20.6 C
București
joi, iulie 25, 2024

Încă un ofițer acoperit la CEDO

Adresată:- Domnului ministru al Justiţiei, Robert Cazanciuc
– Domnului ministru al Afacerilor Externe, Titus Corlăţeanu
Senator: Valer Marian
Circumscripţia electorală: nr. 32 Satu Mare
Colegiul electoral: 1
Grup parlamentar: Independent
Obiect: Legalitatea detaşării judecătorului Caian Cornel Gabriel în cadrul Ministerul Afacerilor Externe, – Direcţia Agent Guvernamental

Şedinţa Senatului din : 24.02.2014

În temeiul art. 112 alin. 1 din Constituţia României şi art. 162 din Regulamentul Senatului ,vă înaintez prezenta

INTERPELARE :

Prin Hotărârea nr. 551/09.07.2009, Consiliul Superior al Magistraturii, Secţia pentru judecători, a aprobat, la solicitarea ministrului Afacerilor Externe, detaşarea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru instituţia Agentului Guvernamental pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a domnului Caian Cornel Gabriel, judecător cu grad de tribunal la Judecătoria Craiova, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 15.07.2009.
Prin Hotărârea nr. 829/08.07.2010, Consiliul Superior al Magistraturii, Secţia pentru judecători, a aprobat, tot la solicitarea ministrului Afacerilor Externe, prelungirea detaşării în cadrul Ministerul Afacerilor Externe – Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a judecătorului Caian Cornel Gabriel, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.07.2010, în condiţiile în care, prin adresa nr.23822/28.06.2010, Curtea de Apel Craiova a comunicat avizul nefavorabil al conducerii acestei instanţe şi al conducerii Tribunalului Dolj cu privire la solicitarea de prelungire a detaşării judecătorului respectiv.
În fine, prin Hotărârea nr.590/20.06.2013, Consiliul Superior al Magistraturii, Secţia pentru judecători, a aprobat, tot la solicitarea ministrului Afacerilor Externe, detaşarea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Agent Guvernamental, a judecătorului Caian Cornel Gabriel, începând cu data de 15.07.2013 pentru o perioadă de 3 ani.
Conform prevederilor art.58 alin (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ” Consiliul Superior al Magistraturii dispune detaşarea judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituţii, precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale”
În conformitate cu prevederile alin (2) al aceluiaşi articol, ” Durata detaşării este cuprinsă între 6 luni şi 3 ani. Detaşarea se prelungeşte o singură dată, pentru o durată de până la 3 ani, în condiţiile prevăzute la alin.(1)”
Având în vedere dispoziţiile legale susmenţionate, judecătorul Caian Cornel Gabriel putea beneficia doar de detaşarea aprobată prin Hotărârea CSM nr.551/09.07.2009 şi de prelungirea detaşării aprobată prin Hotărârea CSM nr.829/08.07.2010, rezultând că detaşarea aprobată prin Hotărârea CSM nr.590/20.06.2013 este nelegală.
În plus, asupra judecătorului Caian Cornel Gabriel planează dubii că ar fi ofiţer acoperit al unui serviciu secret din România, întrucât numele său apare într-un document denumit” Situaţie acordări grade în rezervă 2011”, la nr. crt. 74, cu gradul acordat de căpitan.
Nu în ultimul rând, planează dubii asupra onestităţii judecătorului Caian Cornel Gabriel, având în vedere că în declaraţiile sale de avere din 14.06.2009 şi din 12.06.2013 este consemnat un împrumut de 30.000 de euro din partea numitului Sfetcu Florin Lucian, patronul şcolii de şoferi Lucian Auto,care a avut litigii pe rolul Tribunalului Dolj (dosar nr. 8233/63/2010 – procedura insolvenţei; dosar nr. 17763/63/2010 – retragere asociat; dosar nr. 1457/63/2013 – procedura insolvenţei; dosar nr.448/63/2012 – procedura insolvenței) şi a fost arestat în Mexic, în data de 14.10.2012, pentru clonare de cărţi de credit.
Pentru motivele expuse, vă solicit să verficaţi legalitatea detaşării aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, Secţia pentru judecători nr.590/20.06.2013 în cadrul Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Agent Guvernamental a judecătorului Caian Cornel Gabriel, precum şi dacă acesta are calitatea de ofiţer acoperit al vreunui serviciu secret din România şi dacă a intervenit în soluţionarea litigiilor comerciale ale creditorului său Sfetcu Florin Lucian, urmând să-mi comunicaţi rezultatul verificărilor.
Solicit răspuns scris şi oral.

Senator
Valer Marian

Articole similare

Ultimele aparitii