16.4 C
București
joi, aprilie 25, 2024

Documentele ascunse ale investiției CIM Krivoi Rog

20 octombrie 1983 – Berlin

Convenție Multilaterală

Privind organizarea cooperării in vederea construirii pe teritoriul URSS a
Combinatul de Imbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog

 

Guvernele Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Republicii Socialiste Cehoslovace, denumite în continuare „Părţile Contractante”,

dorind să dezvolte în continuare cooperarea economică în interesul tuturor ţărilor implicate,

in scopul redresarii capacităţii de productie în scădere în valoare de 4,4 milioane de tone în transfer de metal în anii 1981-1990, cu ajutorul carora o perioada indelungata de timp are loc transferul materiei prime de fier catre tarile SEV, si  de asemenea posibilei cresteri a ofertei denumitei materii prime,

ca urmare a disponibilitatii Uniunii Sovietice de a oferi depozitele de minereu de fier corespunzatoare

au incheiat urmatorul acord multilateral.

Articolul 1.

Părţile contractante au convenit, ca în anii 1984-1990 prin forte comune, sa construiasca pe teritoriul URSS Combinatul de Imbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog cu o capacitate de extracţie şi îmbogăţire a 30 de milioane de tone de fier oxidat cuarţat si prelucrarea a 12,3 mil. de tone de fluxuri laminate de fier pe an – 7,6 milioane de tone în termeni (transfer) de metal.

Costurile de capital pentru construirea Combinatul de Imbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog  conform planului tehnico-economic, bazat pe costul estimat al obiectivelor în ruble sovietice şi a coeficientului de conversie 1.36 a rublei transferabile pentru o rubla sovietica, sunt determinate orientativ în valoarea (suma) de 2,68 mild. ruble transferabile şi vor fi clarificate pana  la sfârşitul eleborarii proiectului.

Combinatul de Îmbogăţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, construit pe baza acestui acord se va gasi in proprietatea Uniunii Sovietice.

Articolul 2.

Pentru asigurarea cooperării în temeiul prezentului acord Părţile Contractante prin cota lor de participare vor construi la  termenul prevăzut de programul de construire  obiectivele de la Combinatul de Îmbogăţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, bazându-se pe propriile lor forţe şi prin costuri proprii (la cheie)  aprobate prin program, luând în considerare furnizarea de maşini, echipamente şi a altor bunuri precum şi furnizarea valutei libere convertibile pentru cumpărarea în caz de necesitate a licenţelor, a anumitor tipuri de echipamente tehnologice şi auxiliare, echipamente de testare, automatizare etc.

În scopul minimalizării maxime a costurilor valutei libere convertibile Părţile Contractante au convenit că, principalele echipamente tehnologice şi auxiliare pentru producţia de minerit şi echipamentul minier pentru  îmbogăţirea minereului va fi prelucrat de către ţările participante ale acestui Acord. Volumul costurilor schimbului valutar va fi convenit de către Părţile Contractante, după verificarea inevitabillităţii unor astfel de costuri pentru fiecare instalaţie şi finalizarea proiectului de construcţie  a Combinatului de Îmbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog (participarea proporţională a cotei în construcţia de combinatului). Obligaţiile concrete ale  fiecărei ţări sunt stabilite prin tratate (acorduri) bilaterale, prin acorduri contractuale şi contracte care vor fi elaborate în conformitate cu Acordul (Tratatul) multilateral, de către autorităţile competente ale Părţilor Contractante. Acordurile bilaterale vor fi încheiate în termen de 6 luni de la data semnării prezentului Acord, dar nu mai târziu de  luna iunie, anul 1984.

Articolul 3

Cotele (calculele) estimate ale ţărilor în construirea a Combinatului de Îmbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog  sunt proporţionale conform declaraţiei de obţinere a producţiei acestui combinat şi sunt:

În % Ungaria2,6 RDG11,3 URSS72,4 Cehoslovacia13,7 Total100 RSR47
În milionae de ruble transferabile 70 302 1937 365 2674  
Volumul declarat de primire a produse lor (transf. în metal, mil.tone / an) 0,2 0,86 5,502 1,038 7,6  

Gradul de participare a fiecărei părţi în construirea Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog va fi determinat în funcţie de contribuţia efectivă a a acestora la construirea combinatului. Furnizarea  materiei prime, minereu de fier brut, prin introducerea în funcţiune a instalaţiilor Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog va fi efectuata de către partea sovietică în cantităţile corespunzătoare ponderii reale a participării fiecărei ţării în construirea combinatului şi a structurii acestuia de construcţii, producţiei corespunzătoare pe care o prelucrează combinatul.

Articolul 4

Pentru a asigura activitatea de prelucrare a  Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, tările participante la construirea acestuia vor lua în  considerare activitatea efectuată de către organizaţiile lor,  asigurarea serviciilor,  furnizarea produselor, echiparea şi aigurarea materialor conform normelor  ratele şi preţurilor, incluzînd normele costurilor suplimentare, conform proiectului şi  prezintă printr-un Antreprenor general si printr-un Antreprenor beneficiar , conturile organizaţiei comerciale externe a URSS pentru înscrierea şi rambursarea cheltuielor, în conformitate cu condiţiile care sunt prevăzute în acordul bilateral între URSS şi, respectiv, Ungaria, RDG, Cehoslovacia

Articolul 5

Cheltuielile tărilor-membre SEV pentru construirea obiectivelor de la Combinatul de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, după punerea lor în exploatare vor compune datoria URSS. Pentru plata acestei datorii,  guvernele ţărilor care participă la construirea combinatului, vor acorda  guvernului URSS plăţi eşalonate pentru rambursarea costurilor lor pentru construirea centralei pe 10 ani, cu plata de 2% pe an din suma restantă, prin rambursarea datoriei prin asigurarea minereului de fier  prin tranşe anuale din cadrul  cifrei de afaceri totale. Ţările care au datorii faţă de URSS în urma creditelor acordate anterior, rambusarea cheltuielor pentru construirea combinatului, poate  avea loc cu acordul URSS prin transferul acestor costuri(cheltuieli) prin rambursarea anticipată a acestor împrumuturi. Aprovizionarea cu materii primă de minereuri din Combinatul de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog  spre ţările participante care au contribuit la construirea combinatului, va avea loc pe parcursul a 10 ani după punerea în exploataţie a acestuia. După terminarea acestei perioade aprovizionarea cu materie primă de fier de la Combinatul de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog , perioada poate fi prelungită în urma discuţiilor anticipate dintre părţile interesate şi partea sovietică conform  cu termenii conveniţi privind această aprovizionare. Furnizarea minereului de fier brut prin intrarea în funcţiune a combinatului pentru aprovizionarea în contul datoriei către Partea Sovietică, conform acordului, se va face prin livrarea către URSS a bunurilor de importanţă economică, cantitatea şi gama acestora se va determina în timpul coordonării planurilor pe perioada respectivă.Procedurile tehnice de decontare, care apar pe parcursul realizării acestui Acord vor fi stabilite de către băncile autorizate bilateral.

Articolul 6

Cheltuielile ţărilor pentru construirea Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog şi cele legate de acestea , adică a diferitelor obiective… Renumărarea în ruble transferabile a costului estimativ de construcţie a Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog şi a obiectivelor acestuia, care se efectuează cu participarea organizaţiilor ţărilor participante SEV ca fi convenită între URSS şi ţările-participante la construicţie, conform următoarelor dispoziţii:

– cheltuielile estimate prevăzute pentru materiale, energia electrică, combustibil, echipamente, transport, amortizarea costurilor principale şi alte costuri materiale se renumerează în ruble transferabile prin compararea preţurilor estimate şi a preţurilor  din comerţul extern valabile în anul cînd au loc lucrările la obiectivele combinatului, în comerţul dintre URSS şi ţările memebre la constucţie pe baza produselor-reprezentative, care au preţuri şi tarife externe deja stabilite. În acest caz valoarea acestor bunuri, cu excepţia mărfurilor care au fost achiziţionate prin valută liber convertibilă trebuie să fie de cel puţin 50% din costul pentru materiale, maşini şi echipamente, prevăzute de devizul estimativ. Calculul coeficientului mediu pe baza comparării  pentru materiale, utilaje şi echipamente se va utiliza pentru  transferul altor cheltuieli materiale prevăzute în devizul estimativ pentru care nu există preţuri şi tarifele internaţionale;

– cheltuielile în valura liberă converibilă necesare, sunt determinate conform cu articolul 2 din prezentul Acord, pentru achiziţionarea de la ţările terţe a licenţelor, a diferitelor tipuri de tehnologii, de suport sau de construcţie şi alte echipamente precum şi  cheltuielile (costurile) de transport şi de asigurare, se calculează în ruble transferabile pentru plăţile efectuate la data efectivă a ratei de plată, care se stabileşte de către Banca Internaţională pentru Cooperare Economică.

-suma estimativă prevăzută a salariilor muncitorilor, inginerilor-tehnicienilor, proiectanţilor, funcţionarilor şi şi a celor din domeniul serviciilor, precum şi toate bonusile stabilte la salarii se fac prin transferul în ruble transferabile conform coeficientului transferului sumelor plăţilor necomerciale care acţionează în anul efectuării lucrărilor a fiecărui obiectiv al combinatului. Totodată vor fi luate în considerare fondurile consumului public şi bonusurilor în valoare de 120% din fondul de salarii şi bonusuri, cum ar fi salariile. În cazul coeficientului de modificări determinat în perioada construcţiei, valoarea sa va fi specificată

Lista cheltuielilor va fi recalculată (enumerată) în ruble transferabile folosindu-se coeficientul mediu, obţinut în timpul recalculării cheltuielilor materiale şi a salariului. Costul final al construcţiei fiecărei instalaţii în ruble transferabile va fi stabilit în termen de 6 luni după terminarea construcţiei şi punerea în exploatare combinatului

Articolul 7

Partea Sovietică în perioada construirii Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog în contul părţii cei revine va asigura:

– efectuarea de cercetări geologice şi va asigura rezervele de minereu de fier pentru teritoriul unde vor fi construite obiectivele combinatului

– efectuarea lucrărilor de cercetare şi explorare necesare, întocmirea documentaţiei  a devizelor de proiectare pentru construcţia combinatului conform angajamentelor de proiectare a construcţiei ţărilor participante; alocarea de terenuri pentru construirea combinatului şi a altor obiective asociate acestuia, comunicaţii, locuinţe,etc. Efectuarea de activităţi miniere capitale şi de stirpare, prevăzute în proiecte de construire a obiectivelor combinatului.

– Transportul de la granita de vest a Uniunii Sovietice sau din portul sovietic la şantierul construcţiilor de maţini  echipamentelor, structurilor, materialelor şi altor mărfuri care urmează să fie furnizate pentru construirea combinatului de către ţările participante la construirea acestuia.

Partea sovietică cu ajutorul ţărilor membre ale Acordului de comun acord cu  Părţile interesate:

– pentru construirea combinatului,va asigura combustibilul necesar, eletro-energia şi apa necesară, şi de asemenea cîteva  tipuri de maşini specifice şi echipamente de producţie (provenienţă) sovietică  prevăzute în proiect;

– va asigura prolucrarea din materialele furnizate de către contractorii ţărilor-  participante la construcţie, prefabricate din beton si structuri metalice;

– va asigura furnizarea de materiale de construcţie şi a produse locale

– va asigura lucrătorilor combinatului servicii culturale şi comunitare, servicii de utilităţii telefonice-poştale , transport etc., şi a condiţiilor necesare pentru activitatea organizaţiilor de construcţii şi instalaţii contractante;

– va permite angajarea în cadrul organizaţiior de cosntrucţii şi instalaţii contractante a  ţărilor-participante  a specialiştilor sovietici cu salariul şi regimul muncii acestora conform legislaţiei Muncii din URSS (cu rate de tarifare şi salariile stabilite pentru activităţi similare în Uniunea Sovietică),luând în considerare  rezerva fondul consumului public şi acumularii. Partea Societică va asigura darea în exploatare a obiectivelor combinatului, construite de către ţările-participante la construcţie, conform graficului stabilit al construcţiei.

Artiolul 8

Părţile- Ungaria, Cehoslovacia, RFG prin cota lor de participare la construirea Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, vor asigura:

– efectuarea pe teritoriul şantierului industrial a combinatului lucrări de construcţie-montaj, prevăzute în proiectul de construcţie a obiectivelor combinatului, şi de asemenea construirea locuinţelor şi a obiectivelor cultural-comunitare, prevăzute în estimarea construcţiei combinatului

– elaborarea documentaţiei devizului estimativ a proiectului pentru obiective individuale conform înţelegerii cu Partea Sovietică.

Lista obiectivelor industriale, a locuinţelor,  obiectivelor sociael, culturale şi de interes comunitar, care vor aparţine de combinat, vor fi construite şi finanţate de către ţările participante ale prezentului Acord si sunt stabilite prin acorduri bilaterale între URSS şi respectiv cu Ungaria, RDG, Cehoslovacia. Construcţia instalaţiilor precizate vor fi  efectuate de către organizaţiile de construcţii-montaj al ţărilor prin acordurile contractuale care vor prevedea efectuarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi , aplicarea în funcţiune a acestora, oferind în acest scop forţa de muncă necesară, echipamente de construcţii, utilaje şi materiale (cu excepţia celor locale), metale feroase, conducte, structuri metalice, vehicule, precum şi completarea acestora cu facilităţi tehnologice, energetice şi alte echipamente şi produse de cablaj cu ajutorul informaţiilor prealabile, convenite între Clientul principal şi respectiv, organizaţia contractantuală de constructii şi montaj a ţărilor-participante la construcţie.

Articolul 9

Clientul general al construării pe teriotoriul URSS Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, este Ministerul metalurgiei feroase a URSS:

Funcţiile Clientului General sunt:

Elaborarea şi furnizarea devizului estimativ al proiectului;
– Finanţarea lucrărilor care urmează să fie efectuate  de către Partea Sovietică;

–   rezolvarea problemelor legate de alocarea terenurilor pentru construcţia şi relaţia de utilizare a acestora;

–         efectuarea de stirpare, lucrări miniere generale si lucrari speciale

– Furnizarea de energie electrică, combustibil şi apă, şi de asemenea cu unele tipuri speciale de maşini şi echipamente de fabricaţie sovietică, prevăzute în proiect

–   organizarea supravegherii şi supervizării tehnice si de asemenea recepţia si punerea în exploatare a obiectivelor comstruite

–   determinarea condiţiilor tehnice şi a cerinţele necesare pentru construirea intreprinderilor de utilaje de fier companii, echipamente şi materiale.

Clientul primcipal  în timpul elaborării obiectivelor proiectului va ţine cont de volumul maxim în utilizarea echipamentelor produse în ţările membre ale SEV. După punerea în exploatare a obiectivelor (instalaţiilor) combinatului Clienţul  primcipal împreună cu ţările-furnizoare de echipamente, asigură realizarea indicatorilor tehnico – economici şi, aprobate în  proiectele tehnice ale acestor întreprinderi. Antreprenorul General al construirii Combinatului de la Hrivoi Tog este Ministerul Intreprinderilor de Construcţii a indusctrie grele a URSS

Funcţiile Antreprenorului General sunt:

Organizarea întregului complex de lucrări de construcţii a combinatului organizarea coordonării lucrărilor care urmează să fie efectuate de către contractori;

– de control ale acordurilor organizaţiilor contratorilor ale statelor participante la construcirea combinatului;

–   efectuarea uneo politici tehnice unice a construcţiei, monitorizarea progresului şi a calităţii lucrărilor de construcţii şi montaj şi a respectării caietului de sarcini;

–   construirea obiectivelor, efectuate de către forţele si banii URSS

– planificarea generală a lucrărilor de construcţii şi montaj, cu excepţia lucrărilor capitale de minerit,a drumurilor de acces  lucrări speciale de reducere a apei în carierele care urmează să fie executate de către Clientul general, şi, de asemenea, lucrări de construire de linii de cale ferată externe, autostrăzi, linii de înaltă tensiune, obiective energetice, linii de comunicaţie, conducte de gaze, imbunăţăţiri  funciare (recultivarea pamâmtului), care vor fi efectuate de către URSS cu acordul organizaţiilor din URSS, cu acordul Clientului General;

– asigurarea producţiei de materiale furnizate de către contractorii ţărilor participante în construcţie, efectuarea de  beton armat si de structuri metalice şi furnizarea acestor structuri.

Mult mai detaliat în ceea ce priveşte organizarea  colaborării dintre Clientul General, contractorul general şi organizaţiile de construcţie şi instalaţii a ţărilor participante la construcţie vor fi  convenite de către autorităţile competente ale Părţilor contractante (acordului),  prin Dispoziţii specifice şi acorduri de contract.

Articolul 10

Părţile Contractante stabilesc organizaţiile contractorilor de construcţii şi instalaţii pentru executarea lucrărilor complexe privind construirea Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, asigură cheltuielile legate de activitatea acestora în URSS, şi de asemenea  vor efectua plăţile pentru salarii şi compensaţii pentru muncitoriii şi angajaţiii organizaţiilor lor . Organizaţiile contractuale ale ţărilor participante la construirea combinatului îşi vor efectua activitatea în conformitate cu acordurile existente sau a celor care vor fi semnate între Uniunea Sovietică şi alte ţări membre ale acestui Acord. Clientul general, Antreprenorul General şi organizaţiile contractorilor de construcţii şi instalaţii vor pregăti contracte contractuale conform  competenşei lor.

Articolul 11

Construirea şi punerea în exploatare a Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, vor fi efectuate alternativ, prin acordarea (selecatrea) complexelor de lansare, structura şi capacităţile, termenul şi darea în exploatare se stabilesc prin proiect, începănd odată cu punerea în exploatare, a primi etape, în 1988 şi  cu finalizare în 1990. Pentru coordonarea generală a construirii Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog,, precum şi rezolvarea problemelor fundamentale care nu mai sunt de competenţa Clientului general, a Antrprenorului General, organizaţiilor de construcţie şi instalaţii se înfiinţează Comisia interguvernamentală privind cooperarea în construirea Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog. Întârzierile posibile în construcţia sau neefectuarea la timp a anumitor angajamente asumate de către  ţările membre care pot să ducă la neefectuarea  într-un timp util a programului de construcţie, vor fi examinate de  Comisia interguvernamentală în vederea luării de măsuri necesare pentru respectarea termenilor de punere în exploatare a obiectivelor şi aigurarea furnizării materiei primede fier

Articolul 12

Furnizarea de utilaje, echipamente, materiale şi alte bunuri  ale ţărilor participante pentru asigurarea lucrărilor în temeiul prezentului Acord vor fi puse în aplicare pe baza obligaţiei Părţilor Contractante prevăzute de protocoalele privind cifra de afaceri şi plăţile pentru perioada corespunzătoare

Articolul 13

Volumul şi structura ofertei de materii prime de fier conform acordurilor comerciale între 1986-1990 din Uniunea Sovietică către ţările- membre care constriescesc  Combinatul de Îmbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog vor fi convenite în timpul coordonării planurilor de stat pentru această perioadă.

Articolul 14

Preţurile (Tarifele) pentru materia primă de minereuri de fier care este aigurată de URSS către  Republica Populară Ungaria, Republica Democrată Germania, Republica Socialistă Cehoslovacia şi preţurile pe produsele care sunt asigurate de aceste ţări pentru a URSS în temeiul prezentului acord, se stabilesc în baza principiilor şi metodologiei de stabilire a preţurilor, care vor funcţiona în cadrul SEV în această perioadă de aprovizionare. Preţurile pentru bunurile achiziţionate în ţările terţe trebuie să corespundă cu nivelul preţurilor de pe piaţa mondială pentru produse similare şi să fie luate în considerare  conform plăţilor efectuate.

Articolul 15

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale şi va fi valbil până la 31 decembrie 2000.
Părţile Contractante, care în conformitate cu legislaţia internă a ţărilor necesită aprobarea Acordului, oficial trimite o notificare la depozitar privind  aprobarea Acordului în cel mult 90 de zile de la semnarea acestuia.

Articolul 16

La acest Acord multilateral cu acordul Părţilor Contractante până la 31 decembrie 1983, pot să se alăture şi alte ţări membre SEV, care îî împărtăşesc principiile şi îşi asumă obligaţiile care decurg din acest Acord multilateral.

Articolul 17

Acest acord va fi depus  spre păstrare la Secretariatul SEV, care va îndeplini funcţiile de depozitar al prezentului Acord. Depozitarul va trimite legalizate ale Acordul multilateral tuturor Părţilor Contractante şi va informa constant Părţile Contractante despre toate rapoartele (cominicările, notoficări, avizări) privind prezentul Acord.

-Traducere asigurată de Ira Liuba Horvat-

Articole similare

 1. Excelent!De unde se vede că România era în cărţi ca „rezervă” cu un 47%!Cred că URSS anticipase ideea că n-are rost să participe cu 72% în Ucraina şi si-a lăsat „loc de întors”!Coroborând ieşirea Ungariei din Convenţie şi decizia URSS de a-şi micşora participaţia,care se anunţa pe termen lung,rezultă alegerea României cu o halcă de 28%!Cei 11,3% nu au fost preluaţi integral de Ucraina,partea de utilaje a fost preluată de România prin Uzinexport şi aşa a ajuns la 28%.
  Vorbeaţi de Protocolul Zero dintre Ucraina şi Rusia.Protocolul Zero a fost între Rusia,ca moştenitoarea activelor şi pasivelor fostei URSS,şi toate celelalte ţări foste ale URSS.Acest Protocol a fost semnat de Ucraina în 4 decembrie 1991 DAR

 2. NU A FOST RATIFICAT DE PARLAMENTUL UCRAINEI!!!Acest Protocol se găseşte pe site-ul oficial al Parlamentului Ucrainei aici:
  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_155
  Acest Protocol a avut parte şi de „Convenţia privind Suplimentarea Protocolului privind succesiunea referitoare la datoriile şi activele de stat ale URSS”,încheiat la Moscova în 13 martie 1992,într-un singur exemplar original în limba rusă.Exemplarul original se păstrează în Arhiva Guvernului Republicii Belarus,care va trimite statelor semnatare a Acestei Convenţii COPIA LEGALIZATĂ!
  Documentul în ucrainiană şi rusă aici:
  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_161
  Sunt şi numeroase comentarii în presa vremii referitoare la acest Protocol „varianta zero” cum îl numesc ucrainienii.
  Toată stima pentru acest demers demn de tot respectul.
  Cu SF am încheiat de mult prietenia şi i-am tras-o şi-n mufa cu proteză,pe care o are de când a „furat-o” de vreo 2 ori de la cei pe care i-a luat acum în braţe,în vreo 2 articole ghiduşe.Cu RH n-am mai corespondat de mult de când i-am cerut să-mi dea concret linkul să citesc cu ochii mei dacă e cum a scris el.Mi-a răspuns stupefiant că un „jurnalist” nu minte dar are dreptul să mai exagereze!!!După acest răspuns n-a mai urmat nimic!!!

 3. Nu asta este problema. Daca si cand a fost semnat Protocolul Zero, ci daca romanii il aveau si daca ucrainenii l-au invocat macar odata in documentele oficiale pentru preluarea KGOKOR. Cu alte cuvinte, daca exista o baza oficiala scrisa in care ministrul insarcinat cu negocieirle Stanescu parca, recunoaste ca CIM trebuie discutat cu Ucraina nu cu Rusia sau altcineva.

 4. Eu înţeleg că dacă Protocolul a fost semnat de guvern dar nu a fost ratificat de Parlament el nu are nici o putere.Deci Protocolul din 5 mai 1994 România-Ucraina este sub semnul nulităţii absolute.Ucraina s-a autointitulat moştenitoarea combinatului şi atât.Restul sunt vorbe goale fără nici o bază legală.S-ar putea să se meargă în baza unui acord mutual tacit al Rusiei cu condiţia să se „piardă” utilajele livrate altor ţări în afară de Ucraina.Şi poate cu condiţia să nu mai fie amestecată Rusia în această „afacere” păguboasă.”Luaţi voi Ucraina totul în cârca voastră şi scoteţi-ne pe noi complet din cărţi!”Am citit acest articol şi în Cotidianul şi am postat cele 3 articole ale SF care pune totul pe nişte piste ff interesante (şi chiar plauzibile),articole şterse de SF dar salvate şi păstrate de mine,care ar putea da explicaţia „muţeniei” şi „surzeniei” tuturor,fără nici o excepţie,numai la auzul cuvintelor CIM KRIVOI ROG!!!
  Nici măcar senatorul Valer Marian,care are o grămadă de interpelări şi declaraţii politice,nu face excepţie de la muţenia-surzenia generalizată deşi a primit suficiente materiale pe acest subiect!!!Încep să mă cutremur la gândul că absolut toţi sunt implicaţi!!!

Ultimele aparitii