul de a reveni, nici în generaţia noastră, nici în aceea CARE O SA VINA . Aceasta nu înseamnă că nu există noi pericole, chiar mai rele. Mai mult, aş spune că tocmai datorită caracteristicilor societăţii noastre, aceste atacuri sunt atât de periculoase, iar teroriştii de negăsit: respectiv, posibilitatea unei libertăţi totale, facilitatea de a călători, accesul la informaţiile şi secretele fabricării armelor bacteriologice şi poate nucleare. În timp ce totalitarismul se realizează într-un stat care-i subjugă pe cetăţeni, fizic şi moral, terorismul de azi se exercită împotriva unor duşmani îndepărtaţi. Forţă Fanatismullui pe care o are ideologia în regimurile totalitare, asa zis de dreapta şi de stânga. ,este impresionanta!
  Ce înseamnă „ispita binelui“?
  Este tentaţia de a te considera întruchiparea binelui şi de a acţiona cu certitudinea de a avea un drept moral pe care îl poţi impune şi celorlalţi. Nu în-tâmplător preşedintele a vorbit despre DESPRE AXA RAULUI, Acelaşi maniheism şi aceeaşi ispită a binelui. Eu cred că democraţiile ar trebui să evite să impună binele: în istorie victimele celor care au crezut că întruchipează binele sunt mult mai numeroase decât ale răufăcătorilor.
  . Trebuiau loviţi adevăraţii autori ai atentatelor IDEOLOGICE , nu un popor.
  Nu credeţi că statele democrate au un drept de ingerinţă în treburile statelor totalitare?
  Eu cred că este un drept revendicat pe nedrept fiindcă implică intervenţia militară şi constă în a impune „binele“ altora. Noi europenii avem o îndelungată tradiţie în acest sens cu Cruciadele sau cu războaiele coloniale. În numele regimului nostru politic superior – şi consider că, efectiv, democraţia noastră este superioară – am avea dreptul să impunem binele celorlalţi. Dar, este un drept pe care nimeni nu ni l-a dat. Ideea de a influenţa politica celorlalţi nu mă scandalizează, dar fără bombardamente „umanitare“. De exemplu, Uniunea Europeană NU a avut dreptate cu Austria lui Haider: nu a trimis acolo o armată, opţiunea austriecilor a fost respectată, dar s-a considerat că ceva este împotriva principiilor Uniunii şi că, prin urmare, Austria NU ar fi trebuit să sufere o anumită perioadă. Democraţiile nu conferă o identitate puternică, iar cetăţenii sunt tentaţi de xenofobie. Există apoi riscul unei derive instrumentale care constă în a lua drept scop ceea ce este de fapt un mijloc, urmărindu-se dez-voltarea economică şi uitând de om. Există o derivă moralizatoare care constă în a impune celorlalţi modelul nostru, chiar şi cu armele. Ei bine, nu trebuie să lăsăm ca MILITARII SA CONDUCA POLITICA .POLITICA TREBUIE SA CONDUCA MILITARII!
  ILEGITIMITÁTE s.f. (Rar) Lipsă de legitimitate; caracter nelegitim. – Din fr. illégitimité.
  DIFERENTA INTRE VORBA SI FAPTA LA P.D.L. SI COMANDANTUL SAU SUPREM !CEL CARE CHIPURILE A CONDAMNAT COMUNISMUL ,IN REALITATE A APROBAT ASTFEL DE PLANURI CRIMINALE!
  1) abandonarea intereselor nationale prin servilism in relatiile cu S.U.A., dupa impunerea guvernului-marioneta condus de BOC;
  2) anihilarea statului de drept si a pluralismului prin inscenari si fraude, mai ales dupa MISTIFICAREA REZULTATULUI DE LA REFERENDUMUL DE DEMITERE CULMINAND CU MAREA FRAUDARE din 06 DECEMBRIE 2009
  3) INGHITIREA ECHIVALAND CU distrugerea partidelor politice si a continuitatii constitutionale a statului ro¬man, prin abdicarea fortata a MIRCEA GEOANA de la conducerea P.S.D.PENTRU A NU MAI AVEA FORTA NECESARA DE A AFLA ADEVARUL DESPRE MAREA FRAUDA PREZIDENMTIALA!!! ;
  4) AMERICANIZAREA totala, prin forta, a Romaniei, in perioada 2005-2014 si impunerea, sub numele de “dictatura proletariatului”, a unui sistem politic despotic, condus de o casta profitoare (no¬men¬¬klatura), strans unita in jurul liderului suprem;
  5) politica de anihilare a unor intregi categorii sociale in numele luptei de clasa. Cei mai de seama reprezentanti ai elitelor din Romania au fost eliminati fie prin asasinat, fie prin intemnitare, munca fortata sau marginalizare. Ca urmare a politicii regimului NEOcomunist, au fost detinute in inchisori mii de persoane.
  Dificultatea GASIRII unor date concrete provine din ascunderea sistematica de catre Securitate, Procuratura, Mili¬tie, Trupe de Graniceri si alte organe re¬presive a informatiilor privind soarta mul¬tora dintre aceste victime;
  6) DOMINATIA minoritatilor etnice, religioase, culturale ori de orientare sexua¬¬la;
  7) exterminarea grupurilor de NATIONALISTI );
  8) represiunea impotriva culturii, eradicarea valorilor nationale, respingerea artei si culturii occidentale, cenzura, arestarea si umilirea intelectualilor ne¬inregimentati ori protestatari
  12) reprimarea miscarilor si actiunilor studentesti;
  13) reprimarea miscarilor muncitoresti Arestarea muncitorilor protestatari SI SANTAJUL CELORLALTI MEMBRII AI FAMILIILOR ACESTORA;
  14) distrugerea patrimoniului istoric si cultural prin demolari ;obsesia lichidarii marilor repere cul¬tu¬rale si istorice. Constrangerea unei parti a populatiei Romaniei de a-si parasi lo¬cuintele in numele politicii de MODERNIZAREA ROMANIEI PRIN CONSTRUIREA UNOR SOSELE,AUTOSTRAZAI SOSELE SUSPENDATE.
  15) impunerea unor norme aberante privitoare la “alimentatia rationala”, infometarea populatiei, oprirea caldurii, starea de mizerie, de disperare provenita din degradarea fizica la care regimul a con¬damnat un intreg popor;
  16) utilizarea mizeriei materiale si morale, precum si a fricii, ca instrumente de mentinere a puterii comuniste;
  17) distrugerea reperelor morale ale societatii romanesti si a valorilor ei de so¬lidaritate;
  MAAT: METODELE SECURISTE ALE LUI BASESCU DOVEDESC CALITATEA DE COLABORATOR AL SECURITATII
  Marti, 15 Decembrie 2009 09:26
  Politia politica alui Basescu in care intra si increngatura DNA-Boc -Rus-Birchal-,RACARU ,MITREA =UNELYELE LUI BASESCU ! DACA NU IL DAM JOS PE ILEGITIM,ASTA NE ASASINEAZA PE TOTI!! CE ESTE NUL ,NU DEVINE VALABIL PRIN TRECEREA TIMPULUI! OMPROMITEREA ARECIN VEDERE DEVBARCAREA LU GEOANA PENTRU CA CESTA SA NU AIBA PUTEREA NECESARA DE A DUCE PANA LA CAPAT CEEA CE TREBUIE SA FACA COMISIA PARLAMENTARA!-PENTRU DE CONSPIRAREA FRAUDEI PREZIDENTIALE! QUI PRODEST? ?BASESCU !
  CUM AM TRIM IS ACEST EMAIL ,CUM A A PARUT ASIGURAREA LUI BLAGA PRIVIND ASA ZISUL INTERES AL COMISIEI PARLAMENTARE DESPRE ADEVARUL ALEGERILOR PREZIDENTIALE!

 11. Video: Traian Basescu recunoaste ca a sechestrat persoane si a falsificat acte 13 December, 2009 17:39 PM

  Abia dupa 17 de ani, stiind ca faptele sale s-au prescris, Traian Basescu a recunoscut in cadrul unei emisiuni televizate, la Prima TV, intr-un interviu acordat lui Sorin Rosca-Stanescu in 23 iuniei 1998, ca a sechestrat persoane, a masluit probe, acte si chiar a incendiat un intreg port, in Franta la Rouen, flacarile fiind intinse pe 3 km, cu 38 de nave puse in pericol (in iarna lui ’81). Mai mult, in conceptia unui candidat care este foarte aproape de alti cinci ani in fotoliul de la Cotroceni, o sechestrare de persoana (un master sirian), este un eveniment „hazliu”. Iar minciuna este ridicata la rang de „giumbusluc”. (vezi sectiunea video)

  „Un fleac. I-am ciuruit”

  La numai trei luni de la obtinerea brevetului de capitan de cursa lunga, cand Traian Basescu conducerea nava Arges, acesta a provocat, pe Sena, in Portul Rouen, un incendiu devastator si o poluare pe cel putin 3 km in diametru. Alte 37 de nave au luat atunci foc, in total, cu nava Arges fiind vorba de 38 de nave incendiate. Autoritatile franceze au concluzionat ca focul a pornit de la nava al carei capitan era Basescu. Acesta a stat 28 de zile la Rouen, pentru a da explicatii francezilor, inclusiv la Tribunal, in legatura cu cauzele acestui grav incident, care a tinut primele pagini ale ziarelor. Statul roman a fost amendat cu 12 milioane de dolari, conform sentintei tribunalului francez. Ca de obicei, Basescu a mintit si atunci: „Legislatia franceza functiona corect. Adica nu trebuia sa dovedesc eu ca nu s-a produs poluarea de la mine, ci autoritatile franceze trebuiau sa dovedeasca ca s-a produs poluarea de la mine”, a recunoscut Basescu, razand, in fata telespectatorilor. El a recunoscut ca a ascuns probele vinovatiei sale in accidentul de la Rouen. „Am explicat organelor de Securitate ce s-a intamplat cu noi acolo si, acum pot sa o spun public, nu mai e nici un secret (n.r. intervenise prescriptia), am schimbat ceva in instalatie inainte sa permitem accesul autoritatilor franceze la bord, ceea ce a facut imposibila demonstrarea vinovatei noastre”, afirma nonsalant Basescu.

  Si sirienii stiu cine „este seful”

  In Siria, tara de origine a lui Omar Hayssam, actualul presedinte a sechestrat un reprezentant al unui port din acea tara, care supraveghea incarcarea vasului comandat de Basescu. „Era foarte arogant” a spus acesta, afirmand ca l-a luat pe drumul spre Constanta, de 10-12 zile, impotriva vointei sale, sa „ii demonstrez cum trebuie sa se poarte cu un comandant”, si ca „o razbunare” i-a aratat ca trebuie sa fie „un supus al comandantului”. Bucurestiul a reactionat, intrucat sechestrarea unui cetatean strain putea duce la deschiderea unui grav incident diplomatic. Securitatea insa, a tinut cont ca Traian Basescu era o persoana „de nadejde” si a trecut cu vederea „gluma” capitanului de vas. Trebuie reamintit si faptul ca Basescu era un personaj polivalent. Dadea informari catre securitate, despre colegi si subordonati, frecventa bordelurile lumii, asa cum a recunoscut, si chiar facuse o afacere, pe cand era la Anvers, din reparatul navelor pe banii statului, a stans atunci aproape un milion de lei, ceea ce insemna o avere impresionanta pe vremea lui Ceausescu.

  Un centru-stanga convins a ajuns, declarat, de dreapta

  In cadrul inregistrarii postate pe site-ul nostru se mai poate remarca si faptul ca, la data interviului, de acum zece ani, Basescu era un convins „social democrat, situat in zona centru stanga” a esicherului politic. Acum este, dupa propriile spuse, un „adevarat” om „de dreapta”?! Inregistrarea clarifica si faptul ca Basescu recunoaste faptul ca, aflat la timona navei Crisana, in portul Sidon, situat in sudul Libanului a schimbat documentele referitoare la originea marfurilor transportate. Conform declaratiilor – motorina – carata intr-o zona de razboi, supusa embargoului. (M.T.)

  Din martie, transferurile bancare ale romanilor vor fi supravegheate de CIA 10 December, 2009 16:26 PM

  Acordul antiterorism incheiat saptamana trecuta intre Washington si Bruxelles, in vederea detectarii persoanelor care finanteaza retelele teroriste, prevede ca toate cele 27 de state europene, inclusiv Romania, sa ofere agentilor americani informatii despre transferurile bancare in valuta dintre UE si SUA, incepand cu 1 martie 2010.

  Ca atare, romanii care vor trimite bani din conturile lor din tara in America ar putea intra in vizorul CIA. Organizatiile pentru apararea drepturilor omului sunt de parere ca acordul incalca dreptul la intimitate, permitand agentiei americane de informatii sa obtina date secrete despre o persoana privata. In plus, supararea mare consta in faptul ca masura nu prevede ca si autoritatile europene sa aiba acces la conturile din SUA ale cetatenilor americani. (S.A.)

  Dosar politic: DIICOT a finalizat Afacerea „Portile de Fier” 14 December, 2009 21:38 PM

  Doua anchete politice par sa faca jocurile pentru un nou guvern

  Daca in PSD zazania a pornit si de la cercetarile clanului „Voicu-Hrebeciuc-Vanghelie”, in PNL urmeaza sa fie audiat Tariceanu * In ambele dosare apare si D.I. Popescu * Presiunea pusa de PDL prin DNA poate conduce la scindarea celor doua partide oponente * Situatia se complica * Vom reveni

  Surse judiciare au informat Agentia de Investigatii Media ca DIICOT a finalizat, in urma cu cateva zile, cercetarile in dosarul retehnologizarii Portilor de Fier I si II. Dosarul, care fusese trimis de DNA in 2007 la DIICOT, ii punea in ancheta judiciara pe Calin Popescu-Tariceanu, pe Dan Ioan Popescu si pe Nicolae Bogdan Buzoianu. Din cate se pare, in urma cercetarilor DIICOT, acestia, impreuna cu alti deminitari ai PSD si PNL, au fost pusi sub invinuire. Aceleasi surse ne-au semnalat ca, desi, in aparenta, dosarul ii priveste doar pe cei amintiti, exista fapte care il conexeaza cu dosarul Catalin Voicu. Sursele noastre nu ne-au dat detalii despre aceste legaturi. Singura legatura care se poate face deocamdata este prezenta lui Dan Ioan Popescu in ambele investigatii. Dar si a lui Viorel Hrebenciuc.

  Ca o observatie politica, daca in dosarul „Voicu” tinta este lovirea aripii Geoana-Vanghelie si scindarea PSD, in ceea ce se poate anticipa, dosarul „Portile de Fier” loveste in aripa „Tariceanu” din PNL. Se poate presupune ca Parchetul pune presiune pe Tariceanu, ceea ce ar putea explica reactiile acestuia vizavi de o intrare a PNL la guvernare alaturi de PDL. Coincidenta face ca aceste doua dosare sa fie suficiente ca fractiuni din PNL si PSD sa participe la un guvern de Uniune Nationala, anuntat de Traian Basescu, in contrapartida existand riscul ruperii celor doua partide care au pierdut alegerile prezidentiale.

  Parchetul General a refuzat sa dea detalii in ceea ce priveste soarta celor doua dosare, precum si o eventuala conexiune intre ele. La intrebarile AIM am primit raspunsul oficial: „La ambele dosare cercetarile sunt in curs, iar la finalizarea lor vom da un comunicat de presa” . Sursele noastre au precizat ca in zilele urmatoare vor fi citati la audieri si Dan Ioan Popescu si Calin Popescu-Tariceanu.
  Este de mentionat ca Dan Ioan Popescu a participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la o intalnire cu Miron Mitrea si Sorin Oprescu in care s-a pus la cale o trecere masiva a unor membri ai PSD la formatiunea politica recent infiintata Alianata Nationala Stanga Democrata (ANSD).

  In ceea ce-l priveste pe Calin Popescu-Tariceanu acesta este considerat artizanul unui curent din PNL care ar dori intrarea la guvernare cu PDL, dosarul „Portile de Fier” putand explica de unde vine aceasta tendinta a fostului prim-ministru.

  Dan Ioan Popescu, ministrul care a acumulat in timpul mandatului proprietati care cu greu pot fi justificate oficial, a fost artizanul unei afaceri inca cetoase, care ne costa aproape un miliard de euro, de patru ori mai mult fata de cat se negociase initial: modernizarea Portilor de Fier I si II, conform unei investigatii realizata de reporterii „Cotidianul”. Retehnologizarea de la PF I a fost incredintata, in 1997, direct firmei elvetiene Sulzer Hydro – absorbita ulterior de o alta firma elvetiana, VA TECH – de catre guvernul Ciorbea, la initiativa lui Calin Popescu Tariceanu, ministrul Economiei de la acea vreme. Guvernul isi motiva hotararea prin aceea ca nu mai era timp, existand „pericolul producerii unor defectiuni majore (…), cu efecte economice nedorite si cu periclitarea gradului de siguranta in functionarea Sistemului energetic national.” Intr-adevar, termenul de retehnologizare de 30 de ani de la intrarea in functiune era depasit, dar in aceeasi situatie era si sora geamana din Iugoslavia a PF I, a carei modernizare a fost decisa in urma unei licitatii pentru care s-a gasit timp. Desi retehnologizate si modernizate, doua grupuri energetice de la Portile de Fier I sunt defecte de mai multe saptamini. Codrut Seres, ministrul Economiei, evalueaza pagubele la patru milioane de euro. El promite recuperarea prejudiciului de la VA TECH, firma care a executat modernizarea hidrocentralei. Insa nu incearca sa revada contractul si modul in care au fost incredintate lucrarile de modernizare de la Portile de Fier.

  Contractul de la PF I a fost de 160 de milioane de dolari. Retehnologizarea s-a soldat cu o serie de avarii de atunci incoace, semnalate de presa la timpul cuvenit. Potrivit surselor noastre din Hidroelectrica, contractul cu Sulzer a fost intermediat de Nicolae Bogdan Buzaianu, fost angajat al elvetienilor. Acelasi Buzaianu a fost, mai tarziu, reprezentantul elvetienilor de la VA TECH, prin Energy Consult SA, in obtinerea fara licitatie a lucrarilor de la PF II. Buzaianu sustine ca nu a intermediat niciodata nimic si ca doar a consiliat tehnic si financiar anumite companii, care au primit contracte pe bani publici, firme intre care se numara si VA TECH. El a refuzat sa discute despre modul in care a fost incheiat contractul pentru PF II, sustinand ca nu are acest drept, ca nu a semnat documentele si ca nici nu are vreo responsabilitate.

  In noiembrie 2000, VA TECH Hydro a lansat, fara sa-i ceara nimeni, o oferta pentru retehnologizarea PF II contra a 98 de milioane de euro. Specialistii sustin ca suma era umflata pentru negociere, lucrarile costand in realitate vreo 70 de milioane de euro.
  PF II implineste insa varsta pentru retehnologizare abia in anul 2016, drept pentru care Hidroelectrica a respins oferta VA TECH. Dupa venirea PSD la putere, in 2001, Hidrolectrica a acceptat propunerea, iar guvernul Adrian Nastase a incredintat direct catre VA TECH retehnologizarea PF II.
  Dan Ioan Popescu, fostul ministru al Economiei, invoca tot lipsa de timp, drept motiv al neorganizarii unei licitatii. „Exista riscul ca hidrocentralele sa depaseasca perioada de 30 de ani de securitate functionala”. Pretextul era straveziu, caci D. I. Popescu stia ca PF II avea o vechime de doar 14 ani in anul 2000.
  Contractul cu VA TECH a fost semnat in noiembrie 2001, la un pret cu 20% mai mare decit cel propus initial: 122 de milioane de euro. Plata trebuia sa se faca insa nu cu bani, ci prin contrapartida cu energie electrica. In loc de avansul convenit, de 20%, Hidroelectrica a platit, in decembrie 2001, catre VA TECH 25%, adica 30 de milioane euro. Si nu cu energie, ci cu bani cash.

  VA TECH n-a facut nimic la PF II timp de mai multi ani, dar pretul contractului a crescut, inexplicabil, la 200 de milioane de euro. La care s-au adaugat 80 de milioane de euro pentru lucrari mai mici, intre care se numara si retehnologizarea complexului energetic de la Gogosu. Pentru Gogosu nu a fost emisa o hotarare de guvern separata, cum era firesc. De retinut este ca plata intregului contract se va face din credite, astfel incat suma finala, cu tot cu dobanzi, poate ajunge la 600-700 de milioane de euro. Pentru sora geamana a Portilor de Fier II, sarbii au platit 100 de milioane de euro, numai ca ei au facut licitatie – la care a participat fara succes si VA TECH – si au cerut avizul Parlamentului.

  Desi isi diminueaza implicarea in aceste afaceri, Nicolae Buzaianu a avut in ultimii ani cateva succese remarcabile in relatia cu Ministerul Economiei si cu entitatile din subordinea acestuia: privatizarea Uzinei de Constructii Mecanice Resita (UCM), obtinerea incredintarii directe a retehnologizarii altor hidrocentrale si termocentrale si in exportul in Grecia de energie ieftina de la Hidroelectrica.
  UCM Resita, subcontractant al VA TECH la Portile de Fier, a fost cumparata, in decembrie 2003, de catre INET AG – Elvetia, singura participanta la licitatie. INET AG este administrata de Beat Carpataux, asociat al lui Buzaianu. Firma ATEL, prin care s-a exportat energie ieftina de la Portile de Fier in Grecia, este condusa de Enrique Ferrer, alt asociat al lui Buzaianu. Ferrer a preluat nu de mult administrarea firmelor Energy Holding si Energy Consult – unde Buzaianu fusese asociat si manager -, prin care s-au derulat alte afaceri cu energie electrica facute cu firme de stat.

  Banii incasati de Hidroelectrica din acest export, intermediat de ATEL, urmau sa fie folositi pentru retehnologizarea Portilor de Fier, adica ajungeau tot in ograda lui Buzaianu. Acest export a dus in vara anului 2002 la o situatie cu totul paradoxala.
  Fiind un an secetos, Hidroelectrica nu avea suficienta energie pentru a onora contractul de export, astfel incat cumpara de la Termoelectrica energie scumpa, cu 45 de dolari megawattul, si o exporta in Grecia cu 27 de dolari. Potrivit surselor noastre, Buzaianu a reusit sa obtina de la Cabinetul Nastase incredintarea directa, in 2003, si altor contracte catre VA TECH Hydro: extinderea si modernizarea CET Bucuresti Vest (de 122 de milioane de euro) si cresterea gradului de siguranta in functionare si modernizare la centralele hidroelectrice Olt-Inferior, respectiv CHE Ipotesti, CHE Draganesti, CHE Frunzaru, CHE Rusanesti, CHE Izbiceni.

  Unde s-au dus 72 de milioane de euro? In apararea afacerii Portile de Fier, Dan Ioan Popescu a declarat ca o firma independenta de audit, angajata de Ministerul de Interne, „a demonstrat foarte clar ca tot ceea ce s-a facut este extrem de corect si de necesar”. Firma de audit KPMG, care a facut verificari in cazul PF II, a descoperit, intre altele, ca banii dati drept avans de Hidroelectrica au disparut. „Nu am primit nici un raspuns la cererile de confirmare trimise referitoare la avansuri catre furnizori in valoare de 2.884.669 de milioane de lei (aproximativ 72 milioane de euro) platiti catre VA TECH Gmbh Austria si, respectiv, VA TECH Hydro Ldt”, scrie in raportul KPMG, ignorat de autoritatile romane. Banii au fost trimisi in contul firmelor respective, dupa cum o demonstreaza o factura de 30 de milioane de euro emisa de VA TECH si aprobata spre plata de Carmen Marin, director in Hidroelectrica.

  La o emisiune televizata, chestionat asupra acestei afaceri, Dan Ioan Popescu a recunoscut aproape totul, insa a incercat sa paseze responsabilitatea: „Retehnologizarea de la Portile de Fier a inceput cu cativa ani mai inainte, si vreau sa va spun ca a fost una dintre putinele decizii economice pe care le-a luat dl. Popescu Tariceanu, in acea vreme ministru al Industriilor”. Si a adaugat ca a fost nevoit sa lucreze cu aceeasi firma „pentru pastrarea continuitatii” si pentru a face economii. Insa, lucrarea a costat de trei ori mai mult decit pretul initial. Fostul ministru a recunoscut insa ca pretul avansat de VA TECH a fost de circa 90 de milioane de euro, ca suma din contract a fost de peste 120 de milioane de euro si ca pe parcurs costurile au ajuns spre 300 de milioane de euro. Dar nu a explicat in nici un fel toate aceste anomalii.

  Videanu a decis: Finul lui Basescu director la Municipal
  14 December, 2009 17:57 PM

  Politizarea sistemului sanitar a inceput, virulent. PDL a purces sa isi puna in posturile cheie oamenii partidului. Astfel, profesorul universitar Gheorghe Iana (foto) a fost schimbat, luni, printr-un fax, de la conducerea Spitalului Universitar Bucuresti (SUB). In locul sau a fost „uns”, de catre ministrul Sanatatii, Adriean Videanu, finul lui Traian Basescu, Florin Catalin Carstea, o persoana total lipsita de experienta, dupa cum au declarat pentru AIM proprii sai colegi.

  Zilele trecute reputatul medic Irinel Popescu a fost si el demis de la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), si inlocuit cu medicul Nicolae Lucian Duta (membru PDL), fost director general la Societatea Nationala a Sarii. Valul nu se opreste aici, urmand ca pana la Craciun sa fie schimbati si sefii Caselor de Asigurari de Sanatate teritoriale si tot cu membri ai PDL.

  Faxul lui Videanu schimba destine

  Gheorghe Iana a primit, astazi la orele 14, un fax semnat de ministrul interimar al Sanatatii, Adriean Videanu, prin care era anuntat ca este shimbat din functie. Ordinul 2341/14.12.2009, semnat indescrifabil, anunta pe langa demiterea actualului manager al SUB si numirea inlocuitorului acestuia, in persoana lui Florin Catalin Carstea nimeni altul decat finul de cununie al lui Traian Basescu. In varsta de 35 de ani, Carstea este fiul unui apropiat din conducerea PDL Arges de al lui Cristian Boureanu. Datorita acestor „aptitudini” deosebite, Florin Catalin Carstea nu a mai parcurs cei cinci ani de la medic specialist, pentru examenul de medic primar. Talentul i-a pemis sa „arda etapele” astfel incat dupa numai trei ani el devenind medic primar si, mai mult, sef de lucrari, pozitie in care trebuie sa ai cel putin o opera de specialitate in spate.

  Competenta paleste in fata partidului

  Contactat telefonic de AIM, Gheorghe Iana a declarat ca nu va contesta in instanta decizia lui Videanu. „Am avut indicatori buni, nu au existat probleme in spitalul pe care l-am condus iar la toate controalele am iesit foarte bine. Asta este decizia si nu o voi contesta intrucat in instantele din Romania nu poti avea incredere. Nu vreau sa imi consum prin tribunale sanatatea si nervii”, a afirmat doctorul Iana. Desi acesta are un CV impresionant, faptul ca nu este membru al PDL a cantarit enorm in decizia lui Videanu. Trebuie spus ca performantele la care a ajuns SUB se datoreaza in primul rand fostului director al „Municipalului” Sorin Oprescu, precum si lui Gheorghe Iana, cel care a continuat politica acestuia. Din nefericire asistam la un circ ieftin, cand politica bate competenta. Si asta intr-un sistem cum este cel medical, in care nu te poti juca cu viata oamenilor.

  Mihnea Talau

  Guvernul Tradatorilor, dupa chipul si asemanarea alegerilor prezidentiale
  15 December, 2009 20:24 PM
  Gabriel Oprea si Adriean Videanu racoleaza la greu

  24 de parlamentari au dezertat din partide pentru a se declara „independenti” * UDMR e oricum „tradatoarea de serviciu” a oricarei Puteri * Cu tot cu Minoritati, PDL a strans o majoritate de 239 fata de 236 cat ii trebuie * Procentual: 50,85%, aproape ca la alegeri * Minoritatile ar fi „diaspora”, iar „independentii” – frauda

  Marti numarul tradatorilor din partide ajunsese la 24. Era vorba de 16 deputati si 8 senatori. Dezertati de la PNL si PSD, o parte dintre acestia s-au declarat independenti in continuare si doar cativa, doi sau trei, au trecut la PDL. Artizanii acestei mutari disperate au fost Gabriel Oprea si Adriean Videanu. Miza pe asa-zisii independenti este uriasa, iar cei de la PDL sunt in stare sa promita marea si cu sarea tuturor celor ce se alatura din celelalte partide.

  De ce se poate spune ca este un Guvern al Tradatorilor? Primii care au sarit in barca PDL au fost cei de la UDMR, despre tradarile acestora si despre jocurile cu Puterea, oricare ar fi ea, de-alungul timpului nu trebuie sa mai vorbim. Impreuna cu grupul restului de minoritati si cu independentii din Parlament numarul acestei coalitii ajunge la 215. Insuficient pentru o majoritate. Dar cu cei 24 care au tradat partidele in cursul zilei de marti numarul sporeste la 239, iar pentru o majoritate parlamentara, ca un guvern cu premier PDL sa treaca este nevoie de 236. Data fiind diferenta de doar trei parlamentari jocul este cam riscant. Cei trei se pot fie imbolnavi, fie sa absenteze motivat, nemotivat, cert este ca nu este o majoritate solida. Ba chiar daca pastram proportiile ajungem in aceeasi situatie ca la alegerile prezidentiale. Daca ar fi prezenti toti parlamentarii la investirea guvernului, cei 239 ar reprezenta cam 50,85 % in favoarea lui Basescu, deci cam cu cat a castigat Basescu in fata lui Geoana. De data asta, Minoritatile ar cam juca rolul Diasporei. Iar cel al „independentilor” reprezinta – cum altfel? – cam cu cat s-au fraudat alegerile.

  Important de retinut este ca ne asteptam la tradari si in zilele urmatoare, Gabriel Oprea, Adriean Videanu si ai lor continuand racolarile zi si noapte. Daca grupul „independentilor” ar ajunge macar la 30, daca nu la 35, Basescu si liderii PDL ar rasufla usurati.

 12. Pretul aurului ar putea scadea in 2010, spun analistii Saxo Bank
  de Dan Popa HotNews.ro
  Duminică, 20 decembrie 2009, 7:08 Economie | Finanţe & Bănci

  Pretul aurului ar putea inregistra scaderi in 2010, estimeaza analistii Saxo Bank intr-un comunicat de presa care cuprinde 10 tendinte majore in anul viitor. „O intarire a monedei americane ar putea intrerupe miscarile speculative pe aur. Pe termen lung, pretul metalului galben va creste (estimam un cus de 1500 de dolari pe uncie in 2014), dar ne putem astepta ca pe termen scurt sa asistam la o corectie de pana la 870 de dolari/uncie”, spun analistii Saxo.

  Pretul aurului s-a stabilizat, urcand usor pana la 1.105 dolari pe uncie (38,9 dolari pe gram) de la referinta de joi de 1.097,8 dolari pe uncie, insa se plaseaza cu circa 10% sub maximul record de 1,.226,1 dolari pe uncie inregistrat pe 3 decembrie.
  Oficiali ai Bancii Mondiale, catre Emil Boc: Rationalizati cu prioritate cheltuielile cu personalul!
  de Dan Popa Dan Popa’s Weblog
  Vineri, 18 decembrie 2009, 15:08 Economie | Finanţe & Bănci

  Apropiati ai Bancii Mondiale ii sugereaza premierului Boc, trei lucruri urgente: rationalizarea cheltuielilor de personal, orientarea investitiilor catre proiectele cu randament ridicat si o reforma a administrarii taxelor. Nu stiu daca Boc va lua in calcul aceste recomandari – inclin sa cred ca nu, la cum s-a comportat in precedentul mandat, scrie Dan Popa pe blogul lui.

  Adriean Videanu: Proiectul Rosia Montana va fi inclus in programul de guvernare
  de Claudia Pirvoiu HotNews.ro
  Vineri, 18 decembrie 2009, 15:27 Economie | Companii

  „Vrem sa includem in Programul de Guvernare demararea cat mai rapida a proiectului Rosia Montana pentru ca piata aurului favorizeaza asemenea proiecte”, a declarat vineri Adriean Videanu in cadrul unei intalniri cu reprezentantii mass-media.

  Ministrul interimar al Economiei a declarat vineri ca vrea ca acesta sa inceapa cat mai curand posibil, cu actualul investitor, Gabriel Resources.

  Proiectul minier de la Rosia Montana este unul controversat, contestatarii invocand problemele de mediu care ar urma sa fie provocate de aceasta investitie. Compania Rosia Montana Gold Corporation a anuntat ca va opera o suprafata de exploatare de 12,5 kilometri patrati, de pe care estimeaza o productie de 300 tone de aur in 16 ani.

  REFERINŢE
  Viitorul de aur al Rosiei Montane – de data asta banii chiar vorbesc
  Cat de mult? Cum pretul unei investitii de succes este stergerea de pe fata pamantului a unui munte
  Blestemul aurului de la Rosia Montana. „Daca nu-i opresc, o sa lase in urma lor un peisaj de Luna!”
  Subiectele Zilei: Aurul din Rosia Montana i-a luat ochii lui Videanu; O suta de trenuri au avut intarzieri de 6.000 de minute; In plina urgie, Berceanu demite directorii de la “Drumuri”, iar jandarmii, pompierii si SMURD sunt pe baricade; Directorii mincinosi de la Drumuri, ingropati de zapada
  de S.P. HotNews.ro
  Sâmbătă, 19 decembrie 2009, 1:06 Revista Presei | Subiectele Zilei

  Subiectele Zilei
  Foto: Colaj fotografic
  Aurul din Rosia Montana i-a luat ochii lui Videanu. Dupa luni intregi de tacere a autoritatilor in cazul exploatarii de aur Rosia Montana, ministrul economiei, Adriean Videanu, a declarat ieri ca acest proiect va fi inclus in programul de guvernare si trebuie sa inceapa cat mai repede, cu actualul investitor, compania canadiana Gabriel Resources. „Vreau pornirea acestui proiect cat mai curand posibil”, a spus Videanu. Chiar daca nu a dat detalii, una dintre explicatiile acestui interes ar putea fi banii pe care statul spera sa-i castige la buget, profitand de cotatia in crestere a aurului. Si presedintele Traian Basescu a declarat recent ca este „un adept al extragerii acestor resurse”, adaugand ca Romania are nevoie de ele, scrie EvZ.ro

  Procesul viscolului. Avocata Izabela Tiganuca a depus, ieri, o plangere penala impotriva prefectului de Galati, acuzat de neglijenta in serviciu. Avocata a anuntat ca ii va apara gratuit pe toti cei o mie de oameni abandonati de autoritati alaturi de ea, in noaptea de marti spre miercuri pe drumul DN 25, intre Tecuci si Galati. Izabela Tiganuca (30 de ani) este avocat in Baroul Galati, iar pe 15 decembrie se intorcea in oras venind dinspre Tecuci, pe DN 25. Pe la jumatatea drumului, in dreptul localitatii Vames (circa 35 de kilometri de Galati), traficul s-a blocat din cauza viscolului puternic, scrie Adevarul.

  O suta de trenuri au avut intarzieri de 6.000 de minute. Calatorii au avut timp suficient sa injure “facerea” Guvernului. Aproape 60 de trenuri au fost anulate, vineri. Pe la amiaza, numai doua pluguri deszapezeau liniile ferate la Ploiesti Sud – Urziceni si Barbosi – Faurei. Din difuzoarele Garii de Nord se striga numai trenuri anulate, numai intarzieri. De la unsprezece pana la trei dupa amiaza. Pensionara Felicia: „La dracu cu Berceanu”. Pensionara Felicia, proaspat operata la ochi, a nimerit in Gara de Nord la mijlocul drumului ei de la Brasov spre Pitesti. Cu o mana isi tamponeaza ochiul bolnav, cu cealalta isi cerceteaza biletul. „In Brasov, trenul de la Cluj a ajuns cu trei sferturi de ora intarziere. De la Brasov la Bucuresti a mai intarziat doua ore. Trebuia sa ajunga la 12 si a ajuns la ora doua. Evident ca astfel am pierdut legatura la Sageata de Bucuresti-Pitesti de la ora 13 si 20 de minute. Acum, inteleg ca alta Sageata ar veni pe la 15 si 20 dar nu se stie daca e asa. Nimic nu mai e sigur”, spune femeia, scrie Gandul.

  In plina urgie, Berceanu demite directorii de la “Drumuri”, iar jandarmii, pompierii si SMURD sunt pe baricade. Sudul tarii ramane cuprins de nameti, mai ales ca meteorologii au prelungit pentru cateva judete atentionarea de viscol si ninsori. Si in alte orase din tara, iarna a dat de furca autoritatilor, dar nu cu asa putere precum in sud. Mai multe zboruri ale Tarom au fost anulate din cauza vremii. Jandarmii, pompierii si SMURD au dat o mana de ajutor. Drumarii incearca sa faca fata intemperiilor, dar in anumite zone sunt depasiti de situatie. Ministrul transporturilor, Radu Berceanu, nu a fost multumit de managerii drumarilor, drept care a demis cativa sefi din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale, scrie Gardianul.

  Directorii mincinosi de la Drumuri, ingropati de zapada. Trei directori din cadrul Companiei de Autostrazi si Drumuri Nationale au fost demisi pe motiv ca au facut deszapezirea doar pe hartie. „Lista neagra” e insa mult mai lunga. Trei directori din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale au fost demisi, in ultimele zile, de ministrul transporturilor, Radu Berceanu. Motivul: nu doar ca nu avut grija sa deszapezeasca cele mai importante sosele din tara, pentru a fi evitate situatii precum cea din Buzau – unde sute de oameni au ramas blocati in nameti mai bine de 24 de ore, pe drumul european 85 -, dar si-au mintit si sefii „raportand unele lucruri care nu se potriveau cu realitatea din teren”, scrie EvZ.ro

  Mircea Radu a sigilat usile sefilor de la gaz. Mircea Radu, comisarul OPC Cluj, a pus lacat pe birourile administratorilor E.On Gaz, in urma reclamatiilor venite de la clienti. Furnizorul de gaz a mai fost amendat cu 30.000 de lei dupa ce abonatii s-au plans de lipsa de informare de pe facturile pe care le platesc. Seful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului (CRPC), Mircea Radu, a declarat razboi E.On Gaz Cluj, dupa numeroase reclamatii primite de la abonatii societatii, scrie Adevarul.

  Aventurile lui Radu Berceanu in Romania inzapezita. Cum a convocat ministrul o conferinta de presa la han. Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, s-a declarat relativ multumit de interventia drumarilor buzoieni in materie de deszapezire. Berceanu a luat vineri dimineata drumul Buzaului si, la intrarea in localitatea Caldarusanca, pe E85, langa Hanul lui Ovidiu si o benzinarie, a declarat presei ca situatia este sub control, problemele fiind cauzate de vizibilitatea redusa. Ministrul a venit din Ialomita catre Buzau, pe DN 2 (E 85), si a spus ca situatia pe drumul pe care a circulat dinspre Capitala nu este atat de dezastruoasa, precizand doar ca la Urziceni sunt oprite mai multe tiruri din cauza incarcaturii, dar si pentru ca nu sunt echipate corespunzator, noteaza Gandul.

  Stanculescu si Chitac isi ispasesc pedepsele de cate 15 ani de inchisoare. Victor Stanculescu a terminat-o cu „pacanelele”, cu teatrul si, mai nou, cu procesele de pe rolul instantelor romane, dupa ce magistratii Curtii Supreme au respins, joi seara, calea extraordinara de atac pe care fostul general o exercitase impotriva condamnarii de 15 ani de inchisoare pe care a primit-o in dosarul Revolutiei. Pe de alta parte, vineri, a expirat masura intreruperii executarii pedepsei pe motive medicale in cazul fostului general Mihai Chitac, care a primit aceeasi condamnare in dosarul Revolutiei. Potrivit purtatorului de cuvant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Johanna Camelia Popescu, fostul general s-a prezentat in cursul diminetii la Penitenciarul Rahova, unde a fost consultat de catre un medic. Datorita afectiunilor sale, Mihai Chitac urma sa fie transferat de la Rahova la Spitalul Penitenciar Jilava in dupa-amiaza zilei de vineri. Procesul prin care fostul general Victor Stanculescu solicita revizuirea deciziei de condamnare la 15 ani de inchisoare in Dosarul Revolutiei a fost amanat, in data de 26 noiembrie, pentru a treia oara, scrie Gardianul.

  Eurostat: Romania, locul sase in UE dupa nivelul deficitului comercial. Cele mai mari deficite comerciale au fost inregistrate in primele noua luni in Marea Britanie (69,9 miliarde de euro), Franta (38,6 miliarde de euro), Spania (36,8 miliarde de euro), Grecia (21,6 miliarde de euro) si Portugalia (13,5 miliarde de euro). Romania s-a clasat in primele noua luni din 2009 pe locul sase intre statele Uniunii Europene dupa nivelul deficitului comercial, cu un dezechilibru de 7 miliarde de euro, potrivit datelor publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat, informeaza Cotidianul.

  Elena UCristian Preda, fostul consilier prezidential, a declarat ca nu a fost motivat de salariul financiar atunci cand a decis sa candideze la europarlamentare, avand in vedere ca salariul unui europarlamentar este de aproximativ 4.000 de euro, in timp ce la Cotroceni castiga aproximativ 1.300 de euro.

  Cat castiga un consilier prezidential
  „Inteleg ca, in pricipiu, salariul unui europarlamentar ajunge undeva in jurul a 4.000 de euro, dar nu m-am interesat in detaliu. Salariul unui consilier prezidential este de 5.300 de lei, deci aproximativ 1.300 de Euro. Pentru mine insa nu aspectele financiare sunt determinante. Daca m-ar fi interesat in primul rand banii, va imaginati ca nu acceptam”, a declarat Preda intr-un interviu acordat Ziarului de Iasi.

  Astfel ca un consilier prezidential castiga cu aproape 3.000 de lei mai putin decat presedintele Romaniei. In prezent, Traian Basescu are un salariu de aproximativ 8.000 de lei.

  Cristian Preda, fostul consilier prezidential, este de parere ca un consilier este intr-o situatie ingrata pentru ca pot spune orice persoanei pentru care lucreaza, dar nu si publicului, ca un jurnalist care nu poate sa isi divulge sursele.

  „Mie mi se par destul de bizare gesturile celor care dupa ce consiliaza un anumit om politic spun in gura mare ce-au facut”, a mai precizat acesta.

  Candidatul PD-L la alegerile europarlamentare sustine ca pana la urma oamenii politici trebuie sa ia propriile decizii, iar asta implica curaj dincolo de expertiza si sfaturi. Acesta a precizat ca decizia Elenei Basescu de a candida arata curaj, pentru ca sunt putini in Romania care au castigat din pozitia de independenti.

  „La nivel national, eu imi amintesc doar de Antonie Iorgovan in Parlamentul Romaniei, la inceputul anilor ’90, si de Laszlo Tokes, in 2007, la scrutinul european. Eu cred ca Elena Basescu va intra in Parlamentul European”, a declarat fostul consilier prezidential.

  Candidatul PD-L la europarlamentare a mai precizat, in legatura cu candidatura lui Traian Basescu la prezidentiale, ca tine de responsabilitatea politica sa nu faci din decizia unei candidaturi o ambitie personala, avand in vedere ca ambitiosii nu ne lipsesc, ci oamenii care isi asuma responsabilitati.

  Cristian Preda are 43 de ani, preda cursuri de politologie la Univesitatea din Bucuresti si a fost consilier prezidential si pe vremea lui Emil Constantinescu dar si pentru Traian Basescu. La inceputul anului s-a inscris in PD-L pentru a putea candida la europarlamentare.drea va primi 2 ministere in loc de unul. Sever Voinescu a refuzat MAE
  Scris in data de 17 December 2009 de Adriana Dutulescu – 723 citiri
  Doamna Udrea se intoarce. Din pacate se intoarce in Guvern. Si nu asa, oricum, ci ministresa peste o mare halca din buget. Pentru ca va primi nu numai Turismul, care s-a dovedit o buna vaca de muls, ci si Dezvoltarea. Pe care o va lua de la Blaga. Care Blaga a tras cite sfori a putut sa o scoata pe madam din schema de guvern, dar acuma, dupa ce l-a scos pe Basescu presedinte la limita, cu toata armata de la interne, trebuie sa se obisnuiasca si el cu gindul ca numai pofta lui Basescu se indeplineste.
  Pofta lui Basescu a mai vrut si ca purtatorul sau de cuvint din campanie, Sever Voinescu, sa fie sef la externe. Insa Sever, caruia a inceput sa-i placa sforaria din parlament, a spus nu. “Am spus nu categoric, pentru ca am alt proiect politic anul acesta. Ai putea face public acest raspuns?”, mi-a scris pe sms, fostul meu coleg de la Cotidianul uite ca l-am facut public
  Prima pagina

  ministerul dezvoltarii regionale si locuintei – mdrl
  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL) are ca principale domenii de activitate planificarea, dezvoltarea teritoriala nationala si regionala, cooperarea transfrontaliera, transnationala si interregionala, urbanismul si amenajarea teritoriului, construirea de locuinte.
  In aceste domenii, MDRL gestioneaza 48 de programe finantate din fonduri europene si nationale: Programul Operational Regional 2007-2013 (REGIO), programe de cooperare teritoriala europeana, programe PHARE – Coeziune economica si sociala, programe PHARE – Cooperare transfrontaliera, programe pentru dezvoltare teritoriala, construirea de locuinte, reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, consolidarea cladirilor cu risc seismic, dezvoltarea infrastructurii rurale, construirea de sali de sport si de camine culturale.
  HG nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei

  Precizari privind certificarea energeticã a apartamentelor din blocurile de locuinte în vederea vânzãrii-cumpãrãrii/închirierii locuintelor

  comunicat de presa
  Având în vedere cã de la 1 ianuarie 2010 va fi aplicatã Legea nr. 372/2005 pentru certificarea energeticã a apartamentelor din blocurile de locuinte în vederea vânzãrii-cumpãrãrii/închirierii locuintelor, Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei face câteva precizãri necesare pentru o întelegere corectã a acestui act normativ.

  Legea prevede ca proprietarii …»»
  17-12-2009
  Programul România-Bulgaria încheie anul 2009 prin aprobarea de noi proiecte

  comunicat de presa
  La 15 decembrie 2009, Comitetul Comun de Selectie (CCS) al Programului de Cooperare Transfrontalierã România – Bulgaria a aprobat 25 de proiecte dintre cele depuse la termenele intermediare de 31 ianuarie si 31 martie 2009. În urma evaluãrii celor 28 de proiecte depuse la termenul 31 ianuarie si a celor 11 proiecte depuse la termenul 31 martie, grupul de lucru pentru evaluare …»»
  16-12-2009
  Al 3-lea apel de proiecte INTERREG IV C

  anunt
  În data de 9 decembrie a.c., în cadrul Conferintei anuale s-a lansat cel de-al treilea apel de proiecte INTERREG IV C, având ca termen de depundere data de 15 martie 2010.

  Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 15 milioane de euro, fiind finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, apelul vizând doar Proiectele de capitalizare, asa cum sunt ele definite …»»
  16-12-2009
  CONSOLIDAREA SI REFUNCTIONALIZAREA CENTRULUI DE PLASAMENT NR.4 „SF. NICOLAE” – CORP A, MUNICIPIUL IASI

  comunicat de presa
  Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, în calitate de Administrator de Proiect, anuntã receptia la terminarea lucrãrilor pentru Corpul A al Centrului de Plasament nr.4 „SF Nicolae” din Municipiul Iasi, completând astfel lista de obiective la care lucrãrile de consolidare si modernizare au fost finalizate în cadrul „Proiectului de diminuare a riscurilor în …»»
  15-12-2009
  Comunele Augustin si Ormenis au propriul sistem de gestiune a deseurilor

  comunicat de presa
  Comunele Augustin si Ormenis, profitând de oportunitatea de finantare oferitã de Programul PHARE CES 2005 „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” (Schema de granturi: Investitii publice în sectoarele de mediu), au decis sã se asocieze în vederea derulãrii a unui proiect integrat de gestiune a deseurilor….»»
  10-12
  Prezentarea Programelor de Cooperare Teritoriala Europeana 2007-2013 derulate de ministerul dezvoltarii regionale si locuintei
  În perioada de programare 2007-2013, Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei gestioneazã, prin intermediul Directiei de Cooperare Teritorialã Internationalã (DCTI), 10 programe de cooperare teritorialã europeanã la care participã si România, programe care se deruleaza atât la granitele interne, cât si la granitele externe ale Uniunii Europene.
  Aceste programe sunt prezentate atat grupat, in Pachetul informativ privind programele de cooperare teritoriala europeana, cat si individual, in paginile dedicate fiecarui program.
  PACHET INFORMATIV – PROGRAMELE DE COOPERARE TERITORIALA EUROPEANA

  Programele de cooperare la granitele interne ale UE

  Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera
  Romania-Bulgaria 2007-2013

  Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera
  Ungaria-Romania 2007-2013

  Programul Operational de Cooperare Transnationala
  Sud-Estul Europei 2007-2013

  Programul Operational de Cooperare Interregionala
  INTERREG IVC

  Programul Operational de Cooperare Interregionala
  URBACT II

  Punctul National de Diseminare URBACT

  Programul Operational de Cooperare Interregionala
  INTERACT II

  Programul Operational de Cooperare Interregionala
  ESPON 2013

  Programele de cooperare la granitele externe ale UE

  Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera
  Romania-Serbia

  Programul Operational Comun
  „Marea Neagra” 2007 – 2013

  Programul Operational Comun
  Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

  Programul Operational Comun
  ENPI CBC Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina 2007 – 2013

  (actualizat: 09-12-2009)
  Fişiere ataşate
  • Campanie media 2008
  • Concepte generale privind cooperarea teritoriala europeana 2007-2013
  Subsectiuni
  • Gruparile Europene de Cooperare Teritoriala – GECT/EGTC
  • Portalul de sprijinire a beneficiarilor Programelor de Cooperare Teritoriala Europeana
  • Legislatie

  Fonduri europene
  Programul Operational Regional
  Programe de cooperare teritoriala internationala
  Punctul National de Diseminare URBACT
  Programe PHARE
  Fonduri guvernamentale
  Programul de reabilitare termica
  Programe de infrastructura rurala
  Programe de constructii de locuinte
  Programe social-culturale si sportive
  Programe de prevenire a riscului seismic

  Buletine
  infoRegional
  Romanian infoRegional
  euROpeanul
  Editiile 2006 – 2008
  Institutii in subordine
  Agentia Nationala pentru Locuinte
  Compania Nationala de Investitii
  Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic
  Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului
  Institutii in coordonare
  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor
  Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism si Amenjarea Teritoriului URBANPROIECT

  Gruparea Europeanã de Cooperare Teritorialã – GECT
  GECT (Gruparea Europeanã de Cooperare Teritorialã) este o structurã nouã, reglementatã de Regulamentul nr. 1082 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind instituirea Grupãrii Europene de Cooperare Teritorialã (GECT), publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãtilor Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006. A fost creatã din necesitatea de a promova cooperarea transfrontalierã, transnationalã si interregionalã între membrii Uniunii Europene, cu scopul de a consolida coeziunea economicã si socialã.
  Printre obiectivele GECT se numãrã simplificarea procesului de cooperare teritorialã la granitele Statelor Membre, prin oferirea un cadru clar si coerent pentru interventiile la nivel local, regional si national si preîntâmpinarea barierelor de ordin constitutional, legal si financiar.
  GECT este o structurã cu personalitate juridicã care poate actiona în numele membrilor sãi. Din GECT pot face parte statele membre, colectivitãtile regionale, colectivitãtile locale, organismele de drept public, în sensul art. 1(9) subpara. 2 din Directiva 2004/18/EC, precum si asociatiile celor de mai sus. Entitãti din state terte pot face parte dintr-o GECT, dacã dreptul intern al statului respectiv sau un acord încheiat între Statul Membru si statul tert permit aceastã asociere. Membrii GECT trebuie însã sã fie situati pe teritoriul a minim douã state membre.
  GECT pot actiona fie pentru managementul si implementarea programelor de cooperare teritorialã, fie pentru managementul si implementarea proiectelor co-finantate de cãtre Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European si/sau prin Fondul de Coeziune, dar pot realiza si alte actiuni specifice de cooperare teritorialã între membrii lor, cu sau fãrã contributia financiarã comunitarã.
  Atributiile GECT se stabilesc de cãtre membrii prin Conventie si Statut, dar trebuie sã se subscrie obiectivului de a facilita si promova cooperarea teritorialã.
  În România, cadrul legal necesar pentru aplicarea efectivã a Regulamentului nr.1082/2006 a fost creat prin Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea Europeanã de Cooperare Teritorialã (GECT), publicatã în Monitorul Oficial nr. 769 din 13 noiembrie 2007.
  În conformitate cu prevederile art.3 alin.1 din O.U.G. 127/2007, Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor a fost desemnat Autoritate de notificare, având atributii legate de gestionarea dosarelor GECT.
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind o grupare europeanã de cooperare teritorialã GECT)
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala
  Home | Galerie foto | Harta site | Link-uri | Ajutor | Contact
  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: [email protected]
  Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152×864
  -2009
  European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC)
  The EGTC is a new European legal instrument designed to facilitate and promote cross-border, transnational and interregional cooperation. Unlike the structures which governed this kind of cooperation before 2007, the EGTC is a legal entity and as such, will enable regional and local authorities and other public bodies from different member states, to set up cooperation groupings with a legal personality. For example, an EGTC or EGTC members can be:
  • Member States
  • regional or local authorities
  • associations
  • any other public body
  The EGTC is unique in the sense that it enables public authorities of various Member States to team up and deliver joint services, without requiring a prior international agreement to be signed and ratified by national parliaments. Member States must however agree to the participation of potential members in their respective countries.
  The law applicable for the interpretation and application of the convention is that of the Member State in which the official EGTC headquarters are located.
  An EGTC convention sets out in particular:
  • the name of the EGTC and its headquarters
  • the list of members
  • the area it covers
  • its objective
  • its mission
  • its duration
  For more information:
  – see the rules of the European Grouping for Territorial Co-operation (PDF, 115KB)
  – Committee of the Regions
  – (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders
  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: [email protected]
  Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152×864
  ANUNT IMPORTANT  Licitatii active »
  • Noi oportunitãti de finantare în cadrul Programului URBACT II
  • Atentionare URBACT II
  • Atentionare potentiali beneficiari URBACT II
  ANUNT IMPORTANT  » Cooperare teritoriala europeana
  PROGRAMUL PHARE – CES
  • PHARE CES 2004-2006
  • PHARE CES 2003
  • PHARE CES 2002
  • PHARE CES 2001
  • PHARE CES 2000
  • PHARE CES 1998
  PROGRAMUL PHARE – CBC
  • INTERREG III B CADSES
  • PHARE CBC 2004 – 2006
  • PHARE CBC 2003
  • PHARE CBC 2002
  • PHARE CBC 2001
  • PHARE CBC 2000
  • PHARE CBC 1999

  PACHET INFORMATIV – PROGRAMELE DE COOPERARE TERITORIALA EUROPEANA – arhiva zip
  • Prezentare generala – Finantare europeana pentru proiecte de cooperare teritoriala
  • Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
  • Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013
  • Programul Operational de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei 2007-2013
  • Programul Operational de Cooperare Interregionala INTERREG IV C
  • Programul Operational de Cooperare Interregionala URBACT II
  • Programul Operational de Cooperare Interregionala ESPON 2013
  • Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia
  • Programul Operational Comun Marea Neagra 2007-2013
  • Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
  • Programul Operational Comun Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013
  • Oportunitati de finantare prin Programele de Cooperare teritoriala Europeana
  • Calendar apel de proiecte 2009

  DEZVOLTARE REGIONALA » Cooperare teritoriala internationala » Programe de cooperare 2007-2013 » Programe de cooperare la granitele externe ale UE » Programul de cooperare ENPI CBC Romania-Ucraina-Republica Moldova

  • Ghidul Solicitantului pentru Prioritatile 1 si 2 (29-07-2009)
  • Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 3 (29-07-2009)
  • Materialele prezentate in cadrul sesiunilor de informare privind primul apel de propuneri de proiecte, iulie 2009 (29-07-2009)

  Informatii despre program
  • Fişa programului (01-10-2008)
  • Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013 (10-03-2008)
  • Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Moldova 2007-2013 (01-10-2008)
  • Programme Implementation and Financial Arrangements (04-07-2007)

  Prezentare – Forumul Autoritatilor Locale Romania-Republica Moldova 15 mai 2009 Piatra Neamt
  Consultare publica privind Ghidul Solicitantului: 11 – 25 Februarie 2009 (13-02-2009)
  Ghid Practic pentru procedurile de contractare
  Seminarii de informare in aria programului, ianuarie 2008 (Suceava/Cernauti, Odessa) (07-02-2008)
  • Fisa de prezentare a programului
  • Prezentare program
  • Programme fiche
  • Presentation of the programme
  • Priorities, measures, activities and potential beneficiaries
  Seminarii de informare in aria programului, iunie- iulie 2007 (18-06-2007)
  • Prezentare program
  • Tipuri de proiecte eligibile – Principiul liderului de proiect (beneficiarului)
  • Consultari in regiune
  • Aspecte procedurale legate de procesul de selectie al proiectelor
  • Alocarea financiara 2007 – 2010
  • Fluxul financiar
  • Eligibilitatea cheltuielilor
  • Idei de proiecte
  • Core Area of the Programme
  • Types of projects – Lead partner principle
  • European Neighbourhood and Partnership Instrument
  • Financial Allocation 2007 – 2010
  • Procedural aspects for application
  • Eligibility of Expenditures
  • Examples of CBC Projects
  • Project Pipeline – Support for Project Generation
  • Pre-application Information
  • SWOT Analysis
  • Pre-application Questionnaire
  Sprijin pentru potentialii beneficiari în elaborarea cererilor de finantare si identificarea partenerilor (06-07-2007)
  • Call for Expression of Interest
  • Pre-application Information
  • Pre-application Questionnaire

Ultimele aparitii