26.6 C
București
sâmbătă, mai 25, 2024

Breaking News! AntiMafia.Ro și Profesorul Mircea Vintilescu vin în Ajutorul Semenilor! În Atenția Populației Sinistrate, a celor care au suferit pagube în urma inundațiilor sau post-inundații!

Articol semnat de prof.univ.dr. Mircea Vintilescu, senior-editor AntiMafia.Ro, realizatorul Emisiunii „Vama Verde” – Anti Mafia TV

Pentru toate pagubele directe sau indirecte pe care mulți cetățenii ai acestei țări le-au suportat în urma inundațiilor generate atât de revărsările de ape din albiile râurilor, cât și de ploile torențiale care s-au produs începând din luna mai și până în prezent, cât și al pagubelor care urmează să le suportați în urma fenomenului de post-inundații, trebuie să știți, dar mai ales să conștientizați cine sunt adevărații vinovați de pagubele și necazurile ce v-au lovit, dar mai ales ce drepturi oferite de legile țării au toți cei care au fost păgubiți.

Inundațiile au făcut prăpăd! Cine este de vină? Cine Răspunde?

1. Faptul că aveți pagube materiale datorate inundațiilor, de vină sunt în primul rând autoritățile administrației publice locale, adică PRIMARII și CONSILIERII LOCALI, care ar fi trebuit să elaboreze din timp un plan de amenajare a teritoriului și de urbanism, în care problema apărării mai ales a zonelor de intravilan (a suprafeței localității) și de extravilan (moșia satului) împotriva inundațiilor, trebuia să stea în prima urgență încă de la preluarea mandatului lor ca elemente de investiții ce sunt impuse de lege. 
În acest sens trebuie să știți că în Legea PROTECȚIEI MEDIULUI nr. 265/2006 (cu completările și modificările ulterioare), la art. 70 se specifică: ”Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:………………b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, măsuri de … condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor;”

Se vede bine că nu i-a preocupat nimic ca să respecte legea, nu au făcut nimic în acest domeniu, dar solicită să se investească banii în toate prostiile de care comunitate nu are nevoie, nu îi preocupă modul cum pot fi acoperite aceste prejudicii și nenorociri greu cuantificabile pe care le suportați Dumneavoastră, ci se zbat pentru obținerea de lefuri mari și pensii speciale nemeritate, dar considerabile pentru nemuncă și mai ales pentru analfabetismul profesional de care dau dovadă.

2. Acești edili sunt primii răspunzători de dezastrul sau pagubele care v-au fost aduse și ca urmare, pe ei trebuie să-i trageți la răspundere, căci lefuri mari au, dar și pensii speciale pe care le pretind, dar nu pentru a vă aduce prosperitatea cuvenită Dumneavoastră, ci pentru a vă aduce numai necazuri și a vă băga în sapă de lemn, adică în pragul unei sărăcii lucie.

3. Trebuie să vă adresați cu plângere penală contra Sectorului de Gospodărire a Apelor județean, instituție pe care Dumneavoastră o plătiți fără nici un rost/utilitate din taxele și impozitele anuale, care avea obligația să vă atenționeze din timp asupra riscului producerii acestor dezastre, dar mai ales trebuia să vă îndrume cum ar fi trebuit să acționați în timpul producerii inundațiilor sau post inundațiilor, pentru a diminua efectul pagubelor înregistrate.

4. Același lucru trebuie să faceți și la nivelul direcțiilor bazinale ”Apele Române” cât și asupra Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor care ar fi trebuit să se implice nu numai în avertizarea corectă asupra producerii fenomenelor meteorologice periculoase care v-au afectat, dar și asupra coordonării intervențiilor de apărare împotriva inundațiilor.

5. Toți cei afectați de aceste dezastre sunteți îndreptățiți să vă adresați Consiliilor Județene și Prefecturilor pentru a vi se acorda statutul de SINISTRAT, așa cum prevede legea și să cereți să fiți beneficiarii unor despăgubiri substanțiale, pentru că în atribuțiile lor intra și asigurarea elementelor de siguranță existențială a Dumneavoastră, cât și a bunurilor din gospodăriile fiecăruia.

6. Trebuie să cunoașteți că pentru a se limita repetabilitatea efectelor dezastruoase generate de aceste fenomene meteorologice periculoase, tot în legea nr. 265/2006, la art. 75 se specifică: 
Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are următoarele atribuții și răspunderi (adică Ministerul Mediului):

y) propune, în situații speciale constatate pe baza datelor obținute din supravegherea mediului, declararea prin hotărâre a Guvernului de zone de risc înalt de poluare în anumite regiuni ale țării și elaborează, împreună cu alte autorități publice centrale și locale, programe speciale pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. După eliminarea factorilor de risc înalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evoluției stării mediului, zona respectivă este declarată reintrată în normalitate;”.

Inundații

În acest sens, aveți obligația de a determina pe edilii localităților afectate să facă toate demersurile necesare către Consiliul Județean și Prefectură, ca să se adreseze Ministerului Mediului și să ceară imperativ Guvernului României ca zonele afectate să fie declarate ”zone de înalt risc” și să beneficiați de programe speciale cu finanțare guvernamentală pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone. 
În situația în care nu o să vă fie ascultată cererea Dumneavoastră, aveți dreptul de a vă adresa organismelor de specialitate ale Uniunii Europene pentru a solicita intervenția și sprijinul lor pentru a determina autoritățile române să respecte și mai ales să aplice LEGEA.

Pentru detalii sau mai multe lămuriri vă stăm la dispoziției prin organizația noastră AntiMafia.Ro, respectiv VAMA VERDE dacă ne contactați pe adresa de e-mail:[email protected] / [email protected] 

Cred că este necesar ca acest articol să încercați să-l distribuiți și acelor persoane afectate de aceste fenomene, oameni care sunt interesați de a-și schimba viața în mai bine, dar care nu au acces la aceste mijloace de informare.

Articol semnat de prof.univ.dr. Mircea Vintilescu, senior-editor AntiMafia.Ro, realizatorul Emisiunii „Vama Verde” – Anti Mafia TV

Articole similare

Ultimele aparitii